FISKocr

Ursofalk 250 mg kapsule


UPUTSTVO ZA LEK


Ursofalk Kapsula, tvrda, 250 mg

Pakovanje: blister, 2 x 25 kapsula, tvrdih

Pakovanje: blister, 4 x 25 kapsula, tvrdih


Proizvođač: Dr. Falk Pharma GmbH


Adresa: Freiburg, Leinenweberstrasse 5, Nemačka

Podnosilac

zahteva: Sephora lek doo

Adresa: Mileševska 37, Beograd, Srbija


Broj rešenja: 515-01-7177-10-001 od 25.08.2011. za lek Ursofalk, kapsula,tvrda, 50x250mg Broj rešenja: 515-01-7179-10-001 od 25.08.2011. za lek Ursofalk, kapsula,tvrda, 100x250mg


Broj rešenja: 515-01-7177-10-001 od 25.08.2011. za lek Ursofalk, kapsula,tvrda, 50x250mg Broj rešenja: 515-01-7179-10-001 od 25.08.2011. za lek Ursofalk, kapsula,tvrda, 100x250mg


Ursofalk 250 mg, kapsula, tvrda INN : Ursodeoksiholna kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ursofalk 250 mg kapsule i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ursofalk 250 mg kapsule

 3. Kako se upotrebljava lek Ursofalk 250 mg kapsule

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ursofalk 250 mg kapsule

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK URSOFALK 250 mg KAPSULE I ČEMU JE NAMENJEN


  Ursodeoksiholna kiselina, aktivna supstanca Ursofalk 250 mg kapsula je prirodna žučna kiselina koja se u malim količinama nalazi u žuči čoveka.


  Ursofalk 250 mg kapsule se koriste:  Broj rešenja: 515-01-7177-10-001 od 25.08.2011. za lek Ursofalk, kapsula,tvrda, 50x250mg Broj rešenja: 515-01-7179-10-001 od 25.08.2011. za lek Ursofalk, kapsula,tvrda, 100x250mg


  smanjenje funkcije jetre uzrokovano samim oboljenjem više ne može biti kompenzovano).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK URSOFALK 250 mg KAPSULE

  Lek Ursofalk 250 mg kapsule ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK URSOFALK 250 mg KAPSULE


  Uvek uzimajte Ursofalk 250 mg kapsule tačno kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko niste siguri, proverite kod svog lekara ili farmaceuta.

  Lek je namenjen za pacijente telesne mase više od 47kg i pacijente koji su u stanju da progutaju Ursofalk 250 mg kapsule.

  Za rastvaranje holesterolskog žučnog kamenca


  Doziranje

  Aproksimativno 10 mg ursodeoksiholne kiseline na kg telesne mase na dan, što odgovara:


  47 – 60 kg

  2 kapsule

  61 – 80 kg

  3 kapsule

  81 – 100 kg

  4 kapsule

  Preko 100 kg

  5 kapsula


  Kako se uzimaju Ursofalk 250 mg kapsule

  Kapsule progutajte cele, sa nešto vode ili druge tečnosti. Kapsule uzmite uveče uveče pred spavanje. Uzimajte Ursofalk 250 mg kapsule redovno.


  Dužina trajanja lečenja

  Generalno, za razgradnju žučnog kamenca potrebno je 6 – 24 meseca. Ukoliko posle 12 meseci ne dođe do smanjenja dimenzija kamena, terapiju treba prekinuti.

  Svakih 6 meseci Vaš lekar treba da kontroliše uspešnost terapije. Pri svakom kontrolnom pregledu treba


  Broj rešenja: 515-01-7177-10-001 od 25.08.2011. za lek Ursofalk, kapsula,tvrda, 50x250mg Broj rešenja: 515-01-7179-10-001 od 25.08.2011. za lek Ursofalk, kapsula,tvrda, 100x250mg


  proveravati da li je u međuvremenu došlo do kalcifikacije kamenca. Ukoliko jeste, Vaš lekar će prekinuti terapiju.

  Simptomatski tretman primarne bilijarne ciroze (hronično zapaljenjsko oboljenje žučnih puteva) Doziranje

  Tokom prva 3 meseca terapije, Ursofalk 250 mg kapsule treba da uzimate ujutro, u podne i uveče. Sa poboljšanjem vrednosti funkcionalnih testova jetre, ukupna dnevna doza se može uzeti odjednom uveče.


  Telesna masa (kg)

  Ursofalk 250 mg kapsule

  prva 3 meseca

  zatim

  veče

  (1 x na dan)

  jutro

  podne

  veče

  47 – 62

  1

  1

  1

  3

  63 – 78

  1

  1

  2

  4

  79 – 93

  1

  2

  2

  5

  94 – 109

  2

  2

  2

  6

  preko 110

  2

  2

  3

  7


  Kako se uzimaju Ursofalk 250 mg kapsule

  Kapsule treba da progutate cele, bez žvakanja, sa nešto vode ili druge tečnosti.

  Brinite o tome da Ursofalk 250 mg kapsule uzimate redovno.


  Dužina trajanja lečenja

  Kod primarne bilijarne ciroze, Ursofalk 250 mg kapsule se mogu uzimati u kontinuitetu onoliko dugo koliko Vaš lekar odredi.


  Napomena:

  Kod bolesnika sa primarnom bilijarnom cirozom, klinički simptomi mogu da se pogoršaju u početku tretmana, tj. može da se pojača svrab. Ovo se dešava samo u retkim slučajevima. U tom slučaju, terapija se može nastaviti primenom manje dnevne doze Ursofalk 250 mg kapsula. Vaš lekar će zatim postepeno povećavati dnevnu dozu, nedelju za nedeljom, dok se ne dostigne potrebna doza.


  Ako imate utisak da je dejstvo Ursofalk 250 mg kapsula previše jako ili previše slabo, molimo, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Ursofalk 250 mg kapsule nego što je trebalo


  Broj rešenja: 515-01-7177-10-001 od 25.08.2011. za lek Ursofalk, kapsula,tvrda, 50x250mg Broj rešenja: 515-01-7179-10-001 od 25.08.2011. za lek Ursofalk, kapsula,tvrda, 100x250mg


  Kao rezultat predoziranja, može da se javi proliv. Ako imate stalne prolive, molimo obavestite odmah svog lekara. Ako imate proliv, pijte dovoljno tečnosti da biste uspostavili balans tečnosti i elektrolita.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Ursofalk 250 mg kapsule


  Pri sledećem uzimanju leka nemojte uzimati više kapsula, već nastavite lečenje propisanom dozom.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Ursofalk 250 mg kapsule


  Uvek razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što odlučite da prekinete uzimanje Ursofalk 250 mg kapsula ili ranije prekinete terapiju.


  Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa upotrebom ovog proizvoda, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Ursofalk 250 mg kapsule, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Česta neželjena dejstva (javljaju se u manje od 1 od 10, ali više od 1 od 100 pacijenata):


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK URSOFALK 250 mg KAPSULE


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Broj rešenja: 515-01-7177-10-001 od 25.08.2011. za lek Ursofalk, kapsula,tvrda, 50x250mg Broj rešenja: 515-01-7179-10-001 od 25.08.2011. za lek Ursofalk, kapsula,tvrda, 100x250mg


  5 godina


  Nemojte koristiti ovaj lek posle isteka roka upotrebe. Ovaj datum je označen na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ursofalk 250 mg kapsule

Aktivna supstanca je ursodeoksiholna kiselina. Jedna kapsula sadrži 250 mg ursodeoksiholne kiseline. Ostali sastojci su želatin, koloidni silicijum dioksid, anhidrovan, magnezijum-stearat, kukuruzni skrob,

natrijum-laurilsulfat, titan dioksid (E 171) i prečišćena voda.


Kako izgleda lek Ursofalk 250 mg kapsule i sadržaj pakovanja


Izgled leka Ursofalk 250 mg kapsule: beli, komprimovani ili granulirani prašak u neprovidnim, dvodelnim, želatinskim kapsulama bele boje, veličine “0”.

Unutrašnje pakovanje gotovog leka je PVC/Al blister sa po 25 tvrdih kapsula. Ursofalk 250 mg kapsule su u pakovanju od 50 ili 100 kapsula.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole


Sephora lek doo Mileševska 37 Beograd

Srbija

Tel/Fax: +381 11 3287 205

e-mail: mipop@eunet.rs


Broj rešenja: 515-01-7177-10-001 od 25.08.2011. za lek Ursofalk, kapsula,tvrda, 50x250mg Broj rešenja: 515-01-7179-10-001 od 25.08.2011. za lek Ursofalk, kapsula,tvrda, 100x250mg


Proizvođač


Dr. Falk Pharma GmbH Freiburg Leinenweberstrasse 5 Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-7177-10-001.........25.082011.

515-01-7179-10-001.........25.082011.


Broj rešenja: 515-01-7177-10-001 od 25.08.2011. za lek Ursofalk, kapsula,tvrda, 50x250mg Broj rešenja: 515-01-7179-10-001 od 25.08.2011. za lek Ursofalk, kapsula,tvrda, 100x250mg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z