FISKocr

Hidrasec


UPUTSTVO ZA LEK


Hidrasec®, granule za oralnu suspenziju, 10 mg

Pakovanje: 16 kesica

Hidrasec®, granule za oralnu suspenziju, 30 mg

Pakovanje: 16 kesica


Proizvođač: LABORATOIRES SOPHARTEX


Adresa: 21 rue du Pressoir, F - 28500 – Vernouillet, Francuska


Podnosilac zahteva: ABBOTT LABORATORIES S.A. - PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115D, BeogradHidrasec®, 10mg, granule za oralnu suspenziju Hidrasec®, 30 mg, granule za oralnu suspenziju


racekadotril


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Hidrasec i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što date lek Hidrasec

 3. Kako se upotrebljava lek Hidrasec

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hidrasec

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HIDRASEC I ČEMU JE NAMENJEN


  Hidrasec je lek koji se koristi za lečenje dijareje (proliva).


  Hidrasec je namenjen za lečenje simptoma akutne dijareje kod dece starije od tri meseca. Treba da se koristi uz dovoljan unos tečnosti i odgovarajući režim ishrane, kada ove mere same nisu dovoljno efikasne za kontrolu dijareje (proliva) i kada se dijareja (proliv) ne može tretirati kauzalno.


  Kada je moguće primeniti kauzalnu terapiju, racekadotril se može primeniti kao komplementarna terapija.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO DATE LEK HIDRASEC

  Lek Hidrasec ne smete koristiti:


  Kada dajete lek Hidrasec, posebno vodite računa:


  Treba da obavestite svoga doktora:

  - ako je Vaše dete mlađe od 3 meseca


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog doktora ako Vaše dete uzima ili je nedavno uzimalo bilo koji drugi lek, uključujući i lekove koji se mogu dobiti bez recepta.


  Primena leka Hidrasec u periodu trudnoće i dojenja


  Primena leka Hidrasec se ne preporučuje kod trudnica i dojilja.

  Posavetujte se sa svojim doktorom ili farmaceutom pre uzimanja bilo kog leka.


  Uticaj leka Hidrasec na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Hidrasec ima zanemarljiv ili nema uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Hidrasec


  Hidrasec, granule za oralnu suspenziju od 10 mg sadrži približno 1 g saharoze (šećera) po kesici. Hidrasec, granule za oralnu suspenziju od 30 mg sadrži približno 3 g saharoze (šećera) po kesici. Ukoliko Vam je doktor rekao da Vaše dete pati od intolerancije na neke šećere, posavetujte se sa svojim doktorom pre nego što date lek Hidrasec svom detetu.

  Kod dece obolele od šećerne bolesti, količinu saharoze koja se unese putem leka Hidrasec treba uzeti u obzir prilikom proračuna ukupnog dnevnog unosa šećera.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Hidrasec


  Doziranje i način primene

  Hidrasec je dostupan u obliku granula koje je potrebno progutati.

  Granule se mogu dodati u hranu ili da se razmute u čaši vode ili flašici za bebe. Dobro promešajte i odmah dajte svom detetu da popije.


  Preporučena dnevna doza leka zavisi od telesne mase deteta: 1,5 mg/kg po dozi (što odgovara 1 ili 2 kesice), tri puta na dan u redovnim vremenskim intervalima.


  Kod dece telesne mase <9 kg: 1 kesica od 10 mg 3 puta dnevno Kod dece telesne mase 9-13 kg: 2 kesice od 10 mg 3 puta dnevno.


  Kod dece telesne mase od 13 kg do 27 kg: 1 kesica od 30 mg 3 puta dnevno Kod dece telesne mase >27 kg: 2 kesice od 30 mg 3 puta dnevno.


  Uvek dajte lek Hidrasec svom detetu onako kako Vam je to propisao doktor. Ukoliko niste sigurni kako da dajete lek posavetujte se sa svojim doktorom ili farmaceutom.


  Trajanje lečenja

  Vaš doktor će Vam objasniti koliko dugo će trajati lečenje lekom Hidrasec. Lečenje bi trebalo da traje sve dok Vaše dete ne bude imalo dve normalne stolice, ali ne duže od 7 dana.


  Saveti u vezi sa ishranom

  Kako bi se kod Vašeg deteta nadomestio gubitak tečnosti usled dijareje (proliva) ovaj lek je potrebno koristiti uz odgovarajuću nadoknadu tečnosti i soli (elektrolita). Nadoknada tečnosti i soli se najbolje postiže upotrebom takozvanih oralnih rehidratacionih rastvora (posavetujte se sa svojim doktorom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni).


  Ako ste dali više leka Hidrasec nego što je trebalo


  Ako je Vaše dete uzelo više leka Hidrasec nego što je trebalo odmah se obratite svom doktoru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da date lek Hidrasec

  Nemojte da dajete duplu dozu svom detetu kako biste nadomestili propuštenu dozu leka. Samo nastavite sa lečenjem.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Hidrasec može da izazove neželjena dejstva, mada ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata.


  Zabeležena su sledeća povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek): tonsillitis (upala krajnika), osip i eritem (crvenilo kože).


  Ostala neželjena dejstva sa nepoznatom učestalošću pojavljivanja su: eritema multiforme (ozlede roze boje koje se javljaju na rukama, nogama i u ustima), oticanje jezika, oticanje lica, oticanje usana, oticanje očnih kapaka, angioedem (oticanje potkožnog tkiva, koje se može javiti na različitim delovima tela), koprivnjača, nodozni eritem (zapaljenje u vidu potkožnih čvorića), papularni osip (osip na koži sa malim tvrdim i čvorastim ozledama), prurigo (oštećenja kože praćena svrabom), pruritus (opšti svrab).


  Morate odmah prestati da dajete lek Hidrasec Vašem detetu i odmah posetite doktora ukoliko osetite neki od sledećih simptoma angioedema:


  Obratite se doktoru ili farmaceutu ukoliko bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ukoliko primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu za lek.


 5. KAKO ČUVATI LEK HIDRASEC


  Nemojte uzimati lek Hidrasec nakon isteka datuma roka važnosti naznačenog na spoljnjem pakovanju. Datum roka važnosti je poslednji dan u navedenom mesecu.


  Neupotrebljeni lek uništiti u skladu sa važećim propisima. Lek ne treba odlagati putem otpadnih voda i kućnog otpada. Pitajte svog farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam više ne trebaju. Ove mere će pomoći zaštiti životne sredine.


  Rok upotrebe 3 godine. Čuvanje

  Čuvati lek van domašaja dece!

  Lek Hidrasec ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Hidrasec


Aktivna supstanca leka Hidrasec je racekadotril. Jedna kesica sadrži 10 mg racekadotrila. Aktivna supstanca leka Hidrasec je racekadotril. Jedna kesica sadrži 30 mg racekadotrila.


Pomoćne supstance: saharoza; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; poliakrilat, disperzija 30% ; aroma kajsije.


Kako izgleda lek Hidrasec i sadržaj pakovanja


Lek Hidrasec je dostupan u formi belog praška sa karakterističnim mirisom na kajsiju koji se nalazi u kesicama. Pakovanje sadrži 16 kesica.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

ABBOTT LABORATORIES S.A. - PREDSTAVNIŠTVO

Bulevar Mihajla Pupina 115D, Beograd


Proizvođač:

LABORATOIRES SOPHARTEX

21 rue du Pressoir, F - 28500 – Vernouillet, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Hidrasec, 10 mg, granule za oralnu suspenziju, broj rešenja: 515-01-7297-11-001 od 15.01.2014. Hidrasec, 30 mg, granule za oralnu suspenziju, broj rešenja: 515-01-7298-11-001 od 15.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z