FISKocr

Dexomen 25


UPUTSTVO ZA LEK


Dexomen® 25, film tableta, 25 mg


Pakovanje: blister, 1x10 film tableta

blister, 3x10 film tableta blister, 5x10 film tableta

Ime leka, oblik,jačina i pakovanje


 1. A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.L.


  Proizviđač:

 2. Laboratorios Menarini S.A.


  1. Via Campo di Pile, 67100 L’Aquila, Italija


   Adresa:

  2. C/. Alfonso XII, 587, 08918-Badalona, Barselona, Španija

   Podnosilac zahteva: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd

   Adresa: Prilepska 1, Beograd, Srbija


   Dexomen® 25, 25 mg, film tableta deksketoprofen


   Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept

   Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

   • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

   • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.

   • Ovaj lek je propisan lično Vama i ne smete ga dati drugome. Drugome ovaj lek može da škodi čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

   • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postne ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Dexomen 25 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Dexomen 25

 3. Kako se upotrebljava lek Dexomen 25

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Dexomen 25

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DEXOMEN 25 I ČEMU JE NAMENJEN


  Dexomen 25 je lek protiv bolova iz grupe nesteroidnhi antiinflamatornih lekova (NSAIL).

  Koristi se u terapiji bolova blagog do umerenog intenziteta, kao što su: bol u mišićima, menstrualni bol (dismenoreja), zubobolja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DEXOMEN 25


  Lek Dexomen 25 ne smete koristiti:


  Ako imate nekih pitanja prilikom terapije drugih lekova sa lekom Dexomen 25, konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Uzimanje leka Dexomen 25 sa hranom ili pićima


  Uzimajte tablete sa adekvatnom količinom vode. Tablete uzimajte sa hranom jer to smanjuje rizik od ispoljavanja neželjenih efekata na želudcu i crevima. Ako patite od akutnog bola, uzmite tablete na prazan stomak, npr. najmanje 30 minuta pre obroka, jer to omogućava malo brže delovanje leka.


  Primena leka Dexomen 25 u periodu trudnoće i dojenja

  Dexomen 25 se ne sme primenjivati u toku trudnoće i perioda dojenja. Pitajte Vašeg doktora ili farmaceuta za savet pre uzimanja bilo kog leka:


  Uticaj leka Dexomen 25 na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Dexomen 25 može uticati na vašu sposobnost upravljanja motornim vozilom i mašinama jer može izazvati vrtoglavicu i pospanost kao neželjeni efekat terapije. Ako primetite takve efekte, nemojte da upravljate motornim vozilom ili mašinom dok simptomi ne prođu. Pitajte Vašeg lekara za savet.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Dexomen 25


  Nema posebnih upozorenja.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Dexomen 25


  Dexomen 25 uvek uzimajte tačno prema instrukcijama lekara. Ako niste u potpunosti sigurni, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Potrebna doza leka Dexomen 25 koja je Vama potrebna zavisi od tipa, ozbiljnosti ili trajanja vašeg bola. Vaš lekar će vas savetovati koliko tableta morate uzeti dnevno i koliko dugo.

  uobičajena preporučena doza je 1 film tableta (25 mg) svakih 8 sati, ali ne više od 3 tablete dnevno (75 mg).


  Kod starijih pacijenata i kod pacijenta sa oštećenjem bubrega ili jetre, treba započeti terapiju sa dnevnom dozom od ne više 2 film tablete (50 mg).

  Kod starijih pacijenata početna doza može kasnije biti povećana do predložene doze za opštu populaciju (75 mg) ako se lek Dexomen 25 dobro podnosi.


  Ako je Vaš bol intenzivan i potrebno vam je brzo oslobađanje od bola, možete uzeti Dexomen 25 na prazan stomak (najmanje 30 minuta pre nekog obroka) zato što će lek biti lakše resorbovan (videti deo 2

  „uzimanje leka Dexomen 25 sa hranom ili pićima“).


  Ako ste uzeli više leka Dexomen 25 nego što je trebalo


  U slučaju prekomernog unošenja leka Dexomen 25, odmah obavestite svog lekara ili farmaceuta ili idite do odelenja hitne medicinske pomoći u najbližoj bolnici. Obavezno ponesite pakovanje ovog leka ili uputstvo za pacijenta.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Dexomen 25

  Nemojte uzimati duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu. Uzmite sledeću redovnu dozu kada Vam je propisano. (u skladu sa preporukama u delu 3 „Kako se lek Dexomen 25 upotrebljava“).


  Ako imate nekih pitanja o primeni ovog leka obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Dexomen 25


  Nemojte da prekidate terapiju bez konsultacije sa Vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Dexomen 25 može imati neželjena dejstva, mada se ne ispoljavaju kod svih.

  Moguća neželjena dejstva su navedena u nastavku, po učestalosti svoga pojavljivanja. Ova tabela će vam pomoći da utrvrdite učestalost pojavljivanja neželjenih efekata.

  Česta

  Više od 1 od 100, a manje od 1 od 10 pacijenata

  Povremena

  Više od 1 od 1000, a manje od 1 od 100 pacijenata

  Retka

  Više od 1 od 10000, a manje od 1 od 1000 pacijenata

  Veoma retka

  Više od 1 od 10000, uključujući pojedinačne slučajeve


  Česta: Mučnina i/ili povraćanje, bol u želucu, proliv, problemi s varenjem (dispepsija)


  Povremena: Osećanje vrtoglavice(vertigo),pospanost, poremećaj sna, uznemirenost, glavobolja,

  ,palpitacije,

  napadi vrućine, gastritis, zatvor, suvoća usta, nadutost, osip, zamor, bol, osećaj groznice i

  hladnoće,opšti osećaj slabosti.


  Retka: Čir želuca, perforacija čira želuca ili krvarenje što se ispoljava kao povraćanje krvi ili crna stolica,


  ćelija

  napad nesvestice, visok krvni pritisak, usporeno disanje, zadržavanje vode i periferni otoci (npr. otečeni zglobovi) otok grkljana, gubitak apetita (anoreksija), neuobičajene senzacije, osip koji svrbi, akne, pojačano znojenje, bol u leđima, povećano izmokravanje, poremećaji

  menstruacije, poremećaji prostate, poremećene vrednosti testova funkcije jetre, oštećenje


  jetre (hepatitis), akutna bubrežna insuficijencija.


  Veoma retka: anafilaktička reakcija, (reakcije preosetljivosti koje mogu da vode ka kolapsu), ulceracija kože,


  vida,

  usta, očiju i genitalnih zona (Stiven-Džonsonov i Lyel-ov sindrom), oticanje lica ili oticanje usana i ždrela (angioedem), gušenje zbog sužavanja vazdušnih puteva (bronhospazam), nedostatak daha, ubrzan rad srca, nizak krvni pritisak, zapaljenje pankreasa, zamagljenje


  zujanje u ušima (tinitus), preosetljivosti kože, preosetljivost na svetlost, svrab, oštećenje bubrega.Smanjen broj belih krvnih ćelija (neutropenija), smanjen broj trombocita (trombocitopenija).


  Odmah recite vašem lekaru ako na početku terapije primetite bilo koji neželjeni efekat vezano za stomak ili želudac (stomačni bol, gorušica ili krvarenje), ili ako ste prethodno patili od bilo kojih neželjenih efekata zbog dugotrajne upotrebe nesteroidnih antiinflamatornih lekova, i pogotovo ako ste stariji pacijent.


  Prestanite da koristite Dexomen 25 čim primetite pojavu svraba na koži, ili bilo kakva oštećenja sluznice usta ili genitalija ili bilo koji znak alergije.


  Tokom terapije sa nesteroidnim antiinflamatornim lekovima prijavljeni su zadržavanje tečnosti i oticanje (posebno u člancima i nogama), porast krvnog pritiska i srčana insuficijencija.


  Lekovi kao što je Dexomen 25 mogu biti povezani sa povećanjem rizika od srčanog udara ("infarkt miokarda") ili šlogom.


  Kod pacijenata sa poremećaji imunog sistema koji zahvataju vezivna tkiva (sistemski erimatozni lupus ili mešane bolesti vezivnog tkiva) anti inflamatorni lekovi mogu retko da izazovu groznicu, glavobolju i ukočenost vrata.


  Ako neki od navedenih neželjenih efekata postane ozbiljniji, ili ako primetite neke od neželjenih efekata koji nisu navedeni u ovom uputstvu za lek, obavestite svoga lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Dexomen 25


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  2 godine.


  Nemojte koristiti lek Dexomen 25 nakon isteka roka upotrebe označenog na kutiji i blisteru sa „važi do:“ Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30oC. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Dexomen 25

Aktivna supstanca je deksketoprofen trometamol.

Svaka film tableta sadrži 36.90 mg deksketoprofen-trometamola što odgovara 25 mg deksketoprofena.


Ostali sastojci su: skrob, kukuruzni; celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat; glicerol distearat; hipromeloza; titan-dioksid; propilenglikol; makrogol 6000.


Kako izgleda lek Dexomen 25 i sadržaj pakovanja

Dexomen 25 su bikonveksne film tablete bele boje, sa podeonom crtom sa obe strane. Tablete se nalaze u blister pakovanju (PVC-aluminium blister).


Dexomen 25 je dostupan u pakovanjima od 10 film tableta (1 blister sa 10 film tableta). Dexomen 25 je dostupan u pakovanjima od 30 film tableta (3 blistera sa 10 film tableta). Dexomen 25 je dostupan u pakovanjima od 50 film tableta (5 blistera sa 10 film tableta). Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

Berlin-Chemie AG (Menarini group)

Predstavništvo Beograd

Prilepska 1, 11000 Beograd, Srbija


Proizvođač:

 1. Laboratorios Menarini S.A.

  C/. Alfonso XII, 587, 08918-Badalona, Barselona, Španija


 2. A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.L. Via Campo di Pile, 67100 L’Aquila, Italija


Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Kutija sa 10 film tableta. Broj rešenja: 515-01-8133-11-001od 11.05.2012. Kutija sa 30 film tableta. Broj rešenja: 515-01-8134-11-001 od 11.05.2012. Kutija sa 50 film tableta. Broj rešenja: 515-01-8135-11-001od 11.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org