Moozeeck

Nimulid


UPUTSTVO ZA LEK


Nimulid®, tablete, 100 mg Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 komProizvođač:

PANACEA BIOTEC Ltd.


Adresa: Malpur Baddi,Tehsil Nalagarh,Distt. Solan (H.P.)- 173205, Indija

Podnosilac zahteva: UTI d.o.o

Adresa: Cara Uroša 17, 11000 Beograd, Srbija


Nimulid®, 100 mg, tablete INN

nimesulid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nimulid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nimulid

 3. Kako se upotrebljava lek Nimulid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nimulid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NIMULID I ČEMU JE NAMENJEN


  Nimulid je nesteroidni antiinflamatorni lek, koji kao aktivnu supstancu sadrži nimesulid, i koristi se za otklanjanje bola.


  Pre nego što Vam propiše lek Nimulid Vaš lekar će proceniti odnos koristi leka i opasnosti od pojave neželjenih dejstava.


  Lek Nimulid se koristi za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NIMULID


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Nimulid ne smete koristiti:


  Lek Nimulid ne smete koristiti ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NIMULID


  Ukoliko mislite da lek Nimulid suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Uvek uzimajte lek Nimulid onako kako Vam je lekar propisao.

  Lek je namenjen za primenu kod odraslih i dece starije od 12 godina. Tabletu progutajte celu sa malo vode.


  Uobičajena doza je 1 tableta leka Nimulid dva puta dnevno, posle jela.

  Koristite Nimulid, tablete 100 mg, u što je moguće kraćem vremenskom periodu i ne duže od 15 dana u bilo kojoj pojedinačnoj terapiji.

  Pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta ako Vam nešto nije jasno.


  Ako ste uzeli više leka Nimulid nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Nimulid nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Najčešći simptomi predoziranja lekom Nimulid su nezainteresovanost, pospanost, mučnina, povraćanje i bol u gornjem delu stomaka, koji se povlače nakon prestanka uzimanja leka.

  Retko se javljaju povišen krvni pritisak, akutno ošećenje bubrega, depresija disanja i koma. Nema specifičnog antidota i mogu se primeniti aktivni ugalj i izazivanje povraćanja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Nimulid


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Nastavite sa uobičajenim rasporedom uzimanja leka tako što ćete sledeću dozu uzeti u vreme predviđeno prema rasporedu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Nimulid


  Lek Nimulid nemojte koristiti duže od 15 dana tokom jednog tretmana.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i lek Nimulid može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svih. Neželjena dejstva su klasifikovana prema sledećoj učestalosti:

  Veoma česta (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek) Česta (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) Povremena (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retka (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Veoma retka (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek) Nepoznata (učestalost se ne može proceniti)


  Ako se desi bilo šta od navedenog:


  Neželjena dejstva koja se mogu javiti prilikom uzimanja leka Nimulid su:

  Česta: Proliv Mučnina Povraćanje

  blage promene u krvi vezano za funkciju jetre (povećanje jetrinih enzima).


  Povremena: otežano disanje vrtoglavica

  povećani krvni pritisak konstipacija (zatvor) nadutost stomaka

  čir na dvanaestopalačnom crevu ili želucu i pucanje (perforacija) čira

  svrab osip

  pojačano znojenje otečenost (edem).


  Retka:

  anemija (malokrvnost)

  povećanje pojedinih belih ćelija (eozinofilija) u krvi hipersenzitivnost (povećana osetljivost organizma) nestabilan krvni pritisak

  neprijatnost prilikom mokrenja ili prestanak mokrenja krv u urinu (mokraći)

  povećanje vrednosti kalijuma u krvi

  osećanje anksioznosti ili nervoze noćne more

  pomućenje vida ubrzani srčani rad, krvni podlivi

  naleti vrućine

  crvenilo na koži (eritem), zapaljenje kože (dermatitis) opšte osećanje slabosti, umor.


  Veoma retka:

  smanjenje broja belih krvnih zrnaca, anafilaksa (teška alergijska reakcija)

  ozbiljni problemi sa kožom (poznati kao eritema multiforme, Stivens-Džonsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza)

  gastritis (zapaljenje sluznice želuca)

  koprivnjača,

  poremećaj funkcije bubrega ili zapaljenje (nefritis) smanjeno izlučivanje mokraće

  poremećaj funkcije mozga (encefalopatija)

  Rej-ov sindrom (bolest koju karakteriše pojava masne jetre i oštećenje funkcije mozga) Glavobolja

  Pospanost

  smanjenje broja krvnih pločica- trombocita u krvi potkožna krvarenja ili krvarenja u drugim delovima tela crna stolica izazvana krvarenjem iz želuca ili creva povraćanje krvi

  pogoršanje kolitisa (zapaljenje debelog creva) i Kronove bolesti (hronično zapaljenje digestivnog trakta) zapaljenje jetre (hepatitis) ponekad vrlo ozbiljno (fulminantni hepatitis, ponekad fatalan)

  žutica (žuta prebojenost kože i beonjača) ili prestanak izlučivanja žuči alergije, uključujući i ozbiljne reakcije sa kolabiranjem i otežanim disanjem astma,

  bronhospazam (refleksni grč bronha) pad telesne temperature (hipotermija) poremećaj vida

  vertigo (vrtoglavica)

  glavobolje, pospanost bol u stomaku poremećaj varenja


  male, bolne ranice u ustima (stomatitis) osip

  otečenost lica i mekih tkiva.


  Nepoznata:

  srčana insuficijencija (slabost srca).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK NIMULID


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina

  Lek ne treba koristiti posle isteka datuma naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nimulid


Jedna tableta leka Nimulid sadrži: Aktivna supstanca: nimesulid, 100 mg.


Pomoćne supstance: Laktoza,monohidrat Skrob, kukuruzni Kroskarmeloza-natrijum

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni Povidon K 30

Natrijum-dokusat Magnezijum-stearat Polisorbat 80.


Kako izgleda lek Nimulid i sadržaj pakovanja


Okrugla, blago bikonveksna tableta bledožute boje, koja sa jedne strane ima utisnut naziv "NIMULID", a sa druge strane logo (oznaku) proizvođača.


Deset tableta je u PVC-aluminijumskom blisteru.

Dva PVC-aluminijumska blistera sa po 10 tableta, u složivoj kutiji.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole :

UTI d.o.o.,

Cara Uroša 17

11000 Beograd Srbija


Proizvođač:

PANACEA BIOTEC Ltd.

Malpur Baddi,Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P.)- 173205, Indija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3700-12-001 od 06.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z