ferring Apoteke Apoteke

Rilutek

film tableta; 50mg; ukupno 56 kom, blister, 4 x 14 kom
CENA: 16.492,19 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Rilutek® film tablete 50 mg

Pakovanje: blister, 4x14 film tableta


Proizvođač: Sanofi Winthrop Industrie


Adresa: 56 Route de Choisy au Bac, 60205 Compiegne, Francuska

Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.

Adresa: Vladimira Popovića 40/IV, 11000 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Rilutek® 50 mg, film tablete INN: riluzol

Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rilutek® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rilutek ®

 3. Kako se upotrebljava lek Rilutek ®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rilutek ®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Rilutek® I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca leka Rilutek je riluzol koji deluje na nervni sistem.


  Rilutek se koristi kod pacijenata sa amiotrofičkom lateralnom sklerozom (ALS).


  ALS je oboljenje motornog neurona u kome napadi na motorne nervne ćelije koje šalju instrukcije mišićima dovode do slabosti, gubitka mišićne mase i paralize.


  Destrukcija nervnih ćelija kod oboljenja motornog neurona može da bude uzrokovana prekomernim količinama glutamata (hemijski prenosilac poruka) u mozgu i kičmenoj moždini. Rilutek zaustavlja osobađanje glutamata što može da pomogne u sprečavanju oštećenja nervnih ćelija.


  Molimo da konsultujete Vašeg lekara za više informacija u vezi ALS, kao i zašto je ovaj lek propisan Vama.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Rilutek®

  Lek Rilutek ne smete koristiti:


  Lek Rilutek ne smete da uzimate:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Rilutek®


  Preporučena doza je jedna tableta, dva puta dnevno.

  Tablete treba uzimati oralno (progutati), svakih 12 sati, svakog dana u isto vreme (npr. ujutru i uveče).


  Ako ste uzeli više leka Rilutek® nego što je trebalo


  U slučaju da ste uzeli preveliki broj tableta, odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili najbližu službu hitne medicinske pomoći.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Rilutek®


  Ako ste zaboravili da uzmete Vaš lek , preskočite tu dozu i sledeću tabletu uzmite u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste zaboravili da uzmete lek.

  Ako imate dodatna pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Rilutek®


  Nema posebnih napomena.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek RILUTEK može imati neželjena dejstva, iako se ona ne ispoljavaju kod svih.


  VAŽNO

  Recite Vašem lekaru odmah:


 5. KAKO ČUVATI LEK Rilutek®


  Držati lek RILUTEK van domašaja i vidokruga dece.


  Lek RILUTEK se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na kutiji i blisteru.


  Rok upotrebe 3 godine. Čuvanje

  Lek čuvati na temperature do 25°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Rilutek®


Jezgro: Kalcijum hidrogenfosfat, bezvodni ; Celuloza, mikrokristalna ; Silikon–dioksid, koloidni, bezvodni ; Magnezijum stearat Kroskarmeloza natrijum.

Omotačtablete: hipromeloza; makrogol 6000; titan dioksid (E 171).


Kako izgleda lek Rilutek i sadržaj pakovanja


RILUTEK film tablete su duguljaste film-tablete bele boje, zaobljenih ivica, sa utisnutom oznakom RPR 202 na jednoj strani.


RILUTEK je na raspolaganju u pakovanju od 56 film-tableta (4 blistera po 14 tableta) koje se uzimaju oralno.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

sanofi-aventis d.o.o.

Vladimira Popovića 40/IV, 11000 Beograd, Srbija


Proizvođač

Sanofi Winthrop Industrie

56 Route de Choisy au Bac, 60205 Compiegne, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek Rilutek®, film tablete, 56x50mg: 515-01-3468-10-001 od 29.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines