FISKocr

Aricept


UPUTSTVO ZA LEK


Δ

Aricept® film tableta, 5 mg


Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister, 2 x14 film tableta


Δ

Aricept® film tableta, 10 mg

Pakovanje: ukupno 28 film tableta; blister, 2 x14 film tableta


Proizvođač: Pfizer PGM


Adresa: Zone Industrielle, 29 Route des Industries, Poce-sur-Cisse, Francuska


Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation – Predstavništvo Beograd


Adresa: Trešnjinog cveta 1/VI, 11 070 Novi Beograd, Srbija


Δ

Aricept® 5 mg film tableta Aricept® 10 mg film tableta


donepezil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Aricept i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aricept

 3. Kako se upotrebljava lek Aricept

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Aricept

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ARICEPT I ČEMU JE NAMENJEN


  Aricept (donepezil-hidrohlorid) pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori acetilholinesteraze. Donepezil povećava nivo jedne supstance u mozgu (acetilholin) koja je uključena u funkciju pamćenja tako što usporava razgradnju acetilholina.


  Aricept se koristi za lečenje simptoma demencije kod ljudi kojima je dijagnostikovana blaga i umereno teška Alchajmerova bolest. Simptomi uključuju povećanje gubitka pamćenja, konfuziju i promene u ponašanju. Kao rezultat ovih promena, pacijenti sa Alchajmerovom bolešću sve teže i teže obavljaju uobičajene dnevne aktivnosti.


  Aricept se primenjuje samo kod odraslih pacijenata.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ARICEPT


  Lek ARICEPT ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ARICEPT


  Koliko leka Aricept treba da uzmete?


  Uobičajeno je da lečenje započnete uzimanjem tablete od 5 mg (jedna bela tableta) svako veče. Posle mesec dana terapije, Vaš lekar Vam može preporučiti da uzimate tabletu od 10 mg (jedna žuta tableta) svako veče.


  Tabletu leka Aricept treba progutati sa dovoljnom količinom vode, neposredno pred odlazak na spavanje.


  Jačina tablete koju uzimate može se promeniti u zavisnosti od dužine vremenskog perioda od kad uzimate lek i u zavisnosti od preporuka Vašeg lekara. Maksimalna preporučena doza leka je 10 mg svake večeri.


  Treba uvek da poštujete savet lekara ili farmaceuta kako i kada treba da uzimate lek. Ne menjajte dozu leka samoinicijativno bez saveta Vašeg lekara.


  Koliko dugo treba da uzimate lek Aricept?


  Vaš lekar ili farmaceut će Vas posavetovati koliko dugo treba da uzimate Vaše tablete. Neophodno je da posećujete Vašeg lekara povremeno da bi on/ona mogli da procene Vaše lečenje kao i simptome Vaše bolesti.


  Ako prekinete da uzimate lek Aricept?


  Ne prekidajte uzimanje tableta Aricept dok Vam to ne kaže Vaš lekar. Ukoliko prekinete da izimate lek, poboljšanje koje ste postigli lečenjem postepeno će slabiti.


  Ako ste uzeli više leka ARICEPT nego što je trebalo


  NE UZIMAJTE više od jedne tablete svaki dan. Smesta pozovite Vašeg lekara ako ste uzeli više leka nego što bi trebalo. Ako ne možete da stupite u kontakt sa Vašim lekarom, odmah zovite najbližu bolnicu, i to odgovarajuće odeljenje (npr. Centar za trovanje ili Odeljenje urgentne medicine). Uvek ponesite tablete i odgovarajuće pakovanje u bolnicu da bi lekar u bolnici znao šta ste uzeli.


  Simptomi predoziranja uključuju mučninu i povraćanje, balavljenje, znojenje, usporen rad srca, nizak krvni pritisak (blaga glavobolja ili vrtoglavica prilikom stajanja), probleme sa disanjem, gubitak svesti i napade ili konvulzije.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ARICEPT


  Ako ste zaboravili da uzmete tabletu, uzmite jednu tabletu sledećeg dana u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili što ste zaboravili da uzmete lek.


  Ako ste zaboravili da uzimate Vaš lek duže od jedne nedelje, pozovite Vašeg lekara pre nego što nastavite sa uzimanjem leka.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi ostali lekovi i Aricept može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata.


  Sledeća neželjena dejstva su prijavljena kod pacijenata koji uzimaju lek Aricept.

  Recite Vašem lekaru ukoliko imate bilo koje od navedenih neželjenih dejstava dok uzimate lek Aricept.


  Ozbiljna neželjena dejstva:

  Morate se odmah obratiti lekaru ukoliko primetite neko dole navedeno ozbiljno neželjeno dejstvo. Možda će Vam trebati hitna medicinska pomoć.


 5. KAKO ČUVATI LEK ARICEPT


  Rok upotrebe

  Tri (3) godine.


  NE KORISTITE lek Aricept posle isteka roka upotrebe, označenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30 C. Čuvati van domašaja dece.


  Ukoliko Vam lekar kaže da prestanete da uzimate lek Aricept sav neiskorišćeni lek treba da vratite Vašem farmaceutu.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ARICEPT


Aktivna supstanca je donepezil-hidrohlorid.


Aricept 5 mg film tableta: Jedna film tableta sadrži 5 mg donepezil-hidrohlorida. Aricept 10 mg film tableta: Jedna film tableta sadrži 10 mg donepezil-hidrohlorida. Pomoćne supstance:

Aricept 5 mg film tableta


Jezgro:

Laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; celuloza, mikrokristalna; hidroksipropilceluloza; magnezijum- stearat


Film:

Opadry White YS-IR-18134-A (talk, hipromeloza, makrogol, titan-dioksid “E171”)


Aricept 10 mg film tableta Jezgro:

Laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; celuloza, mikrokristalna; hidroksipropilceluloza; magnezijum- stearat


Film:

Opadry Yellow YS-IR-12700-A (talk, hipromeloza, makrogol, titan-dioksid “E171”, gvožđe(III)-oksid, žuti “E172”)


Kako izgleda lek ARICEPT i sadržaj pakovanja


Aricept 5 mg film tableta: Okrugle, bikonveksne film tablete bele boje, koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku "5", a sa druge strane "ARICEPT".


Aricept 10 mg film tableta: Okrugle, bikonveksne film tablete žute boje, koje se jedne strane imaju utisnutu oznaku "10", a sa druge strane "ARICEPT".


Unutrašnje pakovanje je blister (PVC/aluminijumska folija).


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 2 blistera sa po 14 film tableta jačine 5 mg ili 10 mg i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd, Trešnjinog cveta 1/VI, 11 070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač: Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 Route des Industries, Poce-sur-Cisse, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Aricept 5mg film tableta: 515-01-6112-12-001 od 13.03.2013. Aricept 10 mg film tableta: 515-01-6113-12-001 od 13.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z