FISKocr

Canesten rastvor za kožu


UPUTSTVOZA LEK


Canesten®, rastvor za kožu 1%,

Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1x20 ml


Proizvođač: KVP Pharma und Veterinär Produkte GmbH


Adresa: Projensdorfer Strasse 324, 24106 Kiel, Nemačka


Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.


Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija


Canesten®, 1 %, rastvor za kožu INN klotrimazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Canesten rastvor za kožu, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Canesten rastvor za kožu i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Canesten rastvor za kožu

 3. Kako se upotrebljava lek Canesten rastvor za kožu

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Canesten rastvor za kožu

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CANESTEN RASTVOR ZA KOŽU I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca Canesten rastvora za kožu je klotrimazol koji prodire u obolele delove kože i napada gljivice, a posledično gljivice izumiru ili im je inhibiran rast.

  Canesten rastvor se koristi za lečenje gljivičnih infekcija (mikoza) kože prouzrokovanih dermatofitima,

  kvasnicama, plesnima i drugim gljivicama.

  Ovo se manifestuje kao gljivične infekcije stopala (atletsko stopalo), gljivične infekcije kože i prevoja na koži (pregibnih površina) i površinske kandidijaze.


  Canesten rastvor je pogodan za upotrebu na kosmatim delovima kože.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CANESTEN RASTVOR ZA KOŽU


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Canesten rastvor za kožu ne smete koristiti:


  Nemojte upotrebljavati lek Canesten rastvor za kožu ako ste alergični (preosetljivi) na klotrimazol ili bilo koji drugi sastojak leka. U ovom slučaju treba da se pre upotrebe konsultujete sa lekarom.


  Kada uzimate lek Canesten rastvor za kožu, posebno vodite računa:


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Primena leka Canesten rastvor za kožu u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Klotrimazol može da se koristi u periodu trudnoće, ali samo pod nadzorom lekara ili babice.


  Uticaj leka Canesten rastvor za kožu na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema uticaja.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Canesten rastvor za kožu


  Lek Canesten rastvor za kožu sadrži propilenglikol koji može izazvati iritaciju kože.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CANESTEN RASTVOR ZA KOŽU


  Lek Canesten rastvor za kožu uzimajte uvek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu za lek (osim ako Vam je lekar propisao drugačije). Ukoliko se ne pridržavate uputstva, lek neće pravilno delovati.

  Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Canesten rastvor za kožu, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Imunološki poremećaji: alergijske reakcije, iznenadna nesvestica, pad krvnog pritiska, otežano disanje, koprivnjača.


  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva: plikovi, neugodnost/bol, otok, iritacija, ljušćenje, svrab, osip, bockanje/žarenje.


  Šta uraditi kada se jave neželjena dejstva?

  U slučaju da su se neželjena dejstva pojavila po prvi put ili da se stanje pogoršalo, prestanite da upotrebljavate Canesten rastvor za kožu i konsultujte se sa lekarom.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK CANESTEN RASTVOR ZA KOŽU


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je dve godine i označen je na spoljašnjem pakovanju i plastičnoj bočici.

  Nemojte koristiti lek Canesten rastvor za kožu posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Rok upotrebe posle otvaranja pakovanja iznosi šest meseci ako se njime propisno rukuje.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Canesten rastvor za kožu


Aktivna supstanca je klotrimazol.

1 ml rastvora sadrži 10 mg klotrimazola.


Ostali sastojci su: propilenglikol; izopropil alkohol; makrogol 400.


Kako izgleda lek Canesten rastvor za kožu i sadržaj pakovanja


Bezbojan do svetložut rastvor.

Lek Canesten rastvor za kožu nalazi se u kutiji sa 1 plastičnom bočicom od 20 ml, sa kapaljkom i zatvaračem.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:

Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


Naziv i adresa proizvođača:

KVP Pharma und Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Strasse 324, 24106 Kiel, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-5522-11-001 od 17.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z