Moozeeck

Zymaxid


UPUTSTVO ZA LEK


Zymaxid®; kapi za oči, rastvor; 5mg/mL Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 2,5 mL


Proizvođač: Allergan Sales LLC


Adresa: 8301 Mars Drive, Waco, TX 76712 USA


Podnosilac zahteva: Ewopharma doo Beograd


Adresa: Borisavljevićeva 78, 11010 Beograd, Republika Srbija


Zymaxid®; 5mg/mL; kapi za oči, rastvor gatifloksacin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Zymaxid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zymaxid

 3. Kako se upotrebljava lek Zymaxid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zymaxid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZYMAXID I ČEMU JE NAMENJEN


  Zymaxid su kapi za oči koje se koriste za lečenje infekcije očiju kao što su neke vrste konjuktivitisa. Zymaxid pripada grupi lekova koji se zovu fluorohinolonski antibiotici.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Zymaxid

  Lek Zymaxid kapi za oči, rastvor, ne smete koristiti:  Primena drugih lekova


  Obavezno kažite lekaru ili farmaceutu ako koristite ili ste nedavno koristili neke druge lekove, uključujući lekove koji se nabavljaju bez recepta.


  Primena leka Zymaxid u periodu trudnoće i dojenja


  Pitajte Vašeg doktora ili farmacuta pre nego što uzmete bilo koji lek.


  Trudnoća

  Ako ste trudni ili mislite da ste možda trudni, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što upotrebite Zymaxid.

  Dojenje

  Nije poznato da li lek Zymaxid prolazi u mleko dojilje. Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Zymaxid tokom dojenja.


  Uticaj leka Zymaxid na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Vaš vid može na kratko da bude zamućen neposredno nakon korišćenja leka Zymaxid. Ne treba da upravljate vozilom ili koristite mašine sve dok se vid ponovo ne razbistri.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Zymaxid

  Zymaxid sadrži konzervans, pod nazivom benzalkonijum hlorid, koji može da promeni boju mekih sočiva i izazove iritaciju oka.


  Uglavnom, ne bi trebalo da nosite kontaktna sočiva tokom primene ovog proizvoda. Međutim, u nekim situacijama primena kontaktnih sočiva je neizbežna. U tim situacijama, uklonite sočiva pre korišćenja leka Zymaxid.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Zymaxid


Uvek uzimajte Zymaxid kako vam je rekao lekar. Ako niste sigurni kako treba da ga uzimate proverite sa lekarom ili farmaceutom.

Zymaxid ne treba da koriste deca mlađa od 1 godine. Odrasli i deca (1 godina starosti i starija)

Uobičajena doza leka Zymaxid je jedna kap ukapana u svako obolelo oko/oči na svaka 2 sata u budnom

stanju, do 8 puta dnevno prvog dana. Zatim, jedna kap 2 do 4 puta dnevno u obolelo oko/oči u budnom stanju od drugog do sedmog dana.


Uputstvo za upotrebu:

Ne smete koristiti bočicu ako je zaštitni zatvarač na vratu bočice polomljen pre nego što počnete prvi put da je koristite. Primenite kapi za oči na sledeći način.


 1. Operite ruke. Zabacite glavu unazad i pogledajte u plafon.

 2. Nežno povucite donji kapak nadole sve dok se ne napravi mali „džep“.

 3. Okrenite bočicu naopako i pritisnite je da oslobodite jednu kap u svako oko koje treba da se leči.

 4. Otpustite donji kapak i zatvorite oko na 30 sekundi. Ako kap promaši oko, pokušajte ponovo.

Da biste izbegli kontaminaciju rastvora u bočici, pazite da vrh kapaljke ne dodirne oko ili bilo šta drugo.

Vratite zatvarač i zategnite ga odmah nakon upotrebe. Obrišite višak tečnosti sa obraza čistom maramicom.

Pravilna primena kapi za oči je veoma važna. Ako imate bilo kakva pitanja, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


Ako ste uzeli više leka Zymaxid nego što je trebalo

Ako upotrebite više kapi leka Zymaxid nego što bi trebalo, nije verovatno da će to izazvati neko oštećenje. Stavite sledeću(e) kap(i) u uobičajeno vreme. Ako ste zabrinuti, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Zymaxid

Ako zaboravite dozu, primenite je odmah kada se setite, osim ako skoro nije vreme za sledeću dozu, i u tom slučaju treba da propustite zaboravljenu dozu. Zatim, upotrebite sledeću dozu u uobičajeno vreme i nastavite sa normalnom rutinom.

Nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Zymaxid

Zymaxid treba da se koristi na način kako je preporučio lekar. Ako imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi upotrebe ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može prouzrokovati neželjena dejstva, iako se ona ne pojavljuju kod svakoga. Neželjena dejstva koja utiču na oči

  Ako osetite bilo koje neželjeno dejstvo, posavetujte se svojim lekarom ili farmaceutom. To obuhvata sva moguća neželjena dejstva koja nisu navedena u ovoj brošuri.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd


  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 2. KAKO ČUVATI LEK ZYMAXID


  Čuvati ovaj lek van domašaja i vidokruga dece.

  Ne koristiti lek Zymaxid nakon isteka roka upotrebe označenog na etiketi bočice i na kutiji.

  Nemojte koristiti lek Zymaxid ako uočite znake kvarenja kapi za oči, na primer promena u boji, i odnesite proizvod svom farmaceutu.


  Rok upotrebe

  2 godine


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25°C. Ne zamrzavati.

  Posle prvog otvaranja lek iskoristiti u roku od 28 dana.

  Lekovi ne treba da se bacaju u otpadnu vodu ili kućni otpad. Pitajte farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 3. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek ZymaxidKako izgleda lek Zymaxid i sadržaj pakovanja

Zymaxid je bistar ili slabo žuti rastvor.


Lek je upakovan u plastičnu bočicu sa ugrađenom kapaljkom i plastičnim zatvaračem bež boje. Kada nije otvorena, svaka bočica je otprilike do pola puna i sadrži 2,5 mL rastvora.

Svaka kutija sadrži 1 bočicu.


Nosilac dozvole

EWOPHARMA D.O.O. BEOGRAD

Borisavljevićeva 78

11010 Beograd Republika Srbija


Proizvođač


Allergan Sales LLC


8301 Mars Drive, Waco, TX 76712 USA Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Februar, 2014.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole


515-01-9042-12-001 od 13.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z