Apoteke Apoteke
allergan
Apoteke

Timadren

kapi za oči, rastvor; 5mg/ml; plastična bočica, 1x5ml
CENA: 314,16 din.

kapi za oči, rastvor; 5mg/ml; staklena bočica, 1x5ml
CENA: 314,16 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Timadren (timolol), 5 mg/ml, kapi za oči, rastvor, 5 ml Pakovanje: bočica staklena, 1x5 ml

Pakovanje: plastična bočica sa kapaljkom, 1x5 ml


Proizvođač: Hemomont d.o.o.

Adresa: Ilije Plamenca bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Timadren, 5 mg/ml, kapi za oči, rastvor INN: timolol


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Timadren i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Timadren

 3. Kako se upotrebljava lek Timadren

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Timadren

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TIMADREN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Timadren kapi za oči, rastvor, kao aktivan sastojak sadrži timolol-maleat, koji pripada grupi lekova koji se zovu beta-blokatori. Ovi lekovi smanjuju intraokularni pritisak (pritisak u oku) u oboljenjima kao što su glaukom i okularna hipertenzija.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TIMADREN


  Lek Timadren ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TIMADREN


  Lek Timadren uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli i deca starija od 12 godina

  Preporučena doza iznosi: po 1 kap u obolelo oko, 2 puta dnevno.


  Stariji

  Nije potrebno prilagođavanje doziranja kod starijih pacijenata.


  Deca mlađa od 12 godina

  Ne preporučuje se primena ovog leka.


  Način primene:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Timadren, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko Vam se kao retko neželjeno dejstvo (učestalost je između 1 na 1000 i 1 na 10000 pacijenata) javi

  teška alergijska reakcija (otežano disanje, oticanje grla, usana, jezika, lica ili koprivnjača), prestanite sa uzimanjem leka i odmah se obratite lekaru.


  Obavestite svog lekara ako se jave sledeća neželjena dejstva:

 5. KAKO ČUVATI LEK TIMADREN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  2 (dve) godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana. Čuvati na temperaturi do 25ºC.

  Nemojte koristiti lek Timadren posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Posle otvaranja bočica se čuva na sobnoj temperaturi i kapi se mogu koristiti 28 dana.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Timadren Aktivne supstance su:

Timadren, 5 mg/ml, kapi za oči, rastvor

1 ml rastvora kapi za oči sadrži: timolol 5 mg

(u obliku timolol-maleata)


Ostali sastojci su:


Timadren, 5 mg/ml, kapi za oči, rastvor


Kako izgleda lek Timadren i sadržaj pakovanja


Timadren, 5 mg/ml, kapi za oči, rastvor:

Bistar, bezbojan rastvor.


Staklena ambalaža

Staklena bočica (I ili II hidrolitička grupa) smeđe boje sa gumenim zatvaračem (halogenovani butil). Al kapica. Plastični nastavak za doziranje (PVC). Nastavak je upakovan u kesicu napravljenu od medicinskog papira sa jedne strane, a sa druge strane od providne PA/PE folije.


Plastična ambalaža

Plastična bočica (polietilen niske gustine), sa 5 ml rastvora, plastičnom kapaljkom (polietilen niske gustine) zatvorena zatvaračem, u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija Hemomont d.o.o., Ilije Plamenca bb, 81000 Podgorica, Crna Gora


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Jul 2011.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Timadren (timolol), 5 mg/ml, kapi za oči, rastvor, pakovanje: bočica staklena, 1x, 5 ml 515-01-5208-10-001.........13.09.2011.

Timadren (timolol), 5 mg/ml, kapi za oči, rastvor, pakovanje: plastična bočica sa kapaljkom, 1x5 ml 515-01-5210-10-001.........13.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines