FISKocr

ADOLORIN


UPUTSTVO ZA LEK


ADOLORIN®, tableta, 300mg + 250mg + 50mg


Pakovanje: blister 1x10 tableta

blister 1x20 tableta


Proizvođač: Kwizda Pharma GmbH


Adresa: 1160 Vienna, Austrija, Effingergasse 21

Podnosilac zahteva: MSF pharm d.o.o.

Adresa: 11000 Beograd, Orlovića Pavla 4


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik ADOLORIN®, 300mg + 250mg + 50mg, tableta INN: paracetamol, propifenazon, kofein


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek ADOLORIN, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ADOLORIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ADOLORIN

 3. Kako se upotrebljava lek ADOLORIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ADOLORIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ADOLORIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Koristi se za ublažavanje akutnog, umerenog bola kao što je glavobolja, zubobolja, reumatski bol, bol u mišićima, menstrualni bolovi.

  Takođe je namenjen za kratkotrajno ublažavanje simptoma prehlade i gripa uključujući groznicu i bolove u grlu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ADOLORIN


  Lek ADOLORIN ne smete koristiti:  Kada uzimate lek ADOLORIN, posebno vodite računa:


  Da biste izbegli rizik od predoziranja, ne uzimajte druge lekove koji sadrže paracetamol.

  Posebno vodite računa ukoliko istovremeno koristite medicinske proizvode koji oštećuju jetru i/ili stimulišu metabolizam.


  Istovremena primena paracetamola i proizvoda protiv HIV infekcije (zidovudin) može dovesti do neutropenije (smanjenje broja belih krvnih zrnaca). U ovom slučaju, paracetamol uzimati samo uz konsultaciju sa lekarom.


  Ostale interakcije sa kofeinom su moguće prilikom primene nekoliko drugih lekova (lekovi poznati kao simpatomimetici, oralni kontraceptivi, cimetidin, disulfiram, barbiturati, nikotin (pušenje), teofilin i giraza inhibitori).


  Uzimanje leka ADOLORIN sa hranom ili pićima

  Izbegavajte istovremeno uzimanje alkohola, jer povećava štetni efekat paracetamola na jetru. Uticaj na laboratorijske vrednosti

  Uzimanje paracetamola može da utiče na nivo mlečne kiseline i glukoze u krvi.

  Visoke doze levodope (lek za lečenje Parkinsonove bolesti) mogu dovesti do lažno pozitivnih rezultata


  paracetamola u krvnoj plazmi.


  Primena leka ADOLORIN u periodu trudnoće i dojenja


  Posavetujte se sa doktorom ili farmaceutom pre uzimanja bilo kog leka. Ne uzimajte ADOLORIN tokom trudnoće i/ili dojenja.


  Uticaj leka ADOLORIN na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  ADOLORIN nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ADOLORIN


  Uvek uzimajte ADOLORIN prema instrukcijama u ovom uputstvu. Morate proveriti sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.

  Ukoliko vam nije drugačije propisano, uobičajene doze su:


  Odrasli:

  1 tableta kada je potrebno; ne više od 3-4 tablete dnevno. Lek se uzima oralno sa dosta tečnosti.


  Deca i adolescenti:

  Deca i adolescenti mlađi od 18 godina ne treba da uzimaju lek ADOLORIN tablete.


  Pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega ili jetre:

  Kod pacijenata sa poremećenim radom jetre ili bubrega ili kod onih koji pate od Gilbert-ovog sindroma, doza mora biti smanjena i/ili interval doziranja mora biti produžen.

  U slučaju teške buubrežne insuficijencije (klirens kreatinina 10mL/min) potrebno je dozirati lek u intervalu od minimum osam sati.


  Trajanje:

  ADOLORIN tableta ne treba da se uzima više od deset dana mesečno i ne duže od 3 dana zaredom bez konsultacije sa lekarom.


  Ako ste uzeli više leka ADOLORIN nego što je trebalo


  Odmah se javite doktoru, jer uzimanje preko preporučene doze može dovesti do ozbiljnog oštećenja funkcije jetre i bubrega. Ne uzimajte druge medicinske proizvode koji sadrže paracetamol, da biste izbegli rizik od predoziranja i posledičnog oštećenja jetre.


  Prvi simptomi se obično javljaju u roku od 24 sata kao mučnina, povraćanje, gubitak apetitia, bledilo i bol u stomaku. Nakon toga može doći do poboljšanja subjektivnog stanja, ali blagi abdominalni bol ostaje kao indikacija oštećenja jetre.


  Znaci teškog predoziranja su mučnina, povraćanje, bol u stomaku, žuta koža, depoi šećera u krvi, zamagljen vid, konvulzije, napadi, srčana aritmija, vrtoglavica ili gubitak svesti i koma.


  Vaš doktor će Vam dati protivotrov što brže i/ili će preduzeti druge neophodne mere.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ADOLORIN


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Nastavite sa primenom leka prema uobičajenom rasporedu.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, ADOLORIN može imati neželjena dejstva, iako ih svi ne osete.


  Ukoliko se neki od neželjenih efekata pogorša, ili ako primetite nešto što nije navedeno u ovom uputstvu, obavezno konsultujte svog doktora ili farmaceuta.


  Sledeće frekventnosti su korišćene u evaluaciji neželjenih dejstava:


  Poremećaji krvi i limfnog sistema:

  Vrlo retko: Alergijske reakcije kostne srži (smanjenje broja belih i crvenih krvnih zrnaca, kao i krvnih pločica); prvi simptomi mogu biti: težak umor, jak bol u grlu, mukozne lezije u ustima; određene bolesti krvnog sistema (methemoglobinemija).


  Poremećaji imunog sistema:

  Vrlo retko: astma, polenska groznica, otok nazalne mukozne membrane, reakcije preosetljivosti (otok kože, teškoće u disanju, znoj, mučnina, pad krvnog pritiska), teške reakcije prosetljivosti (anafilaktički šok). Teške reakcije preosetljivosti mogu se javiti u toku prvog sata nakon uzimanja leka.


  Psihijatrijski poremećaji:

  Retko: Kofein može prouzrokovati nesanicu.


  Poremećaji nervnog sistema:

  Retko: Kofein može prouzrokovati uvećan pritisak unutar lobanje.


  Poremećaji gastrointestinalnog trakta:

  Retko: Mučnina, nadutost, abdominalni bol, povraćanje, mukozne lezije u ustima.


  Poremećaji jetre i žuči:

  Retko: Porast nivoa jetrenih transaminaza, zastoj lučenja žuči.

  Uzimanje visokih doza paracetamola (takođe dugo uzimanje ili hronično korišćenje od nekoliko grama dnevno) može dovesti do ozbiljnog oštećenja jetre.


  Poremećaji kože ili potkožnog tkiva :

  Retko: Alergijske reakcije kože (eritematoza, koprivnjača), moguće i da su praćene povećanjem temperature i pojavom ranica na sluzokoži usta.


  Poremećaji bubrega i urinarnog trakta:

  Uzimanje visokih doza paracetamola (takođe duže uzimanje ili hronično uzimanje od nekoliko grama dnevno) može dovesti do poremećaja rada bubrega.


  Edemi (otoci nožnih prstiju, stopala, članaka), povišen krvni pritisak i i srčana slabost (sa plitkim disanjem i otokom u nogama) mogu biti povezani sa primenom nekih nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), koji maju isti mehanizam dejstva kao i ADOLORIN.

  Primena NSAIL može biti povezana sa blago povećanim rizikom za srčani udar ili šlog.


 5. KAKO ČUVATI LEK ADOLORIN


  Rok upotrebe


  Ne koristite ADOLORIN posle datuma označenog na pakovanju. Dan isteka je uvek zadnji dan navedenog meseca.

  Čuvanje

  Držati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju zbog zaštite od svetlosti. Lek se uništava u skladu sa lokalnim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ADOLORIN


Aktivne supstance su: paracetamol, propifenazon, kofein

1 tableta sadrži 300 mg paracetamola, 250 mg propifenazona, 50 mg kofeina

Ostali sastojci su: celuloza, mikrokristalna; povidon; talk; magnezijum-stearat; krospovidon


Kako izgleda lek ADOLORIN i sadržaj pakovanja


ADOLORIN tablete su bele, glatke, okrugle, bikonveksne tablete..

ADOLORIN tablete se pakuju u PVC/Al blister. U složivoj kartonskoj kutiji se nalazi PVC/ Al blister sa po

10 ili 20 tableta i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: MSF Pharm d.o.o., Orlovića Pavla 4, Beograd Proizvođač: Kwizda Pharma GmbH, Effingergasse 21, Beč, Austrija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


ADOLORIN; 10 tableta: 515-01-0059-11-002 od 18.04.2013.

ADOLORIN; 20 tableta: 515-01-0060-11-002 od 18.04.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z