FISKocr

Isoprinosine tablete


UPUTSTVO ZA LEK


Isoprinosine®, tablete, 500 mg

Pakovanje: blister, 5 x 10 tableta

blister, 10 x 10 tableta


Proizvođač: Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A. Estrada Consiglieri Pedroso, 69-B, Queluz,

Adresa:


Barcarena, Portugalija


Podnosilac zahteva: Ewopharma doo Beograd


Adresa: Gospodara Vučića 3/9, 11000 Beograd, Republika Srbija


Isoprinosine® tablete, 500 mg

(inozin acedoben dimepranol)


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Isoprinosine tablete i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Isoprinosine tablete

 3. Kako se upotrebljava lek Isoprinosine tablete

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Isoprinosine tablete

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Isoprinosine tablete I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Isoprinosine tablete sadrži aktivnu supstancu inozin acedoben dimepranol, koja se koristi za lečenje pojedinih virusnih infekcija. Smatra se da je način na koji lek deluje stimulacija imunskog sistema u borbi protiv virusa. Vaš doktor će propisati lek Isoprosine da stimuliše Vaš imunski sistem u borbi protiv virusnih infekcija kao što su:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Isoprinosine tablete Ne treba da uzimate lek Isoprinosine ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Isoprinosine tablete


  Uvek uzimajte lek Isoprinosine tablete onako kako Vam je Vaš doktor rekao. Potrebno je da proverite sa Vašim doktorom ukoliko niste sigurni kako se ovaj lek primenjuje.


  Progutajte tabletu leka sa dovoljnom količinom tečnosti. Ukoliko imate problema pri gutanju celih tableta, možete zdrobiti i rastvoriti tabletu u maloj količini tečnosti.

  Odrasli:

  Mukokutani herpes simpleks: 1 g četiri puta dnevno (4 g dnevno), tokom 7 - 14 dana.

  Genitalne bradavice: 1 g tri puta dnevno (3 g dnevno), tokom 14 – 28 dana, kao dopuna standardnoj lokalnoj terapiji.

  Subakutni sklerozirajući panencefalitis (SSPE): 50-100 mg/kg/dan, u podeljenim dozama, na svaka 4 sata.

  Deca::

  Nema adekvatnih podataka.


  Ako ste uzeli više leka Isoprinosine tablete nego što je trebalo


  Nisu zabeleženi slučajevi predoziranja ovim lekom do danas. Ukoliko niste sigurni ili se ne osećate dobro, pozovite Vašeg doktora što je pre moguće.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Isoprinosine tablete


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite, osim ako je uskoro vreme za Vašu sledeću dozu. Nikada ne uzimajte duplu dozu leka kako bi nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Isoprinosine tablete


  Ukoliko prekinete terapiju željeni efekta možda neće biti postignut ili će se simptomi bolesti ponovo pogoršati. Konsultujte Vašeg doktora pre nego što prekinete sa terapijom.


  Ukoliko imate dodatna pitanja o primeni ovog leka porazgovarajte sa Vašim doktorom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi, lek Isoprinosine može uzrokovati neželjena dejstva, iako ih ne dobiju svi pacijenti. Svi lekovi mogu izazvati alergijsku reakciju, iako su ozbiljne alergijske reakcije vrlo retke.

  Odmah recite Vašem doktoru ako Vam se javi:

 5. KAKO ČUVATI LEK Isoprinosine tablete


  Držati izvan vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe


  3 godina

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca


  Čuvanje


  Lek čuvati natemperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Isoprinosine tablete


Aktivna supstanca ovog leka je inozin acedoben dimepranol. Svaka tableta leka sadrži 500 mg inozin acedoben dimepranola.


Ostali sastojci su : manitol, skrob, pšenični, povidon, magnezijum stearat


Kako izgleda lek Isoprinosine tablete i sadržaj pakovanja


Bele do skoro bele duguljaste tablete, bez mirisa ili blagog mirisa na amine, sa podeonom crtom na jednoj strani. Podeona crta ne služi radi deljenja tablete na podjednake doze, već radi deljenja tablete kako bi se omogućilo lakše gutanje cele doze leka.


Spoljnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi:

5 blistera x 10 tableta (50 tableta) ili 10 blistera x 10 tableta (100 tableta)


Nosilac dozvole


EWOPHARMA DOO BEOGRAD

Gospodara Vučića 3/9 11000 Beograd Republika Srbija


Proizvođač


Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.

Estrada Consiglieri Pedroso, 69-B, Queluz, Barcarena, Portugalija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


Broj i datum rešenja za lek Isoprinosine®; 500mg; 50 tableta: 515-01-7077-10-001 od 30.11.2012. Broj i datum rešenja za lek Isoprinosine®; 500mg; 100 tableta: 515-01-7078-10-001 od 30.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z