Moozeeck

FLUIMUCIL 100


UPUTSTVO ZA LEK


FLUIMUCIL® 100, granule za oralni rastvor, 100 mg, 30x1g


Proizvođač: ZAMBON SWITZERLAND Ltd


Adresa: Via Industria 13 - Cadempino - Švajcarska Podnosilac zahteva: Bonifar d.o.o

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 87, 11070 Novi Beograd


FLUIMUCIL® 100, 100 mg, granule za oralni rastvor INN: acetilcistein

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek FLUIMUCIL 100, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek FLUIMUCIL 100 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek FLUIMUCIL 100

 3. Kako se upotrebljava lek FLUIMUCIL 100

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek FLUIMUCIL 100

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FLUIMUCIL 100 I ČEMU JE NAMENJEN


  Fluimucil 100 je mukolitik i namenjen je za lečenje poremećaja disajnih organa praćenih prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FLUIMUCIL 100


  Lek Fluimucil 100 ne smete koristiti:


  Ako je poznata preosetljivost na actetilcistein ili na bilo koju drugu komponentu sadržanu u leku.

  Ukoliko bolujete od aktivnog čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu (želudačni ili duodenalni ulkus). Kod dece mlađe od dve godine.


  Kada uzimate lek Fluimucil 100, posebno vodite računa:


  Ukoliko Vi ili Vaše dete patite od bronhijalne astme, uzimajte lek Fluimucil 100 sa oprezom i ukoliko dođe do pogoršanja bolesti ili gušenja odmah prekinite lečenje i obraite se svom lekaru.


  Lekovi iz grupe mukolitika kojoj pripada lek Fluimucil 100, mogu izazvati bronhijalnu opstrukciju kod dece mlađe od 2 godine. Zbog fizioloških karakteristika respiratornih puteva mogućnost uklanjanja bronhijalnog sekreta je ograničena. Zato ove lekove ne treba primenjivati kod dece mlađe od 2 godine (videti odeljak „Lek Fluimucil 100 ne smete koristiti”).


  Ukoliko Vi ili Vaše dete bolujete ili ste bolovali od čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, ili ako istovremeno uzimate lekove koji oštećuju želudac, obavezno konsultujte Vašeg lekara pre primene leka (videti odeljak „Lek Fluimucil 100 ne smete koristiti”).


  Ukoliko ste starija osoba sa oslabljenom funkcijom disajnih organa (respiratornom insuficijencijom) konsultujte Vašeg lekara pre primene leka. Moguće je da dođe do omekšavanja i razvodnjavanja prekomerne količine sekreta, naročito na početku terapije. Ukoliko imate poteškoća sa iskašljavanjem, preporučujemo da uz terapiju acetilcisteinom primenite i respiratornu fizikalnu terapiju (posturalnu drenažu i bronhijalnu aspiraciju) kako bi se izbeglo zadržavanje sekreta.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako Vi ili Vaše dete uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  U slučaju primene leka Fluimucil 100 sa lekovima koji ublažavaju i/ili blokiraju refleks kašlja (antitusicima), može doći do zastoja sekreta kao posledice smanjenog refleksa kašlja. Konsultujte Vašeg lekara pre primene leka.

  Aktivni ugalj može smanjiti dejstvo leka Fluimucil 100.

  Poželjno je ne mešati druge lekove sa rastvorom leka Fluimucil 100.

  Dosadašnji podaci o smanjenom dejstvu antibiotika pod uticajem acetilcisteina odnose sa samo na in vitro ispitivanja. Za svaki slučaj najbolje je antibiotike i lek Fluimucil 100 uzimati sa najmanje dva sata razmaka. Pokazalo se da istovremena primena nitroglicerina sa acetilcisteinom, aktivnim sastojkom leka Fluimucil 100,


  izaziva značajan pad krvnog pritiska i dilataciju temporalne arterije, što dovodi do napada glavobolje.

  Ukoliko je neophodno da zajedno primenite nitroglicerin i Fluimucil 100, potrebno je da pratite znake smanjenja krvnog pritiska uz napomenu da može doći do napada glavobolje.


  Ukoliko Vi ili Vaše dete koristite neke od gore navedenih lekova, obavezno konsultujte Vašeg lekara pre primene leka Fluimucil 100.


  Interakcije sa rezultatima laboratorijskih testova


  Acetilcistein, aktivni sastojak leka Fluimucil 100, može uticati na rezultate kolorimetrijske analize salicilata kao i na rezultate određivanja ketonskih tela u urinu.


  Uzimanje leka FLUIMUCIL 100 sa hranom ili pićima


  Nisu poznate bilo kakve interakcije sa hranom ili pićima.


  Primena leka FLUIMUCIL 100 u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Trudnoća

  S obzirom da nema dovoljno iskustva o primeni acetilcisteina kod trudnica, ovaj lek uzimajte samo ako lekar smatra da je to zaista neophodno.


  Dojenje

  Nema podata o izlučivanju acetilcisteina u majčino mleko. Zbog toga je potrebno da ovaj lek primenjujete tokom dojenja samo ako lekar smatra da je to zaista neophodno.


  Uticaj leka FLUIMUCIL 100 na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema dokaza da Fluimucil 100 može modifikovati pažnju ili vreme reagovanja.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka FLUIMUCIL 100


  FLUIMUCIL 100 granule za oralni rastvor sadrže sorbitol, stoga pacijenti sa retkom naslednom intolerancijom na fruktozu ne treba da koriste ovaj lek. Sorbitol može imati i laksativni efekat, a kalorijska vrednost mu je 2,6 kcal/g.

  FLUIMUCIL 100 granule za oralni rastvor sadrže aspartam, izvor fenilalanina koji može biti štetan za osobe sa fenilketonuriom.

  Blag miris sumpora je karakterističan za aktivni sastojak leka i ne ukazuje ni na kakvu promenu samog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FLUIMUCIL 100


  Odrasli

  2 kesice leka FLUIMUCIL 100 rastvorenog prema uputstvu, 2-3 puta dnevno.


  Deca od 6 do 12 godina:

  2 kesice leka FLUIMUCIL 100 rastvorenog prema uputstvu, 2 puta dnevno.


  Deca od 2 do 6 godina:

  1 kesicu leka FLUIMUCIL 100 rastvorenog prema uputstvu, 3 puta dnevno.


  Trajanje terapije može biti 5 do 10 dana.


  Ako se simptomi zadrže, ili se počnu češće javljati, ili ako primetite neke druge promene ili pogoršanje, obratite se svom lekaru.


  Rastvoriti sadržaj kesice u pola čaše vode, promešati kašičicom ako je potrebno i popiti odmah.

  .

  Ne prekoračujte preporučenu dozu leka.

  Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 10 dana, obavezno se konsultujte sa Vašim lekarom!


  Ako ste uzeli više leka FLUIMUCIL 100 nego što je trebalo


  Nema izveštaja o slučajevima predoziranja oralno uzetim acetilcisteinom.


  Prevelika doza može izazvati gastrointestinalne simptome kao što su mučnina, povraćanje i dijareja. U slučaju da uzmete veću dozu leka Fluimucil 100 od preporučene, odmah kontaktirajte svog lekara! Ako ste zaboravili da uzmete lek FLUIMUCIL 100

  Prvom prilikom uzmite sledeću dozu leka. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek FLUIMUCIL 100


  Uzimanje leka FLUIMUCIL 100 možete prekinuti kada poželite, bez ikakvih smetnji po vaš organizam.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  FLUIMUCIL 100, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. U tabeli su navedena neželjena dejstva oralno uzetog acetilcisteina, aktivnog sastojka leka Fluimucil 100 i

  njihova učestalost.

  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek); Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek); Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek); Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek);

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek).  Sistem klasifikacije organa


  Neželjena dejstva

  Povremena

  Retka

  Veoma retka

  Nepoznata


  Poremećaji imunog sistema


  Preosetljivost

  Ananafilaktički

  šok, anafilaktička

  / anafilaktoidna reakcija

  Poremećaji nervnog

  sistema


  Glavobolja

  Poremećaji sluha i

  unutrašnjeg uha

  Zujanje u ušima

  (tinitus)


  Kardio poremećaji

  Ubrzan rad srca

  (tahikadija)

  Vaskularni poremećaji

  Krvarenje


  Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

  Grč bronhija

  (bronhospazam), otežano disanje (dispnea)


  Gastrointestinalni poremećaji

  Povraćanje, proliv

  (dijareja), zapaljenje sluzokože usta (stomatitis), bol u stomaku, mučnina


  Loše varenje (dispepsija)


  Poremećaji kože i subkutanog tkiva

  Koprivnjača, osip,

  postepeno oticanje lica i jezika, teškoće pri disanju (angiodem), svrab

  Opšti poremećaji i

  promene na mestu aplikacije


  Groznica (pireksija)


  Otok lica


  Laboratorijska ispitivanja

  Sniženje arterijskog

  pritiska


  Veoma retki slučajevi ozbiljnih poremećaja kože, kao što su Stevens-Johnsonov sindrom i Lyellov sindrom, prijavljeni su u vremenskoj vezi sa uzimanjem acetilcisteina. Iako je u većini slučajeva prisutan još jedan suspektan lek, u slučaju bilo kakvih promena na koži i sluzokoži najbolje je konsultovati lekara i odmah prekinuti terapiju acetilcisteinom.

  Neke studije su pokazale da dolazi do smanjenja agregacije trombocita za vreme uzimanja acetilcisteina. Klinički značaj ovih studija još nije utvrđen.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK FLUIMUCIL 100


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Pripremljen rastvor upotrebiti odmah.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Lek Fluimucil 100 čuvati na temperaturi do 30°C. ČUVATI LEK VAN DOMAŠAJA DECE!


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek FLUIMUCIL 100

Jedna kesica (1 g) granula za oralni rastvor sadrži: Aktivna supstanca: acetilcistein 100 mg Pomoćne supstance: aspartam (E 951)

beta-karoten

aroma pomorandže i sorbitol (E 420).


Kako izgleda lek FLUIMUCIL 100 i sadržaj pakovanja

Granulat žute boje, karakterističnog mirisa na pomoronadžu, sa blagim mirisom na sumpor. Nakon rastvaranja

granulata, nastaje opalescentan, žutonarandžast rastvor, karakterističnog mirisa na pomoronadžu, sa blagim mirisom na sumpor.


Granule za oralni rastvor u papirno-aluminijumsko-polietilenskim kesicama. Kutija sa 30 kesica.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za lek:

Bonifar d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića 87, 11070 N. Beograd


Proizvođač:

ZAMBON SWITZERLAND Ltd, Via Industria 13 - Cadempino – Švajcarska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-7926-11-001 od 11.06.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z