Moozeeck

Panadol Advance


UPUTSTVO ZA LEK


Panadol® Advance, film tableta, 500mg,

Pakovanje: blister, 12 film tableta


Proizvođač: S.C. EUROPHARM S.A.

Adresa: 2 Panselelor St. Brasov, County of Brasov, Rumunija


Proizvođač: CATALENT UK PACKAGING LIMITED

Adresa: Velika Britanija, Northamptonshire, Sedge Close, Great Oakley, Corby


Proizvođač: OMEGA PHARMA MANUFACTURING GMBH & CO., KG.

Adresa: Nemačka, Herrenberg, Benzstrasse 25

Proizvođač: GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN LTD,

Adresa: Irska, Dungarvan, Co.Waterford, Knockbrack


Nosilac dozvole: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited Beograd

Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Panadol® Advance, 500mg, film tableta INN

paracetamol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Panadol Advance, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Panadol Advance i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Panadol Advance

 3. Kako se upotrebljava lek Panadol Advance

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Panadol Advance

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PANADOL ADVANCE I ČEMU JE NAMENJEN


  Panadol Advance sadrži paracetamol koji je analgetik (lek protiv bolova) i antipiretik (pomaže u snižavanju telesne temperature kad imate groznicu).

  Panadol Advance efikasno otklanja glavobolju uključujući i migrenu i tenzionu glavobolju. Takođe je efikasan u lečenju bola u leđima, reumatskih bolova, mišićnog bola, neuralnog bola, zubobolje i menstrualnih bolova. Panadol Advance ublažava groznicu i bolove koji prate grip i prehladu. Ovaj lek je efikasan u otklanjanju bolova kod osteoartritisa koji je dijagnostikovan od strane lekara.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PANADOL ADVANCE

  Lek Panadol Advance ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PANADOL ADVANCE


  Odrasli, stariji i deca iznad 12 godina:

  Uzmite 2 tablete 3-4 puta dnevno, ukoliko je potrebno. Vremenski razmak između uzimanja tableta ne sme da bude manji od 4 sata. Ne sme se uzeti više od 8 tableta u toku 24 časa.

  Deca (6-12 godina)

  Dati pola do jednu tabletu 3-4 puta dnevno, ukoliko je potrebno. Vremenski razmak između uzimanja tableta ne sme da bude manji od 4 sata. Ne sme se uzeti više od 4 tablete u toku 24 časa.

  Ne davati deci mlađoj od 6 godina osim ako Vam lekar ne savetuje. Ne sme se prekoračiti preporučena doza.

  Lek kontinuirano ne treba primenjivati duže od 3dana, bez prethodnog saveta lekara. Ako simptomi potraju i nakon lečenja obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Panadol Advance nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Panadol Advance nego što bi trebalo, odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta!

  U slučaju predoziranja neophodno je da se odmah obratite lekaru, čak i u slučaju da se dobro osećate, jer postoji rizik za teško oštećenje jetre.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Panadol Advance


  Nikada ne uzimajte duplu dozu kako bi nadomestili to što ste zaboravili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Panadol Advance


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i ostali lekovi i lek Panadol Advance može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne javljaju kod svih. Navedena dejstva se obično javljaju retko i povlače nakon prestanka upotrebe leka. Prestanite da uzimate lek i obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko ste doživeli neka od navedenih i/ili neka druga neželjena dejstva:


  Kožni osip, alergijske reakcije (nekada povezane sa otežanim disanjem ili oticanjem npr. jezika, usana, ili težim manifestacijama na koži), poremećaje krvi-trombocitopenija i agranulocitoza (smanjenje broja krvnih pločica i belih krvnih zrnaca koji se javljaju kod česte i dugotrajne upotrebe), modrice ili krvarenje; ukoliko ste ranije iskusili problem sa disanjem pri upotrebi aspirina ili lekova za lečenje reumatskih bolova (nesteroidni antiinflamantorni lekovi).


 5. KAKO ČUVATI LEK PANADOL ADVANCE


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek Panadol Advance držati van domašaja i vidokruga dece. Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Panadol Advance


Svaka tablet leka Panadol Advance kao aktivnu supstancu sadrži 500 mg paracetamola.


Pomoćne supstance koje ulaze u sastav tabletnog jezgra: skrob, preželatinizovan; kalcijum-karbonat; alginska kiselina; krospovidon; povidon (K-25); magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Natrijum- metilparahidroksibenzoat (E219); Natrijum-etilparahidroksibenzoat (E215); Natrijum-propilparahidroksibenzoat (E217).


Pomoćne supstance koje ulaze u sastav obloge (filma) tablete: Opadry White (YS-1-7003); karnauba vosak; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Panadol Advance i sadržaj pakovanja


Film tableta. Bele do skoro bele bikonveksne film tablete oblika kapsule; na jednoj strani je utisnut krug i oznaka ”P” unutar kruga, na drugoj strani je utisnuta podeona crta. Tableta se može podeliti na jednake polovine. Pakovanje sadrži 12 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited Beograd

Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

S.C. EUROPHARM S.A. 2 Panselelor St. Brasov, County of Brasov, Code 500419, Rumunija

CATALENT UK PACKAGING LIMITED, Velika Britanija, Northamptonshire, Sedge Close, Great Oakley, Corby

OMEGA PHARMA MANUFACTURING GMBH & CO., KG., Nemačka, Herrenberg, Benzstrasse 25

GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN LTD, Irska, Dungarvan, Co.Waterford, Knockbrack


Štampano Uputsvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za puštanje u promet leka Panadol Advance film tableta, 500mg: 515-01-4233-10-001 od 23.08.2011.


Panadol® je zaštićeni znak GlaxoSmithKline grupe kompanija.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z