FISKocr

Caffetin


UPUTSTVO ZA LEK


CAFFETIN®, tablete, (250mg + 50mg + 10mg + 210mg) Pakovanje: ukupno 6 tableta, strip, 1 x 6 tableta


CAFFETIN®, tablete, (250mg + 50mg + 10mg + 210mg) Pakovanje: ukupno 10 tableta, strip, 1 x 10 tableta


CAFFETIN®, tablete, (250mg + 50mg + 10mg + 210mg) Pakovanje: ukupno 12 tableta, strip, 2 x 6 tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ALKALOID AD-SkopjeAdresa: Podnosilac

zahteva:

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija

ALKALOID d.o.o. Beograd


Prahovska 3, 11000 Beograd


Adresa:

R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik CAFFETIN®, (250mg + 50mg + 10mg + 210mg), tablete


INN: paracetamol, kofein, kodein, propifenazon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Caffetin®, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Caffetin® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Caffetin®

 3. Kako se upotrebljava lek Caffetin®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Caffetin®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Caffetin® I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Caffetin® je kombinovani preparat koji se koristi za kratkotrajnu terapiju akutnog, umerenog bola koji se ne ublažava primenom samog paracetamola, ibuprofena ili acetilsalicilne kiselina kao što je glavobolja, zubobolja, migrena, išijalgija, mijalgija i menstrualni bol.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Caffetin®


  Lek Caffetin® ne smete koristiti:

  - ako ste nekada imali alergijsku reakciju (probleme sa disanjem, otok lica i usta, osip kože, curenje iz nosa) na ovaj preparat ili na bilo koji njegov sastojak;

  - ako imate porfiriju ili nedostatak enzima glukozo-6-fosfat dehidrogenaze, koji su vrlo retki metabolički poremećaji;

  - ako imate ozbiljno oštećenje jetre ili bubrega;


  Uzimanje leka Caffetin® sa hranom ili pićima

  Prilikom upotrebe leka Caffetin® ne treba konzumirati napitke koji sadrže alkohol ili kofein (kafa,


  čaj).


  Primena leka Caffetin® u periodu trudnoće i dojenja


  Posavetujte se sa Vašim doktorom ili farmaceutom pre uzimanja bilo kog leka. Lek Caffetin® ne treba koristiti za vreme trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka Caffetin® na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Lek Saffetin® primenjen u terapijskim dozama ne utiče na sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama. Oprez je potreban ukoliko se uzima maksimalna dnevna doza (6 tableta dnevno), naročito ukoliko se istovremeno konzumira i alkohol.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Caffetin®


  Nema značajnih informacija o sastojcima leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Caffetin®


  Uvek uzimajte lek Caffetin® tablete po instrukcijama koje su date u uputstvu. Trebalo bi da proverite sa Vašim doktorom ili farmaceutom ako niste sigurni.

  Lek Caffetin® nije namenjen za dugotrajnu upotrebu (ne više od 3 dana).

  Uobičajena doza je:

  Odrasli i deca iznad 16 godina:

  Jedna tableta 3-4 puta dnevno. Mogu se uzeti i dve tablete odjednom. Maksimalna dnevna doza je 6 tableta.

  Deca od 12-16 godina: ½-1 tableta, sa mogućnošću ponavljanja doze 3 puta dnevno.


  Ako ste uzeli više leka Caffetin® nego što je trebalo

  Ako ste uzeli više od propisane doze, kontaktirajte Vašeg doktora ili farmaceuta.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Caffetin®


  Uzmite lek Caffetin® „ po potrebi“ u zavisnosti od simptoma.

  Ne uzimajte dve tablete da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Caffetin®


  Ovaj lek sadrži kodein koji može uzrokovati zavisnost ako ga uzimate kontinuirano duže od 3 dana. Stoga, možete imati tegobe kada prestanete uzimati ovaj lek. Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ako mislite da imate tegobe.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Caffetin® može imati neželjena dejstva, mada se ne moraju ispoljiti kod svih. Terapijske doze leka Caffetin® se dobro podnose. Mogući neželjeni efekti se mogu javiti veoma retko ili tokom terapije visokim dozama, kao npr. gađenje, povraćanje, gastrointestinalni poremećaji ili nesanica, lupanje srca ili ubrzan rad srca, poremećaji funkcije jetre i bubrega, zavisnost.

  Ukoliko se pojavi alergijska reakcija (osip kože, plikovi na koži, teškoće sa gutanjem ili disanjem)

  ili porast telesne temperature praćeno gušoboljom, ulceracijama i apscesima u ustima i perianalnim apscesima, prekinite upotrebu leka i odmah zatražite lekarsku pomoć. Ovi simptomi mogu biti znaci ozbiljnih neželjenih dejstva leka koji su veoma retki.


 5. KAKO ČUVATI LEK Caffetin® Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Rok upotrebe


  Tri (3) godine.

  Nemojte koristiti lek Caffetin® posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Upozorenje na vidljive znake neispravnosti

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Caffetin®Kako izgleda lek Caffetin® i sadržaj pakovanja


Caffetin® tablete su bele, okrugle, ravne tablete sa facetom, uz zaštitni znak proizvođača Alkaloid ( ) utisnut na jednoj strani, i “CAFFETIN®” naziv utisnut na drugoj strani tableta.


Caffetin® tablete su pakovane u strip pakovanje (Al/PE štampana folija). Svaki strip sadrži 6 ili 10 tableta.

Kartonska kutija sadrži 10 tableta (1 strip) i uputstvo za upotrebu.

Kartonska kutija sadrži 6 ili 12 tableta (1 ili 2 stripa) i uputstvo za upotrebu.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD-Skopje

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Septembar, 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Caffetin®, strip, 1 x 6 tableta: 515-01-3705-11-001 od 30.11.2011.

Caffetin®, strip, 1 x 10 tableta: 515-01-3707-11-001 od 30.11.2011.

Caffetin®, strip, 2 x 6 tableta: 515-01-3709-11-001 od 30.11.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z