FISKocr

Cinedil


UPUTSTVO ZA LEK


Cinedil® 75 mg tablete ukupno 45 kom.; blister, 3 x 15 kom.


Proizvođač: ALKALOID AD SkopjeAdresa: Podnosilac

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija

zahteva: ALKALOID D.O.O. BeogradAdresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik CINEDIL® 75 mg tablete


INN: cinarizin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cinedil i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cinedil

 3. Kako se upotrebljava lek Cinedil

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cinedil

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CINEDIL I ČEMU JE NAMENJEN

  Cinedil je lek koji kao aktivnu supstancu sadrži cinarizin. Ovaj lek se koristi za kontrolu mučnine kod vrtoglavice, ošamućenosti, zujanja u ušima, osećaja mučnine i povraćanja izazvane stanjima kao što su vestibularni poremećaji.

  Cinedil se koristi i u terapiji perifernih vaskularnih poremećaja.


  Simptomtska terapija vestibularnih poremećaja (vrtoglavica, zujanje u ušima, mučnina i povraćanje koji se javljaju npr. u Menierovoj bolesti ).

  Simptomtska terapija perifernih vaskularnih bolesti (intermitentna klaudikacija, hladni ekstremiteti i

  vazospastični poremećaji).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CINEDIL


  Cinedil sprečava povraćanje izazvano vestibularnim poremećajima (npr. poremećaji unutrašnjeg uha, uključujući vrtoglavicu, zujanje u ušima, mučninu i povraćanje).

  Cinarizin inhibira i kontrakciju glatkih mišića krvnih sudova blokirajući kalcijumove kanale i popravlja simptome centralne i periferne vaskularne insuficijencije (slabosti).


  Lek Cinedil ne smete koristiti:


  Kada uzimate lek Cinedil, posebno vodite računa:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CINEDIL


  Cinedil tablete namenjene su za oralnu primenu kod odraslih i starijih osoba. Ovaj lek se uzima posle obroka sa malo tečnosti.


  Uobičajena inicijalna doza cinarizina u terapiji je:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Cinarizin tablete mogu imati neželjena dejstva iako se ona ne javljaju kod svih.


  Često (≥1/100 do <1/10)

 5. KAKO ČUVATI LEK CINEDIL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Tri (3) godine.

  Nemojte koristiti lek Cinedil posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Nema posebnih uslova čuvanja leka.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek CinedilKako izgleda lek Cinedil i sadržaj pakovanja


Cinedil su bele, okrugle, bikonveksne tablete sa podeonom crtom sa jedne strane.

Tablete su pakovane u blister pakovanje (Al/PVC folija). Svaki blister sadrži 15 tableta. Kartonska kutija sadrži 45 tableta (3 blistera) i uputstvo.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O. Beograd

Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD Skopje

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4433-12-001 od 26.04.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z