FISKocr

Immunal


UPUTSTVO ZA LEK


Immunal® oralni rastvor, 0.8 mL/mL

Pakovanje:ukupno 50 mL, bočica staklena, 1 x 50 mL


Proizvođač: Lek farmacevtska družba d.d.


Adresa: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Immunal 0.8 mL/mL oralni rastvor


INN: ehinacea (Echinacea purpurea L., herba succus)


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Immunal, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Immunal i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Immunal

 3. Kako se upotrebljava lek Immunal

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Immunal

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Immunal I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Immunal je prirodni biljni lek koji je namenjen za jačanje otpornosti organizma. Ovaj lek sadrži isceđeni sok sveže ubranih biljki purpurna ehinacea. Aktivni sastojci soka purpurne ehinacee mogu da aktiviraju bela krvna zrnca (makrofage i ćelije prirodne ubice) koji uništavaju i uklanjaju mikroorganizme koji napadaju organizam.


  Lek Immunal se koristi za kratkotrajnu prevenciju i lečenje prehlade, koja se može manifestovati curenjem iz nosa, bolom u grlu i zamorom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Immunal


  Lek Immunal ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Immunal


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina.


  Odrasli i deca starija od 12 godina

  2.5 ml rastvora, tri puta na dan.


  Deca

  Lek Immunal se ne preporučuje za decu mlađu od 12 godina (videti odeljak „Lek Immunal ne smete koristiti:“ i

  „Kada uzimate lek Immunal, posebno vodite računa:“).


  Duži na terapije

  Za kratkotrajnu prevenciju i lečenje prehlade preporučuje se kontinuirano uzimanje leka Immunal tokom 10 dana. Do sledeće primene leka treba da prođe najmanje 14 dana.


  Lečenje započnite pri pojavi prvih znakova prehlade.

  Ako se simptomi pogoršaju ili ne dođe do poboljšanja simptoma posle 10 dana, potrebno je da konsultujete


  lekara.


  Način primene

  Odgovarajuću količinu rastvora odmeriti pomoću priložene pipete, sipati u čašu sa malo tople tečnosti i popiti.


  Rastvor se takođe može uzeti i nerazblažen.

  Ako ste uzeli više leka Immunal nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka nego što bi trebalo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Nije bilo prijavljenih slučajeva predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Immunal


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Immunal nastavite da uzimate lek prema već utvrđenom rasporedu. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Immunal


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Immunal , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Učestalost neželjenih efekata se ne može proceniti na osnovu raspoloživih podataka. U pojedinim slučajevima, reakcije preosetljivosti se mogu javiti u vidu: svraba, osipa, Kvinkeovog edema (oticanje usana, jezika, lica i vrata, oticanje tela, npr. šaka), otežanog disanja, astme, Stevens-Johnosn-ovog sindroma (teške promene na koži nastale kao posledica preosetljivosti na lek), anafilaktičkog šoka. U ovom slučaju prestanite sa uzimanjem leka i konsultujte se sa lekarom. Rastvor ehinacee može izazvati alergijske reakcije kod pacijenata sa naslednom predispozicijom za alergije.

  Prilikom produžene primene leka (duže od 8 nedelja) može doći do smanjenja broja belih krvnih zrnaca. Postoje izveštaji o vezi između ehinacee i autoimunih oboljenja (bolesti kod kojih organizam uništava samog sebe) kao što su diseminovan encefalitis, eritema nodozum, imunotrombocitopenija, Evansov sindrom i Sjorgenov sindrom sa disfunkcijom bubrežnih tubula.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Immunal


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja kontejnera: 3 meseca.

  Nemojte koristiti lek Immunal posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Immunal Aktivna supstanca je:

1 mL rastvora sadrži 0.8 mL soka dobijenog od sveže ubranih biljki purpurna ehinacea (Echinacea purpurea, L., herba, succus).


Ostali sastojci su:

Sorbitol (70%) 0.0008 mL (E420)

Etanol (96%) 0.2 mL


Kako izgleda lek Immunal i sadržaj pakovanja


Opis: Bistar do slabo opalescentan rastvor braon boje sa malom količinom taloga.


Sadržaj pakovanja:


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Lek farmacevtska družba d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Immunal® oralni rastvor, 1 x 50mL (0,8mL/mL): 515-01-0263-12-001 od 11.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org