Apoteke Apoteke
novartis
Apoteke

Thyrozol

film tableta; 20mg; ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom
CENA: 264,79 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Thyrozol®, film tableta, 20 mg Pakovanje: blister, 2 x 10 film tabletaProizvođač:

Merck KGaA


Merck KGaA&Co. Werk SpittalAdresa:

Frankfurter Str. 250, 64271 Darmstadt, Nemačka


Hosslgasse 20, 9800 Spittal/Drau, Austrija


Podnosilac zahteva: Merck d.o.o.


Adresa: Omladinskih brigada 90 v, Beograd, Srbija


Thyrozol®, 20 mg, film tableta tiamazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Thyrozol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Thyrozol

 3. Kako se upotrebljava lek Thyrozol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Thyrozol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK THYROZOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Ovaj lek sadrži aktivnu supstancu tiamazol. On kontroliše prekomerno stvaranje hormona štitaste (tireoidne) žlezde bez obzira na uzrok nastanka.


  Lek Thyrozol se koristi za lečenje prekomernog stvaranja hormona štitaste žlezde:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK THYROZOL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih, uključujući i lekove koje ste nabavili bez recepta.


  Lek Thyrozol ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK THYROZOL


  Uvek uzimajte lek Thyrozol tačno kako Vam je Vaš lekar rekao. Proverite sa Vašim lekarom, ukoliko niste sigurni.


  Uobičajena doza

  U zavisnosti od težine Vašeg stanja, Vaš lekar će odlučiti o Vašoj individualnoj dozi. Sledeće doze su uobičajeno preporučene:


  Odrasli

  Početna doza je 10 mg – 40 mg leka Thyrozol dnevno (ili više za određene pacijente) do normalizacije funkcije štitaste žlezde. Doza održavanja je ili 5 mg – 20 mg leka Thyrozol dnevno u kombinaciji sa tireoidnim hormonima ili 2,5 mg – 10 mg leka Thyrozol dnevno bez tireoidnih hormona.

  Napomena: film tablete 20 mg mogu se deliti samo na pola pri čemu se dobija jačina od 10 mg. Kod pacijenata kod kojih su indikovane doze od 2,5 mg i 5 mg, film tablete od 20 mg se ne mogu primeniti.


  Upotreba kod dece iznad 40 kg i adolescenata

  Kod dece, početna doza je 0,5 mg leka Thyrozol po kg telesne mase, dnevno. Vaš lekar će zatim odluči da li je niža doza održavanja dovoljna i da li je neophodno dodavanje tireoidnih hormona.

  Napomena: Kod dece i adolescenata kod kojih su indikovane doze od 2,5 mg i 5 mg, film tablete od 20 mg se ne mogu primeniti.


  Ukoliko imate rizik od razvijanja prekomernog stvaranja tireoidnih hormona nakon dijagnostičkog testa sa kontrastnim sredstvom koje sadrži jod, Vaš lekar može da Vam propiše 10 – 20 mg leka Thyrozol dnevno sa perhloratom u periodu od približno 10 dana (dok se kontrastno sredstvo koje sadrži jod ne eliminiše iz organizma).


  Pacijenti sa oboljenjima jetre

  Obratite se Vašem lekaru ako ste imali tegobe sa jetrom ili oboljenja jetre. U ovom slučaju Vaša doza leka Thyrozol će morati da bude smanjena.


  Pacijenti sa oboljenjima bubrega

  Obratite se Vašem lekaru ako ste imali tegobe sa bubrezima ili oboljenja bubrega. U ovom slučaju Vaša doza


  leka Thyrozol će morati da bude smanjena.


  Trajanje terapije

  Trajanje terapije može da varira u zavisnosti od stanja zbog kojeg uzimate lek Thyrozol. Lekar će Vam objasniti koliko dugo je neophodno da primenjujete lek. Uobičajeno trajanje terapije je:  Način primene

  Progutajte tabletu sa malo tečnosti, npr. pola čaše vode, ujutru posle doručka.

  Ukoliko uzimate više od jedne tablete dnevno, ukupna dnevna doza se može podeliti i uzimati u pravilnim vremenskim razmacima tokom dana.


  Ako ste uzeli više leka Thyrozol nego što je trebalo


  Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu od propisane, neće se javiti problem. Ukoliko ste više puta uzeli veće doze od propisanih, obratite se odmah Vašem lekaru. Vaš lekar će možda morati da prilagodi dozu leka Thyrozol ili da Vam propiše dodatne hormone štitaste žlezde radi izbegavanja rasta strume.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Thyrozol


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Nastavite da uzimate lek po uobičajenom rasporedu.


  Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja o primeni leka Thyrozol, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, Thyrozol može da prouzrokuje neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata koji uzimaju lek. Dok uzimate lek Thyrozol, možete da osetite jedno ili više sledećih neželjenih dejstava, u nekim slučajevima čak posle nekoliko meseci terapije:


  Veoma česta (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)  Ukoliko se bilo koje od ovih neželjenih dejstava pogorša, odmah kontaktirajte Vašeg lekara.


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK THYROZOL


  Rok upotrebe


  4 godine

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Nemojte koristiti lek Thyrozol posle isteka roka upotrebe naznačenog na blisteru i na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam više nisu potrebni.Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Thyrozol Aktivna supstanca

Svaka Thyrozol 20 mg film tableta sadrži 20 mg tiamazola.


Pomoćne supstance su:

Sastav jezgra tablete:

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat;

Hipromeloza, 2910/15; Celuloza u prahu;

Talk;

Skrob, kukuruzni; Laktoza, monohidrat; Natrijum-skrobglikolat.


Sastav film obloge: Dimetikon 100;

Makrogol 400;

Titan-dioksid (E 171); Gvožđe(III)-oksid, braon (E 172); Hipromeloza, 2910/15.


Kako izgleda lek Thyrozol i sadržaj pakovanja


Film tablete.

Thyrozol, 20 mg: okrugle, bikonveksne film tablete smeđe boje, sa podeonom crtom sa obe strane. Unutrašnje pakovanje je PVC - aluminijumski blister koji sadrži 10 film tableta..

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži 2 blistera (ukupno 20 film tableta).


Nosilac dozvole


Merck d.o.o.

Omladinskih brigada 90 v, Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-03661-13-001 od 18.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines