Moozeeck

Lamal


UPUTSTVO ZA LEK


LAMAL® 25 mg tablete 30 tableta, blister, 3 x 10

LAMAL® 50 mg tablete

30 tableta, blister, 3 x 10

LAMAL® 100 mg tablete 30 tableta, blister, 2 x 15

LAMAL® 200 mg tablete

30 tableta, blister, 2 x 15


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ALKALOID d.o.o. BeogradAdresa:


Podnosilac

Prahovska 3,


11000 Beograd, R. Srbija


sa proizvodnim prostorijama u ul. Pančevački put br. 38, 11000 Beograd

zahteva: ALKALOID d.o.o. Beograd


Adresa: Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

LAMAL® 25 mg tablete

LAMAL® 50 mg tablete

LAMAL® 100 mg tablete

LAMAL® 200 mg tablete


INN lamotrigin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lamal i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lamal

 3. Kako se upotrebljava lek Lamal

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lamal

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LAMAL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lamal (lamotrigin) pripada grupi lekova koji se zovu antiepileptici. Koriste se u lečenju dva stanja - epilepsije i bipolarnog poremećaja.


  Lamal deluje na epilepsiju tako što blokira signale u mozgu koji pokreću epileptične napade (grčeve).

  lečenje takvih stanja. Samostalna terapija se može koristiti za lečenje tipa epilepsije koja se naziva tipični absans napad.

  Lek Lamal se takođe koristi u terapiji bipolarnog poremećaja.

  Ljudi sa bipolarnim poremećajem tip I (ponekad nazvanim manična depresija) imaju ekstremne promene raspoloženja, sa periodima manije (uzbuđenje ili euforija) koji se naizmenično smenjuju sa periodima depresije (duboke tuge ili očajanja). Kod odraslih starosti od 18 i više godina, Lamal može da se koristi samostalno ili sa drugim lekovima, za sprečavanje perioda depresije koje se javljaju u bipolarnom poremećaju. Još uvek nije poznato kako Lamal deluje na mozak i proizvodi ovakve efekte.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LAMAL


  Lek Lamal ne smete koristiti:


  - Ako ste alergični (hipersenzitivni) na lamotrigin ili bilo koji drugi sastojak leka Lamal.


  Kada uzimate lek Lamal, posebno vodite računa:


 3. KAKO SE UPOTREBLjAVA LEK LAMAL


  Lek Lamal uzmajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Koja doza leka Lamal Vam je potrebna


  Možda će biti potrebno vreme da otkrijete koja je doza leka Lamal najbolja za Vas. Doza koju treba da uzmete će zavisiti od :

 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Lek Lamal, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Alergijske reakcije ili potencijno ozbiljne kožne reakcije: odmah potražite lekarsku pomoć Mali broj ljudi koji uzima Lamal može dobiti alergijsku reakciju ili potencijalno ozbiljnu kožnu reakciju, koje ukoliko se ne leče mogu razviti u ozbiljnije probleme.


  Ovi simptomi se češće mogu javiti tokom prvih nekoliko meseci terapije lekom Lamal, posebno ako je početna doza prevelika ili ako se doza povećava previše brzo, ili ako se lek Lamal uzima sa drugim lekom koji se zove valproat. Neki od simptoma su češći kod dece, tako da roditelji treba da budu posebno pažljivi.


  Simptomi ovih reakcija uključuju:

 5. KAKO ČUVATI LEK LAMAL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Tri (3) godine.

  Nemojte koristiti lek Lamal posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Upozorenje na vidljive znake neispravnosti

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lamal


povidon; celuloza, mikrokristalna; saharin-natrijum; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; aroma crne ribizle.


Kako izgleda lek Lamal i sadržaj pakovanja


LAMAL® 25 mg su bele, okrugle, bikonveksne tablete.

LAMAL® 50 mg, LAMAL® 100 mg i LAMAL® 200 mg su bele, okrugle, bikonveksne tablete sa podeonom linijom na jednoj strani.


LAMAL® 25 mg tablete LAMAL® 50 mg tablete

Tablete su pakovane u blistere (Al/PVC), i svaki blister sadrži 10 tableta. Kartonska kutija sadrži 30 tableta (3 blistera) i uputstvo.


LAMAL® 100 mg tablete LAMAL® 200 mg tablete

Tablete su pakovane u blistere (Al/PVC), i svaki blister sadrži 15 tableta. Kartonska kutija sadrži 30 tableta (2 blistera) i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija


Proizvođač

ALKALOID d.o.o. Beograd

Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija

sa proizvodnim prostorijama u ul. Pančevački put br. 38, 11000 Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Novembar, 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


LAMAL® 25 mg tablete: 515-01-0201-11-001 od 04.01.2012.

LAMAL® 50 mg tablete: 515-01-0205-11-001 od 04.01.2012.

LAMAL® 100 mg tablete: 515-01-0206-11-001 od 04.01.2012.

LAMAL® 200 mg tablete: 515-01-0208-11-001 od 04.01.2012.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z