FISKocr

BELOGENT mast


UPUTSTVO ZA LEK


BELOGENT, mast, 0,5 mg/g+1 mg/g

Pakovanje: tuba, 1x15g


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


BELOGENT mast 0,5 mg/g+1 mg/g INN: betametazon/ gentamicin

Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek BELOGENT mast i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BELOGENT mast

 3. Kako se upotrebljava lek BELOGENT mast

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek BELOGENT mast

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BELOGENT mast I ČEMU JE NAMENJEN

  BELOGENT mast u svom sastavu sadrži kombinaciju dve aktivne supstance betametazon dipropionata i gentamicina. Betametazon dipropionat pripada grupi lekova koji se zovu topikalni kortikosteroidi, koji se

  lokalno primenjuje na kožu i smanjuju crvenilo i svrab koje prouzrokuju različite bolesti kože. Gentamicin je antibiotik koji, primenjen lokalno, leči bakterijske infekcije izazvane mikroorganizmima osetljivim na gentamicin.

  BELOGENT mast se primenjuje za lečenje bolesti kože koje reaguju na lokalno lečenje kortikosteroidima, a primarno su ili sekundarno inficirane bakterijama, odnosno kad postoji mogućnost nastanka takvih infekcija uključujući ekcem (oboljenje kože praćeno svrabom i crvenilom), dermatitis (zapaljenje kože) i psorijazu (oboljenje kože praćeno pojavom roze ili srebrnkastih ljuspica na laktovima, kolenima, glavi i drugim delovima tela, koje su praćene svrabom).

  BELOGENT mast može da se primenjuje kod odraslih, adolescenata i dece starije od 1 godine.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BELOGENT mast


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  BELOGENT mast ne smete da upotrebljavate ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BELOGENT mast


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek BELOGENT mast. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Uvek primenjujte BELOGENT mast tačno onako kako Vam je Vaš lekar odredio. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom, ukoliko niste sigurni u način primene.


  BELOGENT mast je namenjena isključivo za lokalnu primenu za lečenje hroničnih kožnih bolesti, tj. suvih, ljuspastih, orožalih promena. BELOGENT mast primenjujte samo na čistu i suvu kožu.


  BELOGENT mast nanostite na čistu i suvu kožu. Pre i posle primene leka dobro operite ruke.


  Količinu preparata BELOGENT mast, koja je potrebna da bi se pokrila bolesna površina kože, nanesite dva puta na dan u tankom sloju, laganim utrljavanjem. Češća primena leka se preporučuje na mestima sa kojih se preparat tokom normalnih aktivnosti lako uklanja (kao što su dlanovi i tabani).

  Lečenje traje do nestanka simptoma, što zavisi od vrste i trajanja bolesti (akutna stanja 2-5 dana, hronične bolesti 2-3 nedelje). Kod hroničnih bolesti lečenje treba nastaviti još 3-7 dana nakon nestanka svih simptoma kako bi se sprečila ponovna pojava bolesti (recidiv) uz stalni nadzor Vašeg lekara.


  Deca

  Zbog veće površine kože u odnosu na telesnu masu i nedovoljno razvijenog rožnatog sloja, kod dece može

  doći do resorpcije proporcionalno veće količine betametazona pri lokalnoj primeni, i na taj način do ispoljavanja sistemske toksičnosti. Ne preporučuje se ni primena ispod pelena (naročito plastičnih), jer imaju okluzivno dejstvo i mogu da pojačaju resorpciju aktivnih supstanci. Primena kod dece mora biti ograničena na najkraće moguće vreme.


  Trajanje lečenja

  Trajanje lečenja po pravilu ne treba da bude duže od 3 nedelje.


  Ako ste uzeli više leka BELOGENT mast nego što je trebalo

  U slučaju da progutate BELOGENT mast, do neželjenih dejstava neće doći. Međutim, ako ste ipak zabrinuti,

  javite se Vašem lekaru.


  U slučaju kada BELOGENT mast nanosite na velike površine oštećene i, kao posledica toga, propustljivije kože kroz duži vremenski period (više od 3 nedelje) i uz primenu zavoja, kao i kada ga dugotrajno primenjujete kod dece, može doći do njegove pojačane resorpcije u krvotok i ispoljavanja sistemskog dejstva

  – slabljenje funkcije hipotalamo-hipofizno-nadbubrežne osovine sa zastojem rasta i pojavom intrakranijalne hipertenzije (povišenje pritiska unutar lobanje) koja se javlja samo kod dece, Cushing-ovog sindroma, hiperglikemije (porasta nivoa šećera u krvi), glukozurije (pojave šećera u mokraći). Znaci slabljenja spomenute osovine kod dece uključuju usporenje rasta, smanjeno povećanje telesne mase, smanjenje kortizola (hormona nadbubrežne žlezde) u plazmi i mokraći i izostanak odgovora na ACTH (hormon hipofize) stimulaciju. Intrakranijalna hipertenzija manifestuje se ispupčenjem fontanela, glavoboljama i obostranim otokom očnog živca.


  Lečenje predoziranja je simptomatsko, uz uobičajene mere za održavanje normalne funkcije organizma, s tim da je potrebno odmah obustaviti primenu leka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek BELOGENT mast

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste zaboravili da primenite Vašu dozu leka u određeno vreme, primenite je čim se setite i nastavite sa primenom onako kako Vam je Vaš lekar propisao.


  Ukoliko imate bilo kakvo pitanje o načinu primene leka obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek BELOGENT mast

  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i ostali lekovi, i BELOGENT mast može da prouzrokuje neželjena dejstva, ali ne moraju svi da ih imaju. BELOGENT mast može da prouzrokuje sledeća lokalna neželjena dejstva na mestu primene: crvenilo,

  peckanje, pojavu plikova, ljuštenje kože, otok, svrab, žarenje, osip, suva koža, zapaljenje korena dlake (folikulitis), prekomerna maljavost (hipertrihoza), hipopigmentacija (bele mrlje koje nastaju kao posledica smanjenja količine pigmenta melanina u koži), alergijski kontaktni dermatitis (crvenilo, otok i zapaljenjski mehurići na koži) i druge sekundarne infekcije kože, smanjenje sadržaja kolagena u potkožnom tkivu što može prouzrokovati istanjenje kože, strije, ekhimoze (tačkasta krvarenja u koži), teleangiektazije (vidljivo proširenje kapilara u koži). Pojava neželjenih dejstava češća je kod odojčadi i dece.


  Lokalna neželjena dejstva na gentamicin manifestuju se najčešće u vidu reakcije preosetljivosti na koži, koja se karakteriše pojavom osipa, svraba, crvenila, otoka ili drugih znakova iritacije koji nisu bili prisutni pre početka lečenja.


  Sistemska neželjena dejstva se veoma retko javljaju, uglavnom kao posledica predoziranja i obično nestaju odmah posle prekida lečenja.


  Količina betametazona u leku retko može pri pravilnoj primeni da dovede do pojave sistemskih neželjenih dejstava. Jedino ako se BELOGENT mast nanosi na velike površine oštećene, a samim tim i propustljive kože, ako se koristi duži vremenski period, ispod okluzije ili ako se primenjuje kod dece i bolesnika sa oštećenom funkcijom jetre može doći do pojave sistemskih neželjenih dejstava koja podrazumevaju: slabljenje funkcije osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlezda (gubitak apetita, gubitak težine, umor, malaksalost, osećaj slabosti ili nesvestice tokom dužeg stajanja ili naglog ustajanja, poremećaji menstruacije), zaostajanje u rastu i porast intrakranijalnog pritiska kod dece (povišenje pritiska unutar lobanje), loše podnošenje šećera (smanjenje tolerancije) i povećan nivo šećera u krvi (žeđ i učestalo mokrenje) i Cushing-ov sindrom (karakteristično okruglo lice, neobičan umor, malaksalost, depresija, nepravilnosti u menstrualnom ciklusu, smanjenje seksualne želje (libido)).

  Poremećaji sluha i sistema za ravnotežu (oštećenje sluha, zujanje u ušima) se javljaju izuzetno retko i to u

  slučaju potpune resorpcije gentamicina i kod bolesnika sa poremećenom funkcijom bubrega. Ova neželjena dejstva se javljaju češće kod bolesnika koji koriste i druge lekove koji toksično deluju na sluh i bubrege ili kod bolesnika koji imaju poremećaj funkcije bubrega.


  Ukoliko se BELOGENT mast primenjuje u oko ili u blizini oka može doći do pojave glaukoma (povišen očni pritisak), gljivične infekcije oka ili zamućenja vida.


  Ukoliko ste primetili neko od navedenih ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BELOGENT mast


  Rok upotrebe

  4 godine


  Rok upotrebe je utisnut na pakovanju.


  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe!


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 250C.


  Lek čuvati van domašaja dece.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek BELOGENT mast

Aktivne supstance su betametazon/gentamicin.


Jedan gram BELOGENT masti sadrži: 0,5 mg betametazona u obliku betametazon dipropionata i 1 mg gentamicina u obliku gentamicin sulfata.

Pomoćne supstance: parafin, tečni; parafin, beli, meki.


Kako izgleda lek BELOGENT mast i sadržaj pakovanja


Mast.


BELOGENT mast: Poluprovidna homogena mast bele boje.


BELOGENT mast: 15 g masti u aluminijumskoj tubi sa plastičnim zatvaračem, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole: 515-01-8143-11-001 od 10.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org