Apoteke Apoteke
allergan
Apoteke

TENIVAL

film tabl. 28x80mg
CENA: 461,60 din.

film tabl. 28x160mg
CENA: 636,50 din.


UPUTSTVO ZA LEK


TENIVAL®, film tablete, 80 mg

28 tableta (4 blistera sa 7 tableta), u kutiji TENIVAL®, film tablete, 160 mg

28 tableta (4 blistera sa 7 tableta), u kutiji


Proizvoñač: Pharmanova d.o.o Obrenovac Industrijska 8

Adresa:

11500 Obrenovac, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Pharmanova d.o.o Obrenovac

Industrijska 8

Adresa:

11500 Obrenovac, Republika SrbijaTENIVAL®, 80 mg, film tablete TENIVAL®, 160 mg, film tablete


INN: Valsartan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek TENIVAL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek TENIVAL

 3. Kako se upotrebljava lek TENIVAL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek TENIVAL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TENIVAL I ČEMU JE NAMENjEN


  TENIVAL spada u grupu lekova koji se zovu antagonisti receptora za angiotenzin II i koji pomažu u kontroli povišenog krvnog pritiska. Angiotenzin II je supstanca prirodno prisutna u organizmu koja sužava krvne sudove, čime prouzrokuje povišenje krvnog pritiska. TENIVAL deluje tako što inhibira dejstvo angiotenzina II. To dovodi do širenja krvnih sudova, a na taj način dolazi do pada krvnog pritiska.


  TENIVAL 80 mg i 160 mg film tablete mogu se koristiti za tri različita stanja:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TENIVAL


  Lek Tenival ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TENIVAL


  Uvek uzimajte lek onako kako Vam je lekar propisao.

  Pacijenti koji imaju visok krvni pritisak često ne primećuju bilo koje znake ovog problema. Mnogi se osećaju sasvim normalno. Utoliko je značajnije za Vas to da redovno idete na kontrolne preglede čak i ako se osećate dobro. Veoma je značajno da svoj lek uzimate tačno onako kako Vam je lekar odredio, da bi se dobili najbolji rezultati.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Tenival može izazvati neželjena dejstva, mada ne kod svih osoba. Neželjena dejstva se mogu javiti u odreñenoj učestalosti

  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek) Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek) Veoma retka neželjena dejstva (reñe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)


  Odreñeni simptomi zahtevaju hitnu medicinsku pažnju: Pojava angioedema koja se manifestuje:

 5. KAKO ČUVATI LEK TENIVAL


  Rok upotrebe


  Tri (3) godine

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 30 0C.

  Čuvati van domašaja dece!


  Lekove ne bi trebalo odlagati bacanjem u odvod sudopere ili u kuhinjsko smeće. Konsultujte farmaceuta kako da uništite lekove koji Vam nisu više potrebni. Ove mere pomažu zaštiti životne sredine


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek TENIVAL


Aktivna supstanca:


Jedna film tableta TENIVAL 80 mg sadrži 80 mg valsartana. Jedna film tableta TENIVAL 160 mg sadrži 160 mg valsartana.


Pomoćne supstance:


Jezgro:Laktoza, monohidrat; Celuloza, mikrokristalna; Kroskarmeloza-natrijum; Povidon K29-K32; Talk; Magnezijum-stearat; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Obloga:

TENIVAL 80 mg:

Polivinil-alkohol;Talk;Titan-dioksid (E171);Makrogol 3350;Lecitin; gvožñe (III) oksid, crveni (E172);


gvožñe (III) oksid, žuti (E172).


TENIVAL 160 mg:

Polivinil-alkohol;Talk;Titan-dioksid (E171);Makrogol 3350; Lecitin; gvožñe (III) oksid, crveni (E172); gvožñe (III) oksid, žuti (E172).


Kako izgleda lek TENIVAL i sadržaj pakovanja


TENIVAL, film tableta, 80 mg:

Ružičasta, okrugla, bikonveksna, film tableta, prečnika 8 mm, sa podeonom crtom na obe strane, oznakom „V“ na jednoj strani tablete sa jedne strane podeone crte


TENIVAL, film tableta, 160 mg:

Žuta, ovalna, bikonveksna, film tableta, veličine 15 x 6.5 mm, sa podeonom crtom na jednoj strani, oznakom

„V“ na drugoj strani


Tableta je deljiva na dve jednake polovine.


TENIVAL, film tablete, 80 mg, 28 x 80 mg (4 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa 7 tableta), sa uputstvom za pacijenta

TENIVAL, film tablete, 160 mg, 28 x 160 mg (4 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa 7 tableta), sa uputstvom za

pacijenta


Nosilac dozvole i Proizvoñač


Nosilac dozvole:

Pharmanova d.o.o. Obrenovac Industrijska 8

11500 Obrenovac Republika Srbija Proizvoñač:

Pharmanova d.o.o. Obrenovac Industrijska 8, 11500 Obrenovac Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Januar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


TENIVAL®, film tablete, 80 mg, 28 kom: 515-01-2798-10-001 od 16.03.2011.

TENIVAL®, film tablete, 160 mg, 28 kom: 515-01-2799-10-001 od 16.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines