mallinckrodt Apoteke Apoteke

RIFAMOR

kapsula, tvrda; 300mg; ukupno 16 kom, blister, 2 x 8 kom
CENA: 516,25 din.


UPUTSTVO ZA LEK


RIFAMOR®, kapsula, tvrda, 300 mg

Pakovanje: blister, 2 x 8 kapsula, tvrdih


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


RIFAMOR®, 300 mg, kapsula, tvrda rifampicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek RIFAMOR i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek RIFAMOR

 3. Kako se upotrebljava lek RIFAMOR

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek RIFAMOR

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RIFAMOR I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek RIFAMOR sadrži aktivnu suspstancu koja se zove rifampicin. On pripada grupi lekova, koji se zovu antiinfektivni lekovi. Oni deluju tako što ubijaju bakteriju, koja izaziva infekciju.


  Lek RIFAMOR se koristi u lečenju sledećih bakterijskih infekcija:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RIFAMOR


  Lek RIFAMOR ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RIFAMOR


  Uvek uzimajte lek RIFAMOR onako kako Vam je lekar propisao. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko imate nedoumice.

  Nastavite sa uzimanjem leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, RIFAMOR može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Odmah prekinite sa uzimanjem leka, ako primetite neke od sledećih ozbiljnih neželjenih efekata:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili traje duže od par dana ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK RIFAMOR


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  4 godine

  Nemojte koristiti lek RIFAMOR posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek RIFAMOR®


Sadržaj aktivne supstance:

 1. kapsula, tvrda sadrži 300 mg rifampicina


  Sadržaj pomoćnih supstanci:

  Sadržaj praška u kapsuli: skrob, kukuruzni; magnezijum-stearat.

  Sadržaj prazne kapsule: želatin; titan-dioksid ; indigo carmine (E132); eritrozin (E127).


  Kako izgleda lek RIFAMOR i sadržaj pakovanja


  Izgled:

  Tvrde, neprovidne želatinske kapsule N°1, crvenog tela i crvene kapice ispunjene praškom tamnocrvene boje.


  Pakovanje:

 2. blistera od PVC/AL/PVC sa po 8 kapsula, tvrdih (16 kapsula, tvrdih) u složivoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d. Batajnički drum b.b. 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d. . Batajnički drum b.b. 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6066-10-001 od 07.11.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines