FISKocr

Hipolip


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Hipolip, 10 mg, film tablete Hipolip, 20 mg, film tablete Hipolip, 40 mg, film tablete Hipolip, 80 mg, film tablete (atorvastatin)


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Hipolip, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg, film tablete

INN: atorvastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Hipolip i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Hipolip

 3. Kako se upotrebljava lek Hipolip

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hipolip

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HIPOLIP I ČEMU JE NAMENJEN?


  Hipolip sadrži aktivnu supstancu atorvastatin, lek iz grupe pod nazivom „statini“ koji smanjuju nivo masnoće u krvi.


  Hipolip se koristi za smanjenje masnoće ( holesterol i trigliceridi u krvi), kada dijeta sa niskim sadržajem masti i promena načina života ne dovode do zadovoljavajućih rezultata. Ukoliko imate povišeni rizik za bolesti srca, Hipolip može da smanji ovaj rizik, čak i ukoliko su Vaše vrednosti holesterola normalne. Veoma je važno da nastavite sa dijetom i promenom načina života u toku lečenja lekom Hipolip.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HIPOLIP


  Lek Hipolip ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HIPOLIP


  Lek Hipolip uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Pre početka lečenja Vaš lekar će Vam preporučiti dijetu sa smanjenim unosom masti. Treba da se pridržavate ove dijete i u toku lečenja lekom Hipolip.


  Uobičajena početna doza leka Hipolip kod odraslih i dece starije od 10 godina iznosi 10 mg, jednom dnevno. Ukoliko je potrebno, Vaš lekar može da poveća dozu da bi se postigao odgovarajući efekat leka. Podešavanje doze se vrši u intervalima od 4 ili više nedelja. Najveća doza leka Hipolip za odrasle je 80 mg jednom dnevno, a za decu 20 mg jednom dnevno.


  Hipolip tablete se uzimaju jednom dnevno. Tabletu progutati celu sa vodom, u bilo koje doba dana, sa ili bez hrane. Potrudite se da uzimate ovaj lek svaki dan u isto doba.


  Vaš lekar će odrediti dužinu lečenja lekom Hipolip.


  Ukoliko mislite da lek Hipolip suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Hipolip nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Hipolip


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem lekaonako kako Vam je preporučio lekar.


  Ukoliko prekinete lečenje lekom Hipolip


  Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi primene ovog leka ili želite da prekinete lečenje, obratite se za savet Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Hipolip, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava prekinite primenu leka i odmah se obratite Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi:


  Retka neželjena dejstva (javljaju se kod 1 - 10 na 10.000 lečenih pacijenata):


 5. KAKO ČUVATI LEK HIPOLIP


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:

  2 (dve) godine. Nemojte koristiti lek Hipolip posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji

  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Hipolip


Aktivne supstance su:


Hipolip, film tablete, 10 mg

1 film tableta sadrži:

atorvastatin 10 mg (u obliku atorvastatin kalcijuma)

Pomoćna supstanca: laktoza, monohidrat 92,17 mg


Hipolip, film tablete, 20 mg

1 film tableta sadrži:

atorvastatin 20 mg (u obliku atorvastatin kalcijuma) Pomoćna supstanca: laktoza, monohidrat 184,34 mg


Hipolip, film tablete, 40 mg

1 film tableta sadrži:

atorvastatin 40 mg (u obliku atorvastatin kalcijuma)

Pomoćna supstanca: laktoza, monohidrat 368,67 mg


Hipolip, film tablete, 80 mg

1 film tableta sadrži:

atorvastatin 80 mg (u obliku atorvastatin kalcijuma) Pomoćna supstanca: laktoza, monohidrat 737,34 mg


Ostali sastojci su:


Jezgro tablete:


Kako izgleda lek Hipolip i sadržaj pakovanja


Hipolip, film tablete, 10 mg

Okrugle, bikonveksne film tablete, bele do skoro bele boje.

Tri blistera (Al/Al blister) sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji.


Hipolip, film tablete, 20 mg

Ovalne, bikonveksne film tablete, bele do skoro bele boje sa podeonom crtom sa jedne strane.

Podeona crta nije namenjena deljenju tablete u dve jednake doze, nego deljenju tablete u cilju lakšeg gutanja. Tri blistera (Al/Al blister) sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji.


Hipolip, film tablete, 40 mg


Ovalne, bikonveksne film tablete, bele do skoro bele boje sa podeonom crtom sa jedne strane.

Podeona crta nije namenjena deljenju tablete u dve jednake doze, nego deljenju tablete u cilju lakšeg gutanja. Tri blistera (Al/Al blister) sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji.


Hipolip, film tablete, 80 mg

Duguljaste, bikonveksne film tablete, bele do skoro bele boje sa podeonom crtom sa obe strane.

Podeona crta nije namenjena deljenju tablete u dve jednake doze, nego deljenju tablete u cilju lakšeg gutanja. Tri blistera (Al/Al blister) sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Mart 2011


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Hipolip, 10 mg, film tablete:515-01-868-10-001; 10.05.2011


Hipolip 20 mg, film tablete: 515-01-869-10-002; 10.05.2011


Hipolip 40 mg, film tablete: 515-01-870-10-001; 10.05.2011


Hipolip 80 mg, film tablete: 515-01-871-10-001; 16.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z