FISKocr

Prenessa Q-Tab


UPUTSTVO ZA LEK


PrenessaQ-Tab, oralna disperzibilna tableta, 4 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom PrenessaQ-Tab, oralna disperzibilna tableta, 4 mg Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom PrenessaQ-Tab, oralna disperzibilna tableta, 4 mg Pakovanje: ukupno 90 kom, blister, 9 x 10 kom PrenessaQ-Tab, oralna disperzibilna tableta, 8 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom PrenessaQ-Tab, oralna disperzibilna tableta, 8 mg Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom PrenessaQ-Tab, oralna disperzibilna tableta, 8 mg Pakovanje: ukupno 90 kom, blister, 9 x 10 kom


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Prenessa Q-Tab, 4 mg, oralna disperzibilna tableta Prenessa Q-Tab, 8 mg, oralna disperzibilna tableta perindopril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Prenessa Q-Tab i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prenessa Q-Tab

 3. Kako se upotrebljava lek Prenessa Q-Tab

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Prenessa Q-Tab

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PRENESSA Q-TAB I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Prenessa Q-Tab pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE). Tokom lečenja lekom Prenessa Q-Tab krvni sudovi se šire, što dovodi (posebno kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom) do sniženja krvnog pritiska i do povećanog dotoka krvi i kiseonika u srčani mišić i druge organe.


  Lek Prenessa Q-Tab se koristi za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PRENESSA Q-TAB


  Upozorite lekara ukoliko uzimate druge lekove, bolujete od neke hronične bolesti, imate poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na pojedine lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Prenessa Q-Tab ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PRENESSA Q-TAB


Strogo se pridržavajte lekarskih upustava o uzimanju leka Prenessa Q-Tab. Ukoliko imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu.


Povišeni krvni pritisak

Uobičajena doza leka Prenessa Q-Tab za lečenje povišenog krvnog pritiska je 4 mg, jednom dnevno. Ukoliko postoji potreba, doza se može povećati na 8 mg, jednom dnevno, što je ujedno i maksimalna preporučena doza ovog leka za lečenje hipertenzije.


Srčana slabost

Uobičajena početna doza je 2 mg jednom dnevno (obzirom da lek Prenessa Q-Tab jačine od 2 mg nije na

raspolaganju, treba koristiti alternativne preparate perindoprila od 2 mg namenjene oralnoj upotrebi (npr. tablete)). Nakon dve nedelje, doza se može povećati na 4 mg, jednom dnevno, što je maksimalna preporučena dnevna doza kod srčane slabosti.


Stabilna koronarna arterijska bolest

Uobičajena početna doza leka Prenessa Q-Tab za lečenje stabilne koronarne arterijske bolesti je 4 mg, jednom


dnevno; ukoliko se lek dobro podnosi i za to postoji potreba, doza se nakon dve nedelje može povećati na 8 mg, jednom dnevno, što je i maksimalno preporučena doza za ovu indikaciju.


Oralnu disperzibilnu tabletu Prenessa Q-Tab treba staviti na jezik, gde će se ona veoma brzo razložiti pod dejstvom pljuvačke, pa se može lako progutati. Može se uzimati sa tečnošću ili bez nje. Poželjno je uzimati lek uvek u isto vreme, ujutru, pre obroka, svakoga dana.


Oralno disperzibilne tablete Prenessa Q-Tab su krhke. Ne smeju se gurati kroz foliju u blisteru zato što to može oštetiti tabletu. Nemojte rukovati tabletom ukoliko su Vam ruke vlažne, obzirom da tableta može da se raspadne. Tabletu izvadite iz pakovanja na sledeći način:


 1. Uhvatite za blister i duž perforacije otkinite jedan deo blistera.

 2. Na označenom mestu podignite foliju i pažljivo je skinite.

 3. Tabletu izvadite iz blistera.

 4. Stavite tabletu na jezik odmah nakon što ste je izvadili iz blistera.


U roku od nekoliko sekundi ona počinje da se rastvara u ustima, a nakon toga se može progutati sa vodom ili bez nje. U ustima ne treba imati ništa pre uzimanja tablete.

Tokom lečenja, lekar može prilagođavati doziranje u skladu sa efektima lečenja i Vašim potrebama. Doza može biti manja od uobičajene i nju će odrediti lekar:


Lekar će odrediti dužinu terapije na osnovu Vašeg zdravstvenog stanja.

Ukoliko Vam se učini da lek na Vas deluje prejako ili preslabo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


Upotreba kod dece

Bezbednost primene ovog leka kod dece nije dokazana, shodno čemu deca ne bi trebalo da ga upotrebljavaju.


Ako ste uzeli više leka Prenessa Q-Tab nego što je trebalo


Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Prenessa Q-Tab nego što je trebalo, odmah se posavetujte sa lekarom ili farmaceutom.

Najčešći znak predoziranja predstavlja iznenadni pad krvnog pritiska (hipotenzija). U ostale simptome/znake


spadaju ubrzan ili usporen rad srca, neprijatan osećaj nepravilnog rada srca i/ili lupanje srca, gubljenje daha, vrtoglavica, uznemirenost i/ili kašalj.

Ukoliko dođe do značajnog sniženja krvnog pritiska, trebalo bi da legnete i podignete noge. U slučaju većih tegoba, javite se lekaru koji Vam, po potrebi, može dati infuziju fiziološkog rastvora.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Prenessa Q-Tab


Nikako ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu leka.


Veoma je važno da lek uzimate svakoga dana prema propisanom režimu. Međutim, ako ste zaboravili da uzmete jednu dozu, sledeću uzmite u uobičajeno vreme.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Prenessa Q-Tab


Lek Prenessa Q-Tab, kao i drugi lekovi za lečenje krvnog pritiska obično se uzima tokom celog života. Pre prekida terapije obavezno porazgovarajte sa Vašim lekarom.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa ovim lekom, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Prenessa Q-Tab može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:

  Veoma česta:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Česta:

  javljaju se kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremena:

  javljaju se kod 1 do 10 na 1.000 korisnika

  Retka:

  javljaju se kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retka:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznata:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Česta: glavobolja, vrtoglavica, osećaj mravinjanja, poremećaji vida, zujanje u ušima, nestabilnost pri stajanju prouzrokovana sniženjem krvnog pritiska, kašalj, kratak dah, poremećaji organa za varenje (mučnina, povraćanje, bol u trbuhu, poremećaji ukusa, dispepsija ili teškoće s varenjem, proliv, zatvor), alergijske reakcije (osip po koži, svrab), osećaj umora.


  Povremena: promene raspoloženja, poremećaji sna, bronhospazam (osećaj stezanja u grudima, zviždanje u grudima i kratak dah), suvoća usta, angioedem, mišićni grčevi, problemi sa bubrezima, impotencija, znojenje.


  Veoma retka: osećaj zbunjenosti, kardiovaskularni poremećaji (nepravilan srčani rad, angina, srčani udar i šlog), eozinofilna pneumonija (redak tip upale pluća), rinitis (zapušen nos ili obilna sekrecija iz nosa), eritema multiforme, poremećaji krvi, pankreasa ili jetre.


  Nepoznata: nizak šećer u krvi (hipoglikemija), zapaljenje krvnih sudova (vaskulitis).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK PRENESSA Q-TAB


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  18 meseci.

  Nemojte koristiti lek Prenessa Q-Tab posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Prenessa Q-Tab


(tip A); natrijum-stearil fumarat; aroma spearminta; aroma peperminta.


Kako izgleda lek Prenessa Q-Tab i sadržaj pakovanja


Oralne disperzibilne tablete od 4 mg: bele do skoro bele, okrugle (prečnika 6 mm), blago bikonveksne tablete sa kosim ivicama.

Oralne disperzibilne tablete od 8 mg: bele do skoro bele, okrugle (prečnika 7.5 mm), blago bikonveksne

tablete sa kosim ivicama.


Na raspolaganju su kutije sa 30, 60 ili 90 oralnih disperzibilnih tableta. U kutiji su 3, 6 ili 9 blistera (OPA/Al/PVC//PET/Al) sa po 10 oralnih disperzibilnih tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole: 515-01-7453-12-001 od 06.02.2014. Prenessa® Q-Tab®, 30 x (4mg) Broj i datum dozvole: 515-01-7454-12-001 od 06.02.2014. Prenessa® Q-Tab®, 60 x (4mg) Broj i datum dozvole: 515-01-7459-12-001 od 06.02.2014. Prenessa® Q-Tab®, 90 x (4mg) Broj i datum dozvole: 515-01-7460-12-001 od 06.02.2014. Prenessa® Q-Tab®, 30 x (8mg) Broj i datum dozvole: 515-01-7461-12-001 od 06.02.2014. Prenessa® Q-Tab®, 60 x (8mg) Broj i datum dozvole: 515-01-7463-12-001 od 06.02.2014. Prenessa® Q-Tab®, 90 x (4mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z