FISKocr

CalciumvitaC


UPUTSTVO ZA LEKCalciumvitaC® 500mg + 260mg, šumeća tableta Pakovanje:ukupno10kom;fiola,1×10kom


Proizvođač: Krka d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


CalciumvitaC® 500mg + 260mg, šumeća tableta askorbinska kiselina/kalcijum


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek CalciumvitaC®, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek CalciumvitaC i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CalciumvitaC

 3. Kako se upotrebljava lek CalciumvitaC

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek CalciumvitaC

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CALCIUMVITAC I ČEMU JE NAMENJEN


  Vitamin C (askorbinska kiselina) jača prirodnu otpornost organizma kod infektivnih bolesti i prehlada, iscrpljenosti i tokom oporavka.

  Kalcijum je značajan elektrolit u organizmu, sastavni deo kostiju i ćelija i reguliše brojne telesne funkcije. Smanjuje oticanje nosne sluzokože, a time i količinu sekreta.

  Kombinacija kalcijuma i vitamina C štiti organizam od infekcija, jača otpornost i korisna je kod prehlada.


  Šumeće tablete CalciumvitaC preporučujemo:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CALCIUMVITAC


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek CalciumvitaC ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CALCIUMVITAC


  Lek CalciumvitaC uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Apsorpcija kalcijuma je najbolja ako lek uzmete između dva obroka.

  Odrasli i deca starija od 14 godina treba svakog dana da popiju rastvor 1 do 2 šumeće tablete. Deca od 7 do 14 godina starosti treba svakog dana da popiju rastvor jedne šumeće tablete.

  1 šumeća tableta rastvara se u 1,5 dl vode.

  Za lečenje prehlada i gripoznih oboljenja lek treba uzimati 1 do 2 nedelje.

  U slučaju povećanih potreba za kalcijumom i vitaminom C, lek treba uzimati 4 do 8 nedelja.


  Ukoliko mislite da lek CalciumvitaC suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka CalciumvitaC nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka CalciumvitaC nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  Kalcijum i vitamin C se izlučuju urinom tako da preveliko doziranje šumećih tableta CalciumvitaC kod ljudi sa normalnim radom bubrega nije moguće. Doze vitamina C veće od 1 g na dan mogu da izazovu proliv. Predoziranje može dovesti do blagih gastrointestinalnih tegoba (povraćanje, proliv). Ukoliko se ovo dogodi, vaš lekar će smanjiti dozu leka koju uzimate.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek CalciumvitaC


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek CalciumvitaC može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.

  Ako se uzima u preporučnim dozama, CalciumvitaC nema neželjenih dejstava. Dugotrajno uzimanje velikih

  doza kalcijuma i vitamina C može da prouzrokuje hiperkalcemiju, hiperkalciuriju i nastanak kamena u bubregu.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK CALCIUMVITAC


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek CalciumvitaC posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe

  poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek CalciumvitaCKako izgleda lek CalciumvitaC i sadržaj pakovanja


Šumeće tablete su narandžaste, okrugle, ravne tablete sa crveno-belim tačkama, mirisa i ukusa na limun. Tablete su upakovane u aluminijumske folije a potom u polipropilenske fiolu zatvorenu polietilenskim zatvaračem. Jedna fiola sadrži 10 šumećih tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Februar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-7153-10-001.........28.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org