FISKocr

Hloramfenikol Alkaloid


UPUTSTVO ZA LEK


Hloramfenikol Alkaloid®; mast za oči; 1% Pakovanje: tuba, 1 h 5 g masti za oči


Proizvođač: ALKALOID AD-SkopjeAdresa: Podnosilac

zahteva:

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija

ALKALOID d.o.o. BeogradAdresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Hloramfenikol Alkaloid®; 1%; mast za oči


INN hloramfenikol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

ili farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Hloramfenikol Alkaloid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Hloramfenikol Alkaloid

 3. Kako se upotrebljava lek Hloramfenikol Alkaloid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hloramfenikol Alkaloid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HLORAMFENIKOL ALKALOID I ČEMU JE NAMENJEN


  Hloramfenikol Alkaloid pripada grupi antibiotika. Hloramfenikol svoje dejstvo pokazuje zaustavljanjem rasta bakterija koje su izazvale infekciju. Primenjuje se za lečenje infekcija izazvanih bakterijama koje su osetljive na ovaj antibiotik i na koje drugi antibiotici ne deluju ili se ne mogu primenjivati.

  Upotrebljava se za infekcije oka ili očnog kapka izazvane bakterijama (bakterijski konjuktivitis). Simptomi uključuju bol, crvenilo ili upalu oka, lepljiv sekret ili naslage na kapcima.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HLORAMFENIKOL ALKALOID


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

  Lek Hloramfenikol Alkaloid ne smete koristiti:

  Nemojte primenjivati Hloramfenikol Alkaloid

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HLORAMFENIKOL ALKALOID


  Vaš lekar će odlučiti koja doza leka Vam odgovara i koliko dugo ćete uzimati lek. Važno je pridržavati se onoga što Vam je lekar propisao. Nikad ne nanosite više masti ili duže nego što Vam je lekar preporučio.


  Primena leka

  Nemojte upotrebljavati ovaj lek duže od 5 dana bez predhodne konsultacije lekara.


  Način primene

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i Hloramfenikol Alkaloid može izazvati neželjene efekte kod nekih pacijenata.


  Ukoliko Vam se jave neka od sledećih neželjenih dejstava prekinite sa korišćenjem leka i javite se Vašem lekaru što je pre moguće:


  Obavestite Vašeg lekara ako neki od ovih neželjenih efekata postane ozbiljan ili traje duže od nekoliko dana

  Bockanje ili peckanje u oku. Ove promene mogu pratiti primenu leka ali traju kratko nakon

  nanošenja masti u oko.

  Neposredno nakon primene leka možete imati zamućen vid. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili

  farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov.rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK HLORAMFENIKOL ALKALOID


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Tri (3) godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 5 dana.

  Nemojte koristiti lek Hloramfenikol Alkaloid posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju.

  Nakon prvog otvaranja, lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju 5 dana. Nemojte upotrebljavati preostalu količinu masti nakon petodnevnog lečenja

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

  Šta sadrži lek Hloramfenikol Alkaloid


1 g masti za oči sadrži 10 mg hloramfenikola.


Kako izgleda lek Hloramfenikol Alkaloid i sadržaj pakovanja


Hloramfenikol Alkaloid je homogena providna mast bele boje.

Mast za oči je spakovana u aluminijumsku tubu sa polipropilenskim zatvaračem. Kartonska kutija sadrži 1 tubu sa 5 g masti za oči i uputstvo za upotrebu.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD – Skopje

Bul. Aleksandar Makedonski 12 1000 Skopje, R. Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Februar, 2014.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-06390-13-001 od 14.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z