Moozeeck

Efferalgan sa vitaminom C


UPUTSTVO ZA LEK


Efferalgan® sa vitaminom C, šumeća tableta, 330 mg + 200 mg Pakovanje: ukupno 10 kom,fiola,,10 kom


Proizvođač: Bristol-Myers Squibb

304, Avenue du Docteur Jean Bru, Agen, Francuska

Bristol-Myers Squibb

Adresa:

979, Avenue des Pyrénées, Le Passage, Francuska


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Efferalgan® sa vitaminom C, 330 mg + 200 mg, šumeće tablete

INN: paracetamol, askorbinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Efferalgan sa vitaminom C, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Efferalgan sa vitaminom C i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Efferalgan sa vitaminom C

 3. Kako se upotrebljava lek Efferalgan sa vitaminom C

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Efferalgan sa vitaminom C

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK EFFERALGAN SA VITAMINOM C I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek sadrži paracetamol i askorbinsku kiselinu.

  Jedna šumeća tableta sadrži 330 mg paracetamola i 200 mg askorbinske kiseline.

  Efferalgan sa vitaminom C namenjen je za lečenje blagog do umerenog bola i povišene temperature. Koristi se u stanjima kao što su: glavobolja, gripozna stanja, zubobolja, bol u mišićima, menstrualni bol.


  Lek je namenjen odraslima i deci telesne mase veće od 27 kg (npr. deci starijoj od 8 godina).


  Za primenu leka kod ostale dece postoje drugi, pogodniji oblici paracetamola. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK EFFERALGAN SA VITAMINOM C


  Upozorite lekara ukoliko uzimate druge lekove, bolujete od hroničnog oboljenja, poremećaja metabolizma ili ste preosetljivi na neke lekove.


  Lek Efferalgan sa vitaminom C ne smete koristiti u slučaju:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK EFFERALGAN SA VITAMINOM C


  Ukoliko mislite da lek Efferalgan sa vitaminom C suviše slabo ili prejako deluje na vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Lek je namenjen odraslima i deci telesne mase veće od 27 kg (uzrasta oko 8 godina).


  Kod dece teške od 27 do 50 kg (od oko 8 do 15 godina): doza paracetamola zavisi od težine deteta, približan uzrast za određenu težinu deteta dat je samo kao relativna odrednica.

  Ukoliko ne znate težinu deteta, morate ga izmeriti kako bi se tačno odredila doza.


  Paracetamol je dostupan u puno različitih jačina pa je zbog toga moguće prilagoditi lečenje težini svakog deteta.


  Preporučena dnevna doza zavisi od težine deteta: dnevna doza od 60 mg/kg podeljena u 4 do 6 pojedinačnih doza, t.j. oko 15mg/kgna6sati ili10mg/kgna4sata.


  Decatelesnemaseod27-33kg(uzrastaoko8-11godina): po potrebi, 1 šumeću tabletu uzimati na 6 sati, vodeći računa da se ne uzme više od 5 šumećih tableta na dan.


  Decatelesnemaseod33-50kg(uzrastaoko11-15godina): po potrebi, 1 do 2 šumeće tablete uzimati na 6 sati, vodeći računa da se ne uzme više od 7 šumećih tableta na dan. Odrasliidecatelesnemasepreko50kg(starijaod15godina): po potrebi, 1 do 2 šumeće tablete uzimati svaka 4 sata, vodeći računa da se ne uzme više od 9 šumećih tableta na dan.

  Obično nema potrebe za uzimanjem većih doza od 3 g paracetamola, odnosno 9 šumećih tableta Efferalgan sa vitaminom C na dan.

  Maksimalna dnevna doza paracetamola iznosi 4 g, odnosno 12 šumećih tableta.


  NIKADA NE TREBA PRIMENJIVATI PARACETAMOL U DOZAMA VEĆIM OD 4 g NA DAN (računajući

  sve primenjene lekove koji sadrže paracetamol). Razmak između dva uzimanja leka mora biti najmanje 4 sata.


  Način primene

  Oralna primena.

  Šumeću tabletu potpuno rastvoriti u punoj čaši obične vode i odmah popiti.


  Ukoliko temperatura deteta prelazi 38,5°C, u cilju poboljšanja lečenja, savetuje se sledeće :


  Pravilnom primenom izbegavaju se oscilacije jačine bolova i temperature. Vremenski razmak između dve primene leka kod dece mora biti najmanje 4 sata, a bilo bi najbolje6 sati. Kod odraslih vremenski razmak između dve primene leka mora biti najmanje 4 sata.

  Usled sadržaja vitamina C primenu leka pred odlazak na spavanje treba izbegavati.


  U slučaju ozbiljnog oboljenja bubrega (renalna insuficijencija), vremenski razmak između dve primene mora biti najmanje 6 sati, a ukupna doza ne sme biti veća od 6 tableta na dan (3 g).


  U slučaju ozbiljnog oboljenja jetre (insuficijencija jetre), ukupna doza paracetamola ne sme biti veća od 3 g dnevno.


  Ukoliko bolovi potraju duže od 5 dana, temperatura duže od 3 dana ili se stanje pogorša, ili se pojave neki novi simptomi, ne treba nastaviti lečenje bez saveta lekara ili farmaceuta.


  Lek ne koristiti tokom dužeg perioda bez saveta lekara.


  Ako ste uzeli više leka Efferalgan sa vitaminom C nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Efferalgan sa vitaminom C nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa lekarom


  ili farmaceutom.

  Odmah se obratite lekaru ili najbližoj stanici hitne pomoći u slučaju predoziranja ili slučajnog unosa većih doza paracetamola, jer može doći do ozbiljnog oštećenja jetre i bubrega (ređe).


  Simptomi predoziranja su: mučnina, povraćanje, gubitak apetita, bledilo, slabost i bol u trbuhu. Obično se javljaju već u toku prvih 24 sata od primene veće doze leka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Efferalgan sa vitaminom C


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i kod drugih lekova, kod različitih osoba mogu se javiti navedeni neželjeni efekti u lakšem ili težem obliku. Prijavljene su neželjene reakcije vezane za primenu paracetamola i vitamina C, čija je učestalost ispoljavanja nepoznata:

 5. KAKO ČUVATI LEK EFFERALGAN SA VITAMINOM C


  Rok upotrebe


  3 godine


  Ne koristiti lek nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati lek van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Efferalgan sa vitaminom C


Lek sadrži paracetamol i askorbinsku kiselinu.

Jedna šumeća tableta sadrži 330 mg paracetamola i 200 mg askorbinske kiseline.


Pomoćne supstance: kalijum-hidrogenkarbonat, natrijum-hidrogenkarbonat, sorbitol, limunska kiselina bezvodna, natrijum-benzoat, natrijum-dokusat, povidon. Jedna šumeća tableta sadrži 330 mg natrijuma.


Kako izgleda lek Efferalgan sa vitaminom C i sadržaj pakovanja


10 šumećih tableta u fioli u kutiji.

Šumeće tablete bele boje, sa podeonom crtom na jednoj strani, kosih ivica.


Nosilac dozvole


PharmaSwiss d.o.o.

Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Proizvođač


Bristol-Myers Squibb

304, Avenue du Docteur Jean Bru, Agen, Francuska i/ili 979, Avenue des Pyrénées, Le Passage, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul,2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Efferalgan® sa vitaminom C, šumeća tableta, 10 x (330mg + 200mg):

515-01-0050-12-001 od 12.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z