FISKocr

BARALGETAS


UPUTSTVOZA LEK


BARALGETAS®, tableta, (500 mg + 5 mg + 0,1 mg)/tbl., 10 tableta

BARALGETAS®, tableta, (500 mg + 5 mg + 0,1 mg)/tbl., 100 tableta

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: JUGOREMEDIJA AD ZRENJANIN


Adresa: Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija


Podnosilac zahteva: JUGOREMEDIJA AD ZRENJANIN


Adresa: Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik BARALGETAS®, (5 mg + 0,1 mg + 500 mg)/tbl., tableta


INN: pitofenon; fenpiverinijum-bromid; metamizol-natrijum


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek BARALGETAS® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BARALGETAS®

 3. Kako se upotrebljava lek BARALGETAS®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek BARALGETAS®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BARALGETAS® I ČEMU JE NAMENJEN


  BARALGETAS® tablete sadrže sledeće aktivne supstance: metamizol-natrijum, pitofenon-hidrohlorid i fenpiverinijum-bromid. Metamizol-natrijum je derivat pirazolona i pripada grupi analgoantipiretika. Pored analgetičkog (smanjuje ili otklanja bol) pokazuje i antipiretičko (snižava povišenu telesnu temperaturu), spazmolitičko (smanjuje napetost mišića) i u manjoj meri antiinflamatorno (protivzapaljensko) delovanje. Pitofenon pokazuje miorelaksantno (opušta mišiće) delovanje, delujući na glatku muskulaturu (creva, mokraćnih puteva, materice i žučnih puteva) a fenpiverinijum smanjuje peristaltiku (pokretljivost) i tonus creva i intestinuma i relaksira (opušta) mokraćne i žučne puteve.

  Aktivne komponente ove fiksne kombinacije u leku deluju aditivno.

  BARALGETAS® tablete su indikovane samo za kratkotrajnu primenu kod jakih bolova (posttraumatskih i postoperativnih), kada se terapija drugim neopioidnim analgeticima pokaže neuspešnom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BARALGETAS®


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Baralgetas® ne smete koristiti:


  Ne preporučuje se primena ovog leka kod dece mlađe od 18 godina. Pri primeni ovog leka može se javiti agranulocitoza


  BARALGETAS®, tablete ne smete koristiti


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BARALGETAS®


  Ukoliko mislite da lek suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Kod umereno jakih ili jakih bolova terapija se sprovodi 1 tabletom, 1-4 puta dnevno. Izuzetno, kod jakih bolova opravdano je uzeti i po 2 tablete odjednom. Maksimalne dnevne doze metamizola su 4 g dnevno.


  Ako ste uzeli više leka Baralgetas® nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa vašim lekarom ili farmaceutom!

  Ako dođe do slučajnog trovanja ili predoziranja javljaju se sledeći simptomi: mučnina, povraćanje, nesvestica, vrtoglavica, crvena prebojenost urina, hipotenzija (pad krvnog pritiska), pospanost, tahikardija (poremećaj srčanog ritma), grčevi, koma.

  Kod akutnog trovanja javlja se suvoća grla, poremećaj srčanog ritma, palpitacije (osećaj jakog i ubrzanog lupanja srca), suvoća i crvenilo kože sa alergijskim manifestacijama. Kasnije se javlja retencija (zadržavanje) mokraće i stolice, izražena midrijaza (širenje zenica), ekscitacije (razdražljivost), grčevi i gubitak svesti.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Baralgetas®


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Baralgetas®


  BARALGETAS® tablete uvek koristite tačno kako vam je lekar rekao. Nemojte sami prekidati primenu leka.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi , upotreba BARALGETAS® tableta može izazvati pojavu neželjenih dejstava kod nekih pacijenata. U slučaju pojave nekih od sledećih simptoma, odmah obavestite lekara ili potražite medicinsku pomoć:


  Ukoliko prilikom lečenja osetite groznicu, bolove u grlu, teškoće pri gutanju ili upalu grla, odmah morate prestati sa uzimanjem BARALGETAS® tableta i odmah potražite lekara. Ovakvi znaci mogu biti posledica smanjenja belih krvnih zrnaca (agranulocitoza);


  Reakcije preosetljivosti kože i sluzokože javljaju se u nekim slučajevima. Tu spadaju osip kože, svrab, crvenilo kože, urtikarija (koprivnjača), otok (na primer lica), otežano disanje, stomačno-crevne tegobe (česta je pojava suvoće u ustima i zatvor); u veoma retkim slučajevima teške i delimično po život opasne reakcije koje se manifestuju formiranjem mehurića na koži i sluzokoži.


  Izvestan broj osoba reaguje takođe preosetljivo i na druge protiv upalne preparate i analgetike (takozvana nepodnošljivost analgetika). Kod drugih postoji prava alergija na metamizol i srodne supstancije (takozvani pirazoloni ili pirazolidini).


  BARALGETAS® može u nekim slučajevima izazvati pad krvnog pritiska i pojavu simptoma anafilaktičkog šoka (svrab, hladan znoj, vrtoglavica, ravnodušnost (apatija), mučnina, crvenjenje ili bledilo kože i dispneja (otežano disanje).

  Veoma retko dovodi do poremećaja u srčanom ritmu, poremećaja vida i konjuktivitisa.


  U pojedinačnim slučajevima, pre svega, kod osoba sa oboljenjem bubrega, ili predoziranja, količina izlučene mokraće se može jako smanjiti. Veoma retko se javlja i otežano mokrenje.


  Vrlo retko se javlja pojačana sklonost ka krvarenju i/ili tačkasto krvarenje na koži ili sluzokoži, u tom slučaju odmah obavestite svog lekara.


  Ponekad se može pojaviti povremena obojenost mokraće u crveno. Ova pojava je bezopasna, posledica je izlučivanja neškodljivog produkta metabolizma i iščezava po prestanku uzimanja BARALGETAS® tableta.


  Ukoliko primetite ili posumnjate na pojavu neželjenog dejstva koje ovde nije navedeno, obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BARALGETAS®


  Rok upotrebe

  5 godina


  Tablete nemojte koristiti nakon isteklog roka naznačenog na pakovanju i svakom blisteru tableta.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage i svetlosti, na temperaturi do 25°C. ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Baralgetas®


1 tableta sadrži 5 mg pitofenon-hidrohlorida, 0,1 mg fenpiverinijum-bromida i 500 mg metamizol-natrijuma. Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; talk; kukuruzni skrob; natrijum- hidrogenkarbonat; magnezijum- stearat.


Kako izgleda lek Baralgetas® i sadržaj pakovanja


Izgled tableta: okrugle tablete bele ili skoro bele boje, sa jedne strane imaju utisnutu podeonu crtu.


Pakovanje:

Kutija sa 10 tableta u jednom blisteru (Al/PVC folija tamno zelene boje) i uputstvo za pacijenta.

Kutija sa 100 tableta (10 blistera po 10 tableta, blister je Al/PVC folija tamno zelene boje) i uputstvo za pacijenta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


JUGOREMEDIJA AD ZRENJANIN

Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno BARALGETAS®, tableta, 10 tableta: Maj 2009.

BARALGETAS®, tableta, 100 tableta: Juli 2011.


Režim izdavanjea leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:


BARALGETAS®, tableta, 10 tableta: 2990/2009/12......... 04.06.2009.

BARALGETAS®, tableta, 100 tableta: 515-01-0845-11-001......... 21.07.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z