Moozeeck

Flavamed


UPUTSTVO ZA LEK


Flavamed®, oralni rastvor, 15mg/5ml Pakovanje; bočica staklena, 1 x 100ml Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Berlin-Chemie AG (Menarini Group)


Adresa: Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka


Podnosilac zahteva: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd Adresa: Milutina Milankovića 19a/II sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija


Flavamed®, 15mg/5ml, oralni rastvor

Ambroksol


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Flavamed , da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Flavamed i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Flavamed

 3. Kako se upotrebljava lek Flavamed

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Flavamed

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Flavamed I ČEMU JE NAMENJEN


  Flavamed oralni rastvor je lek koji se koristi za lečenje produktivnog kašlja koji je povezan sa bolestima pluća i bronhija.


  Primenom leka Flavamed mukus postaje tečniji i može se iskašljati mnogo lakše.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Flavamed


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Flavamed ne smete koristiti:

  - ako ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu Flavamed (ambroskol-hidrohlorid) ili na neku od drugih pomoćnih supstanci leka Flavamed (videti deo 6 “Šta sadrži Flavamed )


  Deca

  Lek se može koristiti kod dece do 2 godine samo po preporukama Vašeg lekara.


  Primena drugih lekova

  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Lekovi za suzbijanje kašlja (antitusici)

  Dok uzimate Flavamed , ne treba da uzimate lekove koji suzbijaju refleks kašlja (takozvani antitusici). Refleks kašlja je važan u iskašljavanju tečnog mukusa i za njegovo izbacivanje iz pluća.


  Primena leka Flavamed u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Upotreba leka Flavamed tokom trudnoće i perioda dojenja moguća je samo na izričitu preporuku Vašeg lekara!


  Do sada nema dovoljno podataka o primeni kod žena tokom trudnoće i perioda dojenja.

  Pored toga, uobičajene mere opreza prilikom uzimanja lekova u toku trudnoće moraju biti preduzete. Flavamed se ne preporučuje tokom trudnoće, a posebno ne tokom prvog trimestra trudnoće.


  Flavamed se ne preporučuje za upotrebu kod majki koje doje, jer se ambroksol hidrohlorid izlučuje u mleko dojilja.


  Uticaj leka Flavamed na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama nije zabeležen. Studije o uticaju leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanje mašinama nisu radjene.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Flavamed


  Ovaj proizvod sadrži sorbitol. Ako znate da imate netoleranciju na neke šećere , pre uzimanja ovog leka kontaktirajte svog lekara.

  Svaka kašika za doziranje sa 5 ml oralnog rastvora sadrži 1.75 g sorbitola (= 0.15 B. jedinica). Sorbitol može imati blago laksativno dejstvo.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Flavamed


  Flavamed primenjujte uvek po instrukcijama u ovom uputstvu. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Pridržavajte se sledećeg doziranja, osim u slučaju da vam Vaš lekar propiše drugačije. Molimo vas da se držite sledećih uputstva kako bi lek Flavamed ispoljio potrebno dejstvo.


  Uobičajena doza je:


  Deca do 2 godine starosti (Lek se može koristiti kod dece do 2 godine samo po preporuci lekara):

  ½ kašike za doziranje sa 2.5 ml rastvora 2 puta dnevno.

  (što odgovara 2 puta po 7.5 mg ambroksol hidrohlorida= 15mg ambroksol hidrohlorida dnevno).


  Deca uzrasta od 2 do 5 godina:

  ½ kašike za doziranje sa 2.5 ml rastvora 3 puta dnevno.

  (što odgovara 3 puta po 7.5 mg ambroksol hidrohlorida= 22.5 mg ambroksol hidrohlorida dnevno).


  Deca uzrasta od 6 godina do 12 godina:

  1. kašike za doziranje sa 5 ml rastvora 2-3 puta dnevno.

   (što odgovara 2-3 puta po 15 mg ambroksol hidrohlorida= 30 – 45 mg ambroksol hidrohlorida dnevno).


   Odrasli i adolescenti preko 12 godina starosti:

  2. kašike za doziranje sa 5 ml rastvora 3 puta dnevno

  (što odgovara 3 puta po 30 mg ambroksol hidrohlorida= 90 mg ambroksol hidrohlorida dnevno) tokom prva 2 do 3 dana, potom

  2 kašike za doziranje sa 5 ml rastvora 2 puta dnevno

  (odgovara 2 puta po 30 mg ambroksol hidrohlorida= 60 mg ambroksol hidrohlorida dnevno).


  Kod odraslih, dnevna doza se može povećati do 4 kašike za doziranje sa 5 ml oralnog rastvora dva puta dnevno (što odgovara 2 puta po 60 mg ambroksol hidrohlorida= 120 mg ambroksol hidrohlorida dnevno).


  Upotreba kod dece i adolescenata

  Flavamed se može koristiti kod dece do 2 godine samo po preporuci lekara.


  Način primene:

  Flavamed treba uzimati posle obroka, pomoću merne kašike koja je priložena u pakovanju.

  Dejstvo ambroksola na razvodnjavanje sekreta poboljšava se unošenjem tečnosti.


  Trajanje terapije:

  Flavamed ne bi trebalo koristi duže od 4 -5 dana bez saveta lekara.

  Ako se simptomi bolesti ne poboljšaju ili ukoliko dodje do pogoršanja tokom lečenja akutnih respiratornih infekcija mora se potražiti savet lekara.


  Ukoliko mislite da lek Flavamed suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Flavamed nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Flavamed nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Nisu zabeleženi nikakvi posebni simptomi predoziranja kod ljudi do sada. Prateći slučajna predoziranja i/ili greške u lečenju, prijavljeni neželjeni efekti su u skladu sa poznatim neželjenim efektima leka ambroksol hidrohlorida kod preporučene doze i mogu zahtevati simptomatsku terapiju. Kontaktirajte lekara.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Flavamed


  Ako ste zaboravili da uzmete lek, uzmite dozu čim se setite, ali ne uzimajte duplu dozu da nadomestite preskočeno. Zatim, sledeću dozu uzmite kao obično.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Flavamed , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjena dejstva


  Česta (ispoljavaju se kod 1 od 10 pacijenata)


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu kontaktirajte svog lekara ili farmaceuta. To uključuje i neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu.


 5. KAKO ČUVATI LEK Flavamed


  Držati lek Flavamed van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 godine.


  Ne koristiti lek Flavamed nakon datuma označenog na kutiji i bočici. Datum isteka roka se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja bočice je 6 meseci.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Flavamed


Aktivna supstanca je ambroksol-hidrohlorid.

Svaka kašika za doziranje sa 5 ml oralnog rastvora sadrži 15mg ambroksol-hidrohlorida. Ostale pomoćne supstance su:

Sorbitol 70% (nekristališući) Ph.Eur., benzojeva kiselina Ph.Eur, glicerol (85%) Ph.Eur, hidroksietilceluloza,

koncentrat arome maline br. 516028, voda, prečišćena


Kako izgleda lek Flavamed i sadržaj pakovanja


Bistar, bezbojan do slabo smedj rastvor sa mirisom na malinu.

U kartonskoj kutiji se nalazi 1 staklena bočica sa 100ml rastvora, plastična kašika za doziranje i uputstvo za lek. Kašika za doziranje zaprema 5ml rastvora. Na kašiki se nalazi oznaka za pola doze (2,5ml).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje u promet:

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd, Milutina Milankovića 19a/II sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-8181-12-001 od 02.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z