Moozeeck

Fenistil


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Fenistil, oralne kapi, rastvor, 1 mg/ml, 1x20 ml


Proizvođač: Novartis Consumer Health SA


Adresa: Route de l’Etraz, 1260 Nyon, Švajcarska


Podnosilac zahteva: Medis International d.o.o.


Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 10d/1, pp 7, 11070 Novi Beograd


Fenistil, oralne kapi, rastvor, 1 mg/ml dimetinden-maleat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Fenistil i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Fenistil

 3. Kako se upotrebljava lek Fenistil

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Fenistil

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Fenistil I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Fenistil pripada grupi lekova zvanih antihistaminici a primenjuju se za olakšanje simptoma alergija kao što su kožni osip, svrab, polenska groznica i drugi alergijski oblici rinitisa.

  Lek Fenistil sprečava delovanje histamina, koji predstavlja supstancu koja se oslobađa u organizmu za vreme

  alergijskih reakcija. On olakšava svrab i iritaciju izazvanu kožnim osipom, smanjuje otoke i oslobađa od simptoma alergijske kijavice kao što su curenje nosa, kijanje, svrab nosa, kao i suzenje očiju uz svrab.


  Kada se lek Fenistil primenjuje


  Lek Fenistil olakšava:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Fenistil


  Lek Fenistil ne smete koristiti:  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Fenistil sa hranom ili pićima


  Kao i mnogi drugi antihistaminici, lek Fenistil može povećati dejstvo alkohola.


  Primena leka Fenistil u periodu trudnoće i dojenja


  Ako ste trudni ili dojite, nemojte primenjivati lek Fenistil osim ako Vam je lekar propisao. Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Uticaj leka Fenistil na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Kao i mnogi drugi antihistaminici, lek Fenistil može kod nekih ljudi izazvati umor ili manju budnost nego što je

  to normalno. Ako Vam se to desi, treba sa oprezom da vozite ili upravljate mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Fenistil


  Lek Fenistil oralne kapi, rastvor sadrži benzojevu kiselinu i propilenglikol koji može izazvati alkoholu slične simptome.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Fenistil


  Lek Fenistil uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Nemojte povećavati dozu.


  Odrasli i deca uzrasta 12 godina i više:

  20 do 40 kapi tri puta dnevno.


  Deca:

  Deca uzrasta od 2 do 6 godine: 10 kapi, tri puta dnevno

  Deca uzrasta od 6 do 9 godine: 15 kapi, tri puta dnevno Deca uzrasta od 9 do 12 godine: 20 kapi, tri puta dnevno.


  Klinička studija ukazuje da kod svraba izazvanog varičelom kod dece mogu biti jednako efikasne duplo manje dnevne doze od gore preporučenih. Prepolovljenu dnevnu dozu podeliti na jutarnju (jedna trećina) i večernju (dve trećine) dozu. U slučaju nedovoljnog terapijskog efekta primeniti preporučene doze.


  Lek Fenistil kapi ne izlagati visokoj temperaturi. Lek Fenistil kapi treba dodati u dečiju flašicu neposredno pre hranjenja, kad je hrana mlaka. Ako se dete hrani kašikom, lek Fenistil kapi treba dati nerazblažen kašičicom.


  Ako ste uzeli više leka Fenistil nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka Fenistil nego što je trebalo, odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Fenistil


  Ako propustite dozu, uzmite je odmah čim se setite, osim ako je ostalo manje od 2 sata do sledećeg termina doziranja. U tom slučaju, preskočite propuštenu dozu i vratite se ustaljenom rasporedu doziranja.

  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštrenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Fenistil


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Fenistil, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neka veoma retka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna

  Ova neželjena dejstva mogu se javiti kod manje od 1 na svakih 10.000 pacijenata.

  - Alergijske reakcije koje mogu uključiti sledeće simptome:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Fenistil


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 6 meseci.


  Nemojte koristiti lek Fenistil posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25˚C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Fenistil


Aktivna supstanca leka Fenistil je dimetinden-maleat. 1 ml rastvora Fenistil kapi sadrži 1 mg dimetinden maleata.

Pomoćne supstance: dinatrijum-fosfat, dodekahidrat (E339), limunska kiselina, monohidrat (E330), benzojeva kiselina (E210), dinatrijum-edetat (E386), saharin-natrijum (E954), propilenglikol (E1520), voda, prečišćena


Kako izgleda lek Fenistil i sadržaj pakovanja


Lek Fenistil oralne kapi su bistar i bezbojan rastvor.

20 ml rastvora u tamnoj staklenoj bočici sa polietilenskom kapaljkom, u kutiji


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

Medis International d.o.o, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10d/1, pp7, 11 070 Novi Beograd


Proizvođač:

Novartis Consumer Health SA, Route de l’Etraz, 1260 Nyon, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3155-10-001 od 19.08.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z