FISKocr

Haldol


UPUTSTVO ZA LEK


Haldol® tableta, 2 mg


Pakovanje: ukupno 25 kom, bočica, 1 x 25 kom


Haldol® tableta, 10 mg


Pakovanje: ukupno 30 kom, bočica, 1 x 30 kom


Proizvođač: Krka Tovarna Zdravil d.d,


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, 11000 Beograd, Srbija


Haldol® 2 mg tableta

Haldol® 10 mg tableta haloperidol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Haldol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Haldol

 3. Kako se upotrebljava lek Haldol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Haldol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HALDOL® I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Haldol sadrži aktivnu supstancu koja se zove haloperidol. On spada u grupu lekova koji se nazivaju

  „neuroleptici“.


  Lek Haldol tablete se koristi za bolesti koje utiču na Vaš način razmišljanja, osećanja ili ponašanja. Ove bolesti mogu da prouzrokuju da:


  Haldol tablete se koriste i kod:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HALDOL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Haldol ne smete koristiti:  Nemojte uzimati ovaj lek ako se bila šta od ovoga odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što dobijete Haldol tablete.


  Lek ne treba davati deci mlađoj od 3 godine.


  Kada uzimate lek Haldol, posebno vodite računa:


  Ako spadate u grupu starijih osoba, zato što možete biti osetljiviji na dejstva leka Haldol.


  Ako patite od poremećaja koji su povezani sa gubitkom pamćenja, prvo razgovarajte sa lekarom, a on će odlučiti da li možete da dobijate Haldol i objasniće Vam moguće rizike njegove upotrebe.


  Ako Vi ili neko drugi u Vašoj porodici ima probleme sa pojavom ugrušaka krvi u anamnezi, zato što lekovi kao što je ovaj mogu da se dovedu u vezu sa stvaranjem krvnih ugrušaka.


  Proverite sa lekarom pre nego što dobijete Haldol tablete:

  - Ako Vam je koncentracija minerala,(elektrolita), u krvi niža od uobičajene. Potražite savet od svog lekara.


  Možda će biti potrebno da Vas lekar pažljivije pratiti i količina Haldol tableta koju dobijate može biti promenjena.

  Ako niste sigurni da li se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom pre

  nego što počnete da uzimate lek Haldol.


  Medicinski pregledi

  Lekar će možda želeti da uradite elektrokardiogram,(EKG-testovi koji mere električnu aktivnost i ritam srca)

  pre nego što otpočnete terapiju lekom Haldol ili u toku nje .


  Analize krvi

  Lekar će možda želeti da proveri nivo minerala, (elektrolita) u Vašoj krvi.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.

  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje

  planirate da uzimate u budućnosti.


  Može biti neophodno posebno praćenje ako istovremeno uzimate litijum i uzimate Haldol tablete.

  Odmah recite lekaru i prestanite da uzimate oba leka ako se jave:

  - zbunjenost, dezorijentisanost, glavobolja, problemi sa ravnotežom i osećanje pospanosti. To mogu biti znakovi veoma ozbiljnog stanja.


  Haldol tablete mogu da utiču na dejstvo sledećih vrsta lekova.

  Recite lekaru ako uzimate lekove za:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HALDOL


  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju ovog leka. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Koliko leka treba da uzmete

  Lekar će Vam reći koliko tableta leka Haldol treba da uzimate i koliko dugo ćete ih uzimati. On će dozu

  prilagoditi vašim potrebama. Veoma je važno da uzimate tačnu količinu leka. Doza će zavisiti od toga:


  Ako ste uzeli više leka Haldol nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više Haldol tableta nego što vam je rečeno, ili je neko drugi uzeo bilo koju količinu Haldol tableta, odmah razgovarajte sa lekarom ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Haldol


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu, sledeću uzmite u uobičajeno vreme. Zatim nastavite sa uzimanjem leka kako Vam je lekar rekao.


  Nemojte uzimati dvostruku dozu.

  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  javljaju kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju kod 1 do 10 na 1.000 korisnika

  Retko:

  javljaju kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

  Kao svi lekovi, i lek Haldol može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:


  Ako primetite ili sumnjate na bilo šta od sledećeg, odmah se obratite lekaru. Možda će biti neophodna hitna medicinska pomoć.

  - Krvni ugrušci u venama, naročito u nogama, (simptomi uključuju oticanje, bol i crvenilo u nogama),

  koji mogu da putuju kroz krvne sudove do pluća i da izazovu bol u grudima i probleme sa disanjem.

  Ona mogu da se jave kod više od 1 na 10 osoba.  - Nemogućnost otvaranja usta.

  Ovo se javlja kod manje od 1 na 1000 osoba.  Druga neželjena dejstva


  Česta neželjena dejstva, (javljaju se kod manje od 1 na 10 osoba)


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK HALDOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg

  dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Haldol


magnezijum-stearat, boja (E104).


Kako izgleda lek Haldol i sadržaj pakovanja


Haldol 2 mg tablete su okrugle, blago bikonveksne tablete žute boje, sa dve ukrštene podeone crte na jednoj strani.

Na raspolaganju su kutije sa 25 tableta u bočici.


Haldol 10 tablete su okrugle, blago bikonveksne tablete svetložute boje, sa dve ukrštene podeone crte na jednoj strani.

Na raspolaganju su kutije sa 30 tableta u bočici.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, 11000 Beograd, Srbija


Proizvođač: Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija u saradnji sa Janssen Pharmaceutica, Bersee, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi; snažan uticaj na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Haldol® tableta, 30 x (10 mg): 515-01-8679-11-001 od 14.08.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Haldol® tableta, 25 x (2 mg): 515-01-8680-11-001 od 14.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z