Moozeeck

Nifelat


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Nifelat®, tableta sa produženim oslobađanjem, 20 mg, 30x 20 mg


Proizvođač: Zdravlje A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Zdravlje A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Nifelat®, 20 mg, tableta sa produženim dejstvom INN: nifedipin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nifelat i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nifelat

 3. Kako se upotrebljava lek Nifelat

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nifelat

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NIFELAT I ČEMU JE NAMENJEN


  Šta je tačno visok krvni pritisak?


  Krv mora de se pumpa u sve organe tela a to se obavlja uz pomoć srca. S obzirom da se krv pumpa kroz celo telo ona potiskuje zidove krvnih sudova stvarajući pritisak. To predstavlja Vaš krvni pritisak. Postoji gornja i donja granica krvnog pritiska koja je opšte prihvaćena kao normalna. Ukoliko je Vaš krvni pritisak viši od gornje granice to se može otkriti čak iako nemate bilo kakve tegobe. Medicinski termin koji se koristi je hipertenzija.


  Iako visok krvi pritisak ne mora da dovede do toga da se loše osećate, on dugoročno može da prouzrokuje opterećenje Vašeg srca zbog povećanog rada pri pumpanju krvi. To može da dovede do drugih problema, kao što su bolesti srca i moždani udar.


  Šta je tačno angina pektoris?


  Angina pektoris je bol koji se obično javlja kod pacijenata koji pate od bolesti koronarnih (srčanih) arterija. Kod ove bolesti arterije koje dovode krv u srce postaju manje elastične i delimično začepljene. To dovodi do smanjenog protoka krvi u mišić koji čini najveći deo srca. Srce je mišićna pumpa koja omogućava cirkulaciju krvi kroz celo telo. Za ovo je neophodna doprema kiseonika putem krvi. Ukoliko arterije koje snabdevaju srčani mišić ne mogu da dovedu dovoljno kiseonika da bi srčani mišić adekvatno radio, onda se javlja bol. Ova bol je poznata kao angina pektoris. Angina se obično javlja pri fizičkom naporu, a bol prestaje po prekidu napora. Međutim, bol ponekad može da se javi i pri mirovanju.


  Lečenje angine će smanjiti učestalost anginoznih napada. Većina lekova koji omogućavaju uspešno lečenje angine poboljšava dotok krvi do srčanog mišića ili smanjuje brzinu otkucaja srca. Oba ova efekta mogu da smanje opasnost od dugoročnih oštećenja srca.


  Vaš lekar Vam je propisao ovaj lek u cilju lečenja povišenog krvnog pritiska ili u cilju smanjenja učestalosti anginoznih napada.


  Kod postojanja povišenog krvnog pritiska, nifedipin deluje tako što širi krvne sudove. To dovodi do smanjenja otpora pri protoku krvi i tako do snižavanja krvnog pritiska, što za uzvrat smanjuje opterećenje Vašeg srca. Radi poređenja, dobro je da zamislite razliku u pritisku koji osećate kad snažno duvate kroz slamčicu, u poređenju sa nečim širim kao što je kartonska ili plastična cev. Pritisak koji osećate će biti manji kod kartonske cevi zato što je otvor veći. Kod nje se stvara manji otpor na isti način kao i kod proširenog krvnog suda.


  Kod angine nifedipin deluje tako što širi arterije koje snabdevaju srčani mišić i tako omogućava da više kiseonika i krvi stigne do mišića. To smanjuje verovatnoću javljanja anginoznih napada pri izlaganju srca dodatnom naporu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NIFELAT


  Lek Nifelat ne smete koristiti:

  Nemojte uzimati lek Nifelat ukoliko ste ranije imali alergijske reakcije na aktivni sastojak nefedipin ili na bilo koji sličan lek koji spada u grupu dihidropiridina. Ukoliko niste sigurni u to, obratite se svom lekaru.


  Nemojte uzimati lek Nifelat ukoliko ste trudni, nameravate da zatrudnite ili dojite bebu. Ukoliko ga uzimate a mislite da bi mogli biti trudni, ili imate nameru da zatrudnite, konsultujte se sa svojim lekarom. Ukoliko dojite bebu, a potrebno je da koristite Nifelat, morate prvo prestati sa dojenjem.


  Nemojte uzimati ovaj lek ukoliko uzimate antibiotik rifampicin.

  Ukoliko Vam je rečeno da imate suženje (stenozu) aortnog srčanog zaliska, ne treba da uzimate ovaj lek. Nemojte uzimati ovaj lek ukoliko ste imali kolaps izazvan problemima sa srcem (kardiogeni šok), tokom koga

  ste ostali bez daha, pobledeli, oblio Vas je hladan znoj i osušila su Vam se usta.


  Ukoliko se težina ili učestalost Vaših anginoznih napada naglo pogoršala u roku od nekoliko sati ili dana morate da se obratite lekaru. On će Vam možda savetovati da ne uzimate Nifelat.


  Nifelat ne treba koristiti za lečenje infarkta srca ili u roku od mesec dana posle preležanog infarkta.


  Ne treba da uzimate lek Nifelat za lečenje anginoznog napada kada se on javi, već za smanjenje učestalosti napada koji se tokom vremena javljaju.


  Ne treba da koristite ovaj lek ukoliko Vaš krvni pritisak nastavi da raste uprkos lečenju. Ovo stanje je poznato kao maligna hipertenzija.


  Ukoliko niste sigurni da li imate neko od ovih stanja, molimo Vas da se obratite svom lekaru.


  Kada uzimate lek Nifelat, posebno vodite računa:

  Ne treba da počinjete da uzimate tablete Nifelat tri dana pošto ste pili sok od grejpfruta. Ukoliko ste ga pili, porazgovarajte sa svojim lekarom. Osim toga, sok od grejpfruta ne treba da pijete ni tokom primene leka Nifelat. To je neophodno zato što je poznato da sok od grejpfruta povećava nivo aktivnog sastojka nifedipina u krvi.

  Ovaj efekat može da traje najmanje 3 dana posle poslednjeg unošenja soka od grejpfruta.


  U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka, jer se u njegovom sastavu nalazi laktoza.


  Ukoliko ste alergični na bilo koji sastojak ovog leka, molimo Vas da to kažete svom lekaru pre početka lečenja. Ukoliko osetite bolove u grudima 1-4 sata pošto uzmete PRVU dozu leka Nifelat, obratite se svom lekaru PRE NEGO ŠTO UZMETE NAREDNU DOZU. On će možda želeti da promeni Vašu terapiju.

  Recite svom lekaru ukoliko patite od niskog krvnog pritiska, a on Vam propisuje Nifelat radi lečenja angine.


  Ukoliko imate neku bolest srca kod koje Vaše srce ne može da podnese povećan napor (mala srčana rezerva), to treba da kažete svom lekaru.


  Ukoliko primetite da češće ostajete bez daha ili da Vam otiču zglobovi, kao i da Vam se stanje pogoršava dok uzimate ovaj lek, treba da se obratite lekaru.


  Ukoliko ste dijabetičar možda će biti neophodno prilagođavanje Vaše terapije vezane za dijabetes. Ukoliko imate bilo koja pitanja u vezi ovoga, obratite se svom lekaru.


  Podsetite Vašeg lekara ukoliko imate oštećenu funkciju jetre, s obzirom da je u tom slučaju potrebno pažljivo praćenje Vašeg stanja, i možda će Vaš lekar poželeti da vam smanji dozu leka Nifelat.


  Pacijenti na dijalizi koji imaju veoma visok krvni pritisak i mali volumen krvi mogu da budu suočeni sa iznenadnim padom krvnog pritiska nakon uzimanja leka Nifelat. Ukoliko ste na dijalizi, molimo Vas da se konsultujete sa svojim lekarom pre nego što uzmete ovaj lek.


  Vaš lekar će u određenim uslovima, kad bude smatrao neophodnim, da nastavi terapiju lekom Nifelati za vreme trudnoće. U tom slučaju treba biti posebno pažljiv ukoliko istovremeno dobijate injekcije magnezijim sulfata, jer to može dovesti do izrazitog pada krvnog pritiska.


  U laboratorijskim eksperimentima je dokazano da lekovi poput Nifelata slabe funkciju sperme. Ukoliko ste muškog pola i bezuspešno pokušavate da postanete otac uz pomoć in vitro fertilizacije, molimo Vas da se konsultujete sa svojim lekarom.


  Nifelat može da utiče na rezultate određenih analiza urina. Ukoliko ste dali uzorak urina, obavestite osobu koja će vršiti analizu da uzimate ovaj lek.


  Primena drugih lekova

  Pre nego što uzmete lek Nifelat obavestite svog lekara ukoliko uzimate bilo koji drugi lek, bez obzira da li se on izdaje bez recepta ili na recept, jer neki lekovi mogu da utiču na Vaše lečenje. Posebno recite svom lekaru ukoliko uzimate:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NIFELAT


  Tablete uzmite onako kako Vam je lekar propisao. Obično će to biti jedna tableta na 12 sati, ali Vaš lekar može da smanji ili poveća ovu dozu u zavisnosti od toga koliko je dobra kontrola Vašeg krvnog pritiska ili angine. Maksimalna doza koju možete da uzimate je po dve tablete (40 mg) na svakih 12 sati. Preporučeni razmak između dve doze je 12 sati. Ovaj razmak ne sme biti manji od 4 sata.


  Tablete treba progutati cele sa malo tečnosti, nezavisno od obroka. Nemojte uzimati tablete Nifelat sa sokom od grejpfruta.

  Ukoliko patite od neke bolesti jetre, Vaš lekar će možda želeti da započne terapiju malom dozom koju će povećavati uz pažljivo praćenje Vašeg krvnog pritiska ili angine.


  Postoji mogućnost da će terapija nifedipinom trajati neograničeno dugo. Možete o ovome porazgovarati sa Vašim lekarom.


  Ukoliko ste stara osoba, Vaš lekar će Vam možda propisati niže doze ovog leka.

  Ukoliko imate faktore rizika od infarkta miokarda, Vaš lekar će Vam možda propisati niže doze ovog leka. Ovaj lek se ne preporučuje za upotrebu kod dece.

  Ako ste uzeli više leka Nifelat nego što je trebalo

  NEMOJTE PRELAZITI PROPISANE DOZE.

  Unošenje doza većih nego što je lekar propisao ili uzimanje prekomernih doza može da dovede do previše niskog pritiska ili nepravilnih otkucaja Vašeg srca. Takođe, može nastati vrtoglavica, konfuzija, smanjenje nivoa kiseonika u krvi i može doći i do gubitka svesti.


  Ukoliko uzmete veću dozu od propisane ili u slučaju predoziranja odmah potražite pomoć lekara i, ukoliko je moguće, sa sobom ponesite svoje tablete ili kutiju kako bi ste je pokazali lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Nifelat


  Odmah treba da uzmete svoju uobičajenu dozu. Zatim, sačekajte da prođe najmanje 12 sati pre nego što uzmete narednu dozu i potom nastavite da uzimate svoje tablete u uobičajeno doba dana.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Nifelat®


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i lek Nifelat može ponekad da izazove neželjena dejstva kod nekih ljudi.


  Najčešće prijavljivana neželjena dejstva (kod manje od 1 na 10 osoba ali češće od 1 na 100 osoba) su:

 5. KAKO ČUVATI LEK NIFELAT

  Zapamtite:

  Ovaj lek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugima, ni pod kojim uslovima, čak i kada imaju isto stanje kao i Vi. Ukoliko imate nekih dilema u vezi upotrebe leka Nifelat, konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 (tri) godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece!


  Lekove ne treba bacati u otpadne vode ili u otpad iz domaćinstva. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere će pomoći u zaštiti čovekove okoline.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nifelat®

Aktivna supstanca

Jedna tableta sa produženim oslobađanjem sadrži 20 mg nifedipina.


Pomoćne supstance


Sastav tabletnog jezgra: Laktoza, monohidrat Skrob, kukuruzni

Silicijum–dioksid, koloidni, bezvodni Povidon K-30

Mikrokristalna celuloza PH 101 Magnezijum-stearat


Sastav filma: Hipromeloza Makrogol 6000

Titan dioksid C.177491 (E171)

Gvožđe oksid crveni C.177491 (E172)


Kako izgleda lek Nifelat i sadržaj pakovanja

Tableta Nifelat je okrugla, bikonveksna film tableta, ružičaste boje sa podeonom crtom na jednoj strani.


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Alu/PVC blister sa 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje: Kartonska kutija sa 3x10 tableta u blisteru i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

ZDRAVLJE A.D. Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Proizvođač:

ZDRAVLJE A.D. Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6012-10-001 od 28.06.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z