Moozeeck

Nimvastid Q-Tab


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Nimvastid Q-Tab, oralna disperzibilna tableta, 1,5 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom; blister, 4 x 7 kom


Δ Nimvastid Q-Tab, oralna disperzibilna tableta, 3 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom; blister, 4 x 7 kom


Δ Nimvastid Q-Tab, oralna disperzibilna tableta, 4,5 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom; blister, 4 x 7 kom


Δ Nimvastid Q-Tab, oralna disperzibilna tableta, 6 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom; blister, 4 x 7 kom


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d.


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka Farma d.o.o.


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, 11 000 Beograd, Srbija


Δ Nimvastid Q-Tab, 1,5 mg, oralna disperzibilna tableta Δ Nimvastid Q-Tab, 3 mg, oralna disperzibilna tableta

Δ Nimvastid Q-Tab, 4,5 mg, oralna disperzibilna tableta Δ Nimvastid Q-Tab, 6 mg, oralna disperzibilna tableta


rivastigmin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nimvastid Q-Tab i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nimvastid Q-Tab

 3. Kako se upotrebljava lek Nimvastid Q-Tab

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nimvastid Q-Tab

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NIMVASTID Q-TAB I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca leka Nimvastid Q-Tab je rivastigmin.


  Rivastigmin pripada grupi lekova koja se zove inhibitori holinesteraze.


  Nimvastid Q-Tab se koristi za lečenje poremećaja pamćenja kod pacijenata obolelih od Alchajmerove bolesti. On se koristi i za lečenje demencije kod pacijenata obolelih od Parkinsonove bolesti.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NIMVASTID Q-TAB


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Nimvastid Q-Tab ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NIMVASTID Q-TAB


Lek Nimvastid Q-Tab uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Kako započeti lečenje

Lekar će Vam reći koju doza leka Nimvastid Q-Tab treba da uzimate.


Ako osetite bilo koje od ovih neželjenih dejstava, obratite se svom lekaru jer Vam može biti potrebna medicinska pomoć.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK NIMVASTID Q-TAB


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Nemojte koristiti lek Nimvastid Q-Tab posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nimvastid Q-Tab


Celuloza, mikrokristalna (E460); Hidroksipropilceluloza (E463);

Aroma spearmint (ulje nane, maltodekstrin, kukuruzni);


Aroma pepermint (maltodekstrin, arapska guma (E414), sorbitol (E420), ulje kukuruza, ulje nane, L-mentol); Krospovidon;

Kalcijum-silikat (E552)

Magnezijum-stearat (E572).


Kako izgleda lek Nimvastid Q-Tab i sadržaj pakovanja


Tablete su okrugle i bele boje.


Na raspolaganju su kutije sa 28 oralnih disperzibilnih tableta. U kutiji su 4 blistera (OPA/Al/PVC/PET/Al) sa po 7 oralnih disperzibilnih tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka Farma d.o.o., Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Krka, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Nimvastid Q-Tab, 1,5 mg, oralna disperzibilna tableta: 515-01-8148-11-001 od 01.02.2013. Nimvastid Q-Tab, 3 mg, oralna disperzibilna tableta: 515-01-8149-11-001 od 01.02.2013. Nimvastid Q-Tab, 4,5 mg, oralna disperzibilna tableta: 515-01-8150-11-001 od 01.02.2013. Nimvastid Q-Tab, 6 mg, oralna disperzibilna tableta: 515-01-8151-11-001 od 01.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z