Moozeeck

Nurofen


UPUTSTVO ZA LEK


Nurofen®, obložene tablete, 200 mg


Pakovanje: ukupno 12 obloženih tableta, blister,1 x 12 obloženih tableta Pakovanje: ukupno 24 obložene tablete, blister,2 x 12 obloženih tableta


Proizvođač: Reckitt Benckiser Healthcare International Limited


Adresa: Nottingam site, Thane Road, Nottingam, Velika Britanija

Podnosilac

zahteva: Nelt Co doo Beograd

Adresa: Maršala Tita 206, 11 272 Dobanovci, SrbijaBroj rešenja: 515-01-4178-12-001 od 27.05.2013. za lek Nurofen®, obložene tablete, 12 x (200mg) Broj rešenja: 515-01-4179-12-001 od 27.05.2013. za lek Nurofen® obložene tablete, 24 x (200mg)


Nurofen 200 mg, obložene tablete INN: Ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži važne informacije za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Ipak je neophodno da oprezno koristite lek Nurofen , kako biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete :


 1. Šta je lek Nurofen i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego uzmete lek Nurofen

 3. Kako se lek Nurofen upotrebljava

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nurofen

 6. Dodatne informacijeBroj rešenja: 515-01-4178-12-001 od 27.05.2013. za lek Nurofen®, obložene tablete, 12 x (200mg) Broj rešenja: 515-01-4179-12-001 od 27.05.2013. za lek Nurofen® obložene tablete, 24 x (200mg)


1. ŠTA JE LEK NUROFEN I ČEMU JE NAMENJEN


Lek Nurofen je namenjen za ublažavanje simptoma blagog do umerenog bola u slučaju glavobolje, zubobolje, snižavanje povišene telesne temperature kao i za otklanjanje simptoma obične prehlade.


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO UZMETE LEK NUROFEN


  Lek ne smete koristiti ukoliko:


 2. KAKO SE LEK NUROFEN UPOTREBLJAVA


  Nurofen tablete uvek uzimajte tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ako niste sigurni, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Ovaj lek mogu da uzimaju samo odrasli i adolescenti od 12 i više godina.


  Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina:


  Preporučena početna doza je 1 – 2 tablete Nurofen 200 mg (200 - 400 mg ibuprofena);

  Po potrebi se mogu uzeti još 1 – 2 tablete Nurofen 200 mg (200 - 400 mg ibuprofena) na svakih 4 – 6 sati. Nemojte da prekoračite dozu od 6 tableta Nurofen 200 mg (1,200 mg ibuprofena) dnevno.


  Lek je namenjen za kratkotrajnu primenu. Ukoliko je lek neophodan duže od 4 dana u slučaju bola ili 3 dana u slučaju povišene temperature ili ukoliko dođe do pogoršanja simptoma, treba da se obratite Vašem lekaru.


  Minimalni interval između pojedinačnih doza je najmanje 4 sata. Tablete se uzimju oralno, sa čašom vode.


  Ukoliko ste uzeli više leka nego što je trebalo  Broj rešenja: 515-01-4178-12-001 od 27.05.2013. za lek Nurofen®, obložene tablete, 12 x (200mg) Broj rešenja: 515-01-4179-12-001 od 27.05.2013. za lek Nurofen® obložene tablete, 24 x (200mg)


  Ukoliko ste uzeli više doza Nurofen tableta nego što je trebalo, odmah se obratite Vašem lekaru ili idite u najbližu bolnicu.


  Ako ste zaboravili da uzmete Nurofen tablete

  Nemojte da uzmete duplu dozu da biste nadoknadili onu koju ste propustili da uzmete.


  Ako prestanete uzimate Nurofen tablete

  Ukoliko želite da saznate više o ovom leku, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi i Nurofen može imati neželjena dejstva iako ne kod svakog pacijenta.

  Neželjena dejstva se mogu svesti na najmanju moguću meru uzimanjem najmanje doze u najkraćem periodu neophodnom za ublažavanje simptoma. Iako neželjena dejstva nisu uobičajena, možete doći pod uticaj jednog od poznatih neželjenih dejstava NSAIL (nesteroidni antiniflamatorni lekovi). U tom slučaju, ili ako ste zabrinuti, prekinite da uzimate lek i posavetujte se sa lekarom u najkraćem mogućem roku. Starije osobe koje koriste ovaj proizvod potpadaju pod povećani rizik od nastanka problema vezanih za neželjena dejstva.

  Sledeća skala učestalosti se koristi za procenu frekvencije neželjenih dejstava:


  veoma česta

  više od 1 pacijenta u 10

  česta

  1 do 10 pacijenata u 100

  povremena

  1 do 10 pacijenata u 1000

  retka

  1 do 10 pacijenata u 10.000

  veoma retka

  manje od 1 pacijenta u 10.000

  nepoznato

  učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Neželjena dejstva obuhvataju:


  Reakcije preosetljivosti:


  Povremene: reakcije preosetljivosti sa koprivnjačom, i svrabom


  Veoma retke: teške reakcije preosetljivosti. Simptomi mogu biti oticanje lica, jezika i grkljana, dispneja, ubrzan rad srca,osećaj teškog disanja, nizak krvni pritisak (anafilaktički šok, angioedem ili težak šok).


  Pogoršanje astme i bronhijalnog spazma.


  Gastrointestinalni poremećaji:


  Najčešće primećivana neželjena dejstva su gastrointestinalne prirode. Povremene: bol u abdomenu, mučnina, loše varenje

  Retki: proliv, nadimanje, zatvor i povraćanje


  Veoma retki: čir na organima za varenje, perforacija ili gastrointestinalno krvarenje, crna stolica, povraćanje krvi, ponekad smrtonosno, posebno kod starijih osoba, zapaljenje sluznice usne šupljine, zapaljenje želuca.


  Pogoršanje kolitisa i Kronove bolesti (odeljak 4.4).


  Poremećaji nervnog sistema:


  Broj rešenja: 515-01-4178-12-001 od 27.05.2013. za lek Nurofen®, obložene tablete, 12 x (200mg) Broj rešenja: 515-01-4179-12-001 od 27.05.2013. za lek Nurofen® obložene tablete, 24 x (200mg)


  Povremeni: glavobolja


  Veoma retki: aseptični meningitis – veoma retko su prijavljivani pojedinačni slučajevi.


  Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema:


  Veoma retki: ubrzano smanjenje bubrežne funkcije, papilarna nekroza (oboljenje bubrega), posebno pri dugoročnoj upotrebi, povezana sa povećanim serumom i otokom.


  Hepatobilijarni poremećaji:


  Veoma retki: poremećaji jetre.


  Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema:


  Veoma retki: anemija, smanjenje broja belih krvnih zrnaca i povećan rizik od infekcije, smanjenje broja krvnih pločica i povećana sklonost ka krvarenje, smanjenje broja svih krvnih ćelija, Prvi znaci su temperatura, bol u grlu, površinski čirevi u ustima, simptomi slični gripu, teška iscrpljenost, neobjašnjivo krvarenje i pojavljivanje modrica.


  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva:


  Povremeni: razni kožni osipi


  Veoma retki: može doći do teških oblika kožnih reakcija kao što su reakcije sa plikovima uključujući Stivens- Džonsonov sindrom, multiformni eritem i toksičnu epidermalnu nekrolizu.


  Imunološki poremećaji:


  Kod pacijenata sa postojećim autoimunim poremećajima (poput sistemskog eritematoznog lupusa, mešovitog oboljenja vezivnog tkiva), tokom lečenja ibuprofenom, primećeni su pojedinačni slučajevi simptoma aseptičnog meningitisa, kao što su ukočen vrat, glavobolja, mučnina, povraćanje, temperatura ili dezorijentisanost (videti odeljak 4.4).


  Vaskularni poremećaji:


  Otok, visok krvni pritisak i zatajenje srca su prijavljeni u vezi sa lečenjem NSAIL.


  Klinički eksperimentalni i epidemiološki podaci navode da korišćenje ibuprofena (posebno u visokim dozama od 2400 mg dnevno) i u dugoročnom lečenju može biti povezano sa blago povećanim rizikom od stanja koja dovode do arterijske tromboze (na primer infarkt miokarda ili moždani udar)


 4. KAKO ČUVATI LEK NUROFEN TABLETE


  Rok upotrebe: 3 godine


  Ne koristite lek Nurofen tablete posle isteka roka naznačenog na pakovanju Datum isteka roka je poslednji dan u navedenom mesecu.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Držati ga dalje od domašaja dece.

  Lekove ne treba bacati u kućnu kanalizaciju. Pitajte farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam više ne

  Broj rešenja: 515-01-4178-12-001 od 27.05.2013. za lek Nurofen®, obložene tablete, 12 x (200mg) Broj rešenja: 515-01-4179-12-001 od 27.05.2013. za lek Nurofen® obložene tablete, 24 x (200mg)


  trebaju. Na taj način ćete zaštititi životnu sredinu.


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nurofen tablete Aktivna supstanca je ibuprofen 200 mg. Dodatni sastojci su:

Jezgrotablete: kroskarameloza-natrijum; natrijum-laurilsulfat; natrijum-citrat; stearinska kiselina, silicijum-

dioksid, koloidni, bezvodni.

Oblogatablete: karmeloza-natrijum; talk; arapska guma osušena raspršivanjem; saharoza; titan-dioksid (E 171) i makrogol 6000.

Mastilo za štampu (Opacode S-127794 Black): šelak; gvožđe-oksid, crni (E 172) i propilenglikol.


Kako izgleda Nurofen tablete i sadržaj pakovanja


Bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne, obložene tablete na jednoj strani sa utisnutom oznakom “NUROFEN” crne boje.

Kutija sa 1 neprovidnim belim PVC-aluminijumskim blisterom sa 12 tableta. Kutija sa 2 neprovidna bela PVC-aluminijumska blistera svaki sa 12 tableta.

Kutija je od plastičnog materijala, sa poklopcem koji se savija i sadrži jedan neprovidni beli PVC-aluminijumski

blister sa 12 tableta.


Nosilac dozvole za lek: Nelt Co doo Beograd, Maršala Tita 206, 11 272 Dobanovci, Srbija Proizvođač: Reckitt Benckiser Healthcare International Limited

Nottingam site, Thane Road, Nottingam, Velika Britanija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart 2013

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati bez lekarskog recepta


Broj i datum dozvole:Broj rešenja: 515-01-4178-12-001 od 27.05.2013. za lek Nurofen®, obložene tablete, 12 x (200mg) Broj rešenja: 515-01-4179-12-001 od 27.05.2013. za lek Nurofen® obložene tablete, 24 x (200mg)


Nurofen®, obložene tablete, 12 x (200mg) 515-01-4178-12-001 od 27.05.2013.

Nurofen® obložene tablete, 24 x (200mg) 515-01-4179-12-001 od 27.05.2013Broj rešenja: 515-01-4178-12-001 od 27.05.2013. za lek Nurofen®, obložene tablete, 12 x (200mg) Broj rešenja: 515-01-4179-12-001 od 27.05.2013. za lek Nurofen® obložene tablete, 24 x (200mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z