Moozeeck

Lostris


UPUTSTVO ZA LEK


Lostris® kapsula, tvrda 20 mg

Pakovanje: bočica; 5 x 20 mg


Lostris® kapsula, tvrda 100 mg

Pakovanje: bočica; 5 x 100 mg


Lostris® kapsula, tvrda 250 mg

Pakovanje: bočica; 5 x 250 mg


Proizvođači: 1. Cell Pharm GmbH

 1. Haupt Pharma Amareg GmbH

 2. Nerpharma S.R.L


Adrese: 1. Feodor-Lynen-Str. 35, 30625 Hannover, Nemačka

 1. Donaustaufer Straße 378, 93055 Regensburg, Nemačka

 2. Viale Pasteur 10, 20014 Nerviano, Italija


Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Lostris® 20 mg kapsula, tvrda Lostris® 100 mg kapsula, tvrda Lostris® 250 mg kapsula, tvrda INN: temozolomid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Lostris i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lostris

 3. Kako se upotrebljava lek Lostris

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lostris

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Lostris I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Lostris sadrži temozolomid. Lek Lostris je antitumorski lek.


  Lek Lostris se primenjuje u lečenju pacijenata sa specifičnim oblicima tumora mozga:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Lostris


  Lek Lostris ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Lostris


  Lek Lostris uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Doziranje i dužina lečenja


  Vaš lekar će odrediti dozu leka Lostris koju treba da uzmete, na osnovu Vaše visine i težine i uzimajući u obzir da li Vam se tumor ponovo javio (recidivirao) i da li ste prethodno već primali hemioterapiju. Možda ćete dobiti i neke druge lekove (antiemetike) koje treba da uzmete pre i/ili nakon leka Lostris kako bi se sprečile ili kontrolisale mučnina i povraćanje.


  Pacijenti sa novodijagnostikovanim multiplim glioblastomom


  Ukoliko imate novodijagnostikovani multiformni glioblastom, lečenje će se odvijati u dve faze:


  Razmotrite dozu leka sa Vašim lekarom svaki put kada započinjete novi ciklus lečenja, obzirom da se doza može razlikovati u odnosu na prethodni ciklus.


  Uvek uzimajte lek Lostris tačno kako Vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, proverite sa lekarom ili farmaceutom. Greške u doziranju mogu imati ozbiljne posledice po Vaše zdravlje.


  Ako ste uzeli više leka Lostris nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno odmah potražite medicinsku pomoć.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lostris


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Uzmite propuštenu dozu što je moguće pre, istog dana. Ukoliko ste propustili ceo jedan dan, posavetujte se s lekarom šta da učinite. Nemojte sledećeg dana uzeti dvostruku dozu osim ako Vam lekar nije to savetovao.


  Ukoliko imate neka dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se Vašem lekaru.


 4. NEŽELJENA DEJSTVA LEKA


  Lek Lostris, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svakoga.


  Ukoliko primetite neko od dole navedenih neželjenih dejstava obratite se odmah Vašem lekaru:

 5. KAKO ČUVATI LEK Lostris


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece, najbolje u zaključanom ormariću. Slučajno gutanje kapsula može biti smrtonosno za decu.


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko primetite neku promenu u izgledu kapsula.


  Rok upotrebe:

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Lostris nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 30 °C.

  Čuvati bočice dobro zatvorene u cilju zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lostris


Aktivna supstanca je temozolomid. Postoje 3 jačine Lostris kapsula:


Lostris 20 mg kaspula, tvrda 1 kapsula, tvrda, sadrži: temozolomid 20 mg


Lostris 100 mg kapsula, tvrda 1 kapsula, tvrda, sadrži: temozolomid 100 mg


Lostris 250 mg kapsula, tvrda 1 kapsula, tvrda, sadrži: temozolomid 250 mg


Pomoćne supstance:


Lostris 20mg kapsula, tvrda

Sadržaj kapsule: Laktoza, bezvodna; natrijum-skrobglikolat (tip A); silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; vinska kiselina; stearinska kiselina. Sastavomotačakapsule: Želatin, titan-dioksid (E171). Bojazaštampu: Šelak; propilenglikol; titan-dioksid (E171); sunset yellow FCF aluminium lake (E110).


Lostris 100mg kapsula, tvrda

Sadržaj kapsule: Laktoza, bezvodna; natrijum-skrobglikolat (tip A); silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; vinska kiselina; stearinska kiselina. Sastavomotačakapsule: Želatin; titan-dioksid (E171). Bojazaštampu: Šelak; propilenglikol; titan-dioksid (E171); gvožđe (III)-oksid, crveni (E172); gvožđe (III)-oksid, žuti (E172).


Lostris 250mg kapsula, tvrda

Sadržaj kapsule: Laktoza, bezvodna; natrijum-skrobglikolat (tip A); silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; vinska kiselina; stearinska kiselina. Sastavomotačakapsule: Želatin; titan-dioksid (E171). Bojazaštampu: Šelak, propilenglikol, gvožđe (III)-oksid, crni (E172).


Kako izgleda lek Lostris i sadržaj pakovanja


Lostris 20mg kapsula, tvrda

Bele, neprovidne tvrde želatinske kapsule, sa dve linije narandžaste boje na kapi i narandžastom oznakom ‘’T 20 mg’’ na telu, punjene belim do svetlosmeđim/svetloružičastim praškom.


Lostris 100 mg kapsula, tvrda

Bele, neprovidne tvrde želatinske kapsule, sa dve linije ružičaste boje na kapi i ružičastom oznakom ‘’T 100 mg’’ na telu, punjene belim do svetlosmeđim/ svetloružičastim praškom.


Lostris 250 mg kapsula, tvrda

Bele, neprovidne tvrde želatinske kapsule, sa dve linije crne boje na kapi i crnom oznakom ‘’T 250 mg’’ na telu, punjene belim do svetlosmeđim/ svetloružičastim praškom.


Pakovanje

5 kapsula u bočici od smeđeg stakla sa belim polipropilenskim sigurnosnim zatvaračem sa navojem.


Nosilac dozvole: Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođači:

Cell Pharm GmbH, Feodor-Lynen-Str. 35, 30625 Hannover, Nemačka

Haupt Pharma Amareg GmbH, Donaustaufer Straße 378, 93055 Regensburg, Nemačka Nerpharma S.R.L, Viale Pasteur 10, 20014 Nerviano, Italija


Napomena:

Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Februar, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Lostris®kapsula, tvrda 20 mg: 515-01-0796-12-001 od 12.06.2013.

Lostris®kapsula, tvrda 100 mg: 515-01-0797-12-001 od 12.06.2013.

Lostris®kapsula, tvrda 250 mg: 515-01-0798-12-001 od 12.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z