novo Apoteke Apoteke

Glucobay

tableta, 50mg, ukupno 30 kom,blister, 2 x 15 kom
CENA: 408,54 din.

tableta, 100mg, ukupno 30 kom,blister, 2 x 15 kom
CENA: 542,78 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Glucobay®, tablete, 50 mg, 30 x 50 mg

Glucobay®, tablete, 100 mg, 30 x 100 mg


 1. Bayer Schering Pharma AG


  Proizvođač:


  Adresa:

 2. Bayer HealthCare Manufacturing Srl.

 1. 51368 Leverkuzen, Nemačka

 2. Via delle Groane 126, 20024 Garbagnate Milanese, Italija


Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.


Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


Glucobay 50 mg tablete Glucobay 100 mg tablete Akarboza


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Glucobay i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Glucobay

 3. Kako se upotrebljava lek Glucobay

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Glucobay

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GLUCOBAY I ČEMU JE NAMENJEN

  Aktivna supstanca u Glucobay tabletama je akarboza, koja pripada grupi lekova inhibitori -glukozidaze. Aktivna supstanca se skoro uopšte ne resorbuje u organizmu. Glucobay odlaže razgradnju ugljenih hidrata i na

  taj način se usporava otpuštanje glukoze i njen prelazak u krv. Zahvaljujući akarbozi, do povećanja vrednosti glukoze u krvi nakon jela dolazi kasnije, a i njena vrednost je manja. Zbog uticaja na prelaženje glukoze iz creva u krv variranje nivoa glukoze preko dana, kao i sam nivo glukoze u krvi je manji.

  Glucobay sam po sebi ne izaziva hipoglikemiju.


  *definiše se koncentracijom glukoze u plazmi između 7,8 i 11,1 mmol/l (140-200mg/dl) u periodu od 2 sata nakon opterećenja glukozom i vrednostima između 5,6 i 7,0 mmol/l (100-125 mg/dl) u toku gladovanja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GLUCOBAY

  Lek Glucobay ne smete koristiti ako:  Uzimanje leka Glucobay sa hranom ili pićima


  Uzmite Glucobay sa obrokom (videti deo ”3. Kako se upotrebljava lek Glucobay”).

  Pridržavajte se dijete koju Vam je odredio Vaš lekar. Ukoliko se jave stomačne tegobe uprkos Vašem striktnom pridržavanju dijete (videti odeljak ”Moguća neželjena dejstva”), obratite se Vašem lekaru koji će Vam možda u tom slučaju smanjiti dozu leka Glucobay.


  Saharoza, konzumni šećer i namirnice koje sadrže saharozu mogu u toku lečenja akarbozom prouzrokovati digestivne smetnje ili čak i proliv tokom terapije lekom Glucobay (videti odeljak ”Moguća neželjena dejstva”).


  Hipoglikemija (pad nivoa šećera u krvi) i Glucobay

  Ukoliko dođe do hipoglikemije tokom terapije lekom Glucobay nemojte koristiti običan šećer (saharozu). Uzmite glukozu (ili dekstrozu) za korekciju hipoglikemije.


  Primena leka Glucobay u periodu trudnoće i dojenja


  Glucobay tablete ne smete uzimati u toku trudnoće i dojenja. Ukoliko sumnjate da ste trudni ili to planirate, obratite se lekaru pre nego što uzmete Glucobay.


  Uticaj leka Glucobay na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Malo je verovatno da će Glucobay uticati na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GLUCOBAY


  Vaš lekar će Vam odrediti koliko Glucobay tableta treba da uzimate u zavisnosti od Vašeg stanja, jer Glucobay različito deluje kod različitih ljudi i ne podnosi ga svako na isti način.


  Uobičajena preporučena doza za dodatnu terapiju u kombinaciji sa dijetom kod pacijenata sa diabetes mellitus-om

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Glucobay može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Sledeća neželjena dejstva prijavljena su tokom terapije lekom Glucobay:


  Efekti koji nastaju tokom prva 2 ili3 dana:

 5. KAKO ČUVATI LEK GLUCOBAY


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Glucobay posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 30 C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Glucobay

Aktivna supstanca je akarboza.


Glucobay, 50 mg, tablete:

Svaka tableta sadrži 50 mg akarboze.


Glucobay, 100 mg, tablete:

Svaka tableta sadrži 100 mg akarboze.


Ostali sastojci Glucobay 50 mg i 100 mg tableta su:

Celuloza, mikrokristalna, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijum-stearat, skrob, kukuruzni.


Kako izgleda lek Glucobay i sadržaj pakovanja

Glucobay, 50 mg, tablete:

Okrugle tablete, blago bikonveksne prečnika 7 mm i radijusom zakrivljenja od 10 mm, bele do slabo žućkaste boje koje sa jedne strane imaju utisnuto slovo „G“ i broj „50“, a sa druge strane naziv proizvođača „BAYER“.


Glucobay, 100 mg, tablete:Ovalne, duguljaste, blago bikonveksne tablete dužine 13 mm, širine 6 mm i radijusom zakrivljenja od 5,5 mm, bele do slabo žućkaste boje, koje sa jedne strane imaju utisnuto slovo „G“, podeonu crtu i broj „100“, a sa druge strane podeonu crtu.


Glucobay 50 mg i Glucobay 100 mg tablete pakovane su u bezbojnim aluminijumskim blisterima od polipropilena, u kutiji sa 30 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


Proizvođač:

Bayer Schering Pharma AG D-51368 Leverkuzen Nemačka

ili

Bayer HealthCare Manufacturing Srl. Via delle Groane, 126


20024 Garbagnate Milanese Italija


Napomena:

Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka morajasnodaoznačionogproizvođačakojije

odgovoranzapuštanjeuprometupravoteserijelekaokojojseradi,tj.danavedesamotogproizvođača,a ostaledaizostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Glucobay 50 mg: 515-01-2614-12-001 od 04.12.2012.

Glucobay 100 mg: 515-01-2615-12-001 od 04.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines