FISKocr

Onzapin


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


▲Onzapin®, oralna disperzibilna tableta, 5 mg Pakovanje: ukupno 28 kom,blister, 4 x 7 kom

▲Onzapin®, oralna disperzibilna tableta, 10 mg Pakovanje:ukupno 28kom,blister,4x7kom

▲Onzapin®, oralna disperzibilna tableta, 15 mg Pakovanje:ukupno28 kom,blister,4x7kom

▲Onzapin®, oralna disperzibilna tableta, 20 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


(olanzapin)

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Zdravlje A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Zdravlje A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


▲Onzapin®, 5 mg, oralna disperzibilna tableta

▲Onzapin®, 10 mg, oralna disperzibilna tableta

▲Onzapin®, 15 mg, oralna disperzibilna tableta

▲Onzapin®, 20 mg, oralna disperzibilna tableta


olanzapin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Onzapin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Onzapin

 3. Kako se upotrebljava lek Onzapin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Onzapin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Onzapin® I ČEMU JE NAMENJEN


  Onzapin pripada grupi lekova koji se zovu antipsihotici.

  Koristi se za lečenje bolesti sa simptomima kao što su slušne, vidne i dodirne halucinacije, pogrešna uverenja, neuobičajena sumnjičavost i povlačenje u sebe. Osobe sa ovom bolešću mogu takođe osećati depresiju, anksioznost ili napetost.

  Onzapin se koristi za lečenje stanja koje se ispoljava simptomima kao što su euforično raspoloženje, višak energije, smanjena potreba za snom, brz govor sa mnoštvom ideja, a ponekad i velika uznemirenost.

  Onzapin je takođe i stabilizator raspoloženja koji sprečava pojavu ekstremnih promena raspoloženja povezanih sa ovim stanjem.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Onzapin


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih


  Lek Onzapin ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Onzapin


  Lek Onzapin uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.

  Lekar će Vam reći koliko tableta leka Onzapin treba da uzmete, kao i koliko dugo treba da nastavite sa

  uzimanjem. Dnevna doza Onzapin-a je u rasponu između 5 mg i 20 mg. Obavestite lekara u slučaju da se kod Vas ponovo jave simptomi, ali ne prekidajte uzimanje leka sve dok Vam to lekar ne kaže.

  Onzapin treba da uzimate jednom dnevno prateći uputstva lekara. Pokušajte da uzimate lek svakodnevno uvek u isto vreme. Lek možete uzimati nezavisno od obroka. Tabletu treba progutati cele, sa vodom.


  Onzapin, oralne disperzibilne tablete su namenjene za oralnu upotrebu.

  Stavite tabletu u usta. Ona počinje da se rastvara u ustima posle nekoliko sekundi, a zatim je možete progutati s vodom ili bez nje. Usta moraju biti prazna pre nego što stavite tabletu na jezik.

  Tabletu možete staviti i u čašu vode. Odmah je popijte.

  Nemojte uzimati tablete vlažnim rukama zato što se mogu polomiti.


  Ako ste uzeli više leka Onzapin nego što je trebalo

  Kod pacijenata koji su uzeli više leka nego što je potrebno, javili su se sledeći simptomi: ubrzan srčani rad, agitacija/agresija, poremećen govor, neuobičajeni pokreti (naročito lica i jezika) i snižen nivo svesti. Ostali simptomi koji se mogu javiti su: akutna konfuzija, konvulzije (epilepsija), koma, kombinacija groznice, ubrzanog disanja, znojenja, mišićne ukočenosti i pospanosti ili nesanice, usporenje srčanog rada, aspiracija, visok ili nizak krvni pritisak, poremećaj srčanog ritma. Ako se kod Vas pojave ovi simptomi i znaci, pozovite Vašeg lekara ili posetite najbližu zdravstvenu ustanovu. Pokažite lekaru kutiju leka koji uzimate.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Onzapin


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Uzmite tabletu čim se setite. Nemojte uzeti dve doze u jednom danu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Onzapin

  Nemojte prestati da uzimate lek zato što se osećate bolje. Važno je da uzimate Onzapin onoliko dugo koliko Vam je lekar rekao. Ako naglo prestanete da uzimate lek, može doći do pojave sledećih simptoma: znojenje, nesanica, tremor, anksioznost ili mučnina i povraćanje. Lekar Vam može sugerisati da postepeno smanjujete dozu leka pre potpunog prekida terapije.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Onzapin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Veoma česta neželjena dejstva (kod 1 od 10 pacijenata koji uzimaju lek)

 5. KAKO ČUVATI LEK Onzapin


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 2 (dve) godine.


  Nemojte koristiti lek Onzapin posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju.

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Onzapin Aktivna supstanca: olanzapin. Pomoćne supstance:

Magnezijum stearat L-Metionin

Silicijum-dioksid, koloidni bezvodni

Hydroksipropil celuloza (niske substitucije) Krospovidon (polyplasdone XL-10) Aspartam

Celuloza,mikrokristalna, Guar guma

Magnezijum karbonat, (teški)

Aroma pomorandže (Orange flavour Silesia 1209603133)


Kako izgleda lek Onzapin i sadržaj pakovanja


Onzapin, 5 mg: žute, okrugle, bikonveksne, oralne disperzibilne tablete sa utisnutim “O” na jednoj strani. Dijametar 6 mm.

Onzapin, 10 mg: žute, okrugle, bikonveksne, oralne disperzibilne tablete sa utisnutim “O1” na jednoj strani. Dijametar 8 mm.

Onzapin, 15 mg: žute, okrugle, bikonveksne, oralne disperzibilne tablete sa utisnutim “O2” na jednoj strani. Dijametar 9 mm.

Onzapin, 20 mg: žute, okrugle, bikonveksne, oralne disperzibilne tablete sa utisnutim “O3” na jednoj strani. Dijametar 10 mm.


Unutrašnje pakovanje: Alu/Alu blister

Pakovanje: 28 oralnih disperzibilnih tableta, 4 blistera od po 7 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Zdravlje A.D.

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2013.


Režim izdavanja leka:


Onzapin® oralna disperzibilna tableta, 28 x (5mg):

515-01-7493-11-001

od

02.07.2013.

Onzapin® oralna disperzibilna tableta, 28 x (10mg):

515-01-7494-11-001

od

02.07.2013.

Onzapin® oralna disperzibilna tableta, 28 x (15mg):

515-01-7495-11-001

od

02.07.2013.

Onzapin® oralna disperzibilna tableta, 28 x (20mg):

515-01-7496-11-001

od

02.07.2013.

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org