sanofi Apoteke Apoteke

Gabagamma 100

kaps., tvrda, 20x100mg
CENA: 205,79 din.

kaps., tvrda, 50x100mg
CENA: 514,67 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Gabagamma® 100, kapsula, tvrda, 100 mg

Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom


Δ Gabagamma® 100, kapsula, tvrda, 100 mg

Pakovanje: ukupno 50 kom, blister, 5 x 10 kom


Proizvođač: Wörwag Pharma GmbH&Co.KG


Adresa: Calwer Straße 7, 71034 Böblingen, Nemačka


Podnosilac zahteva: Wörwag Pharma GmbH&Co.KG-PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 65/III, Beograd – Novi Beograd, Srbija


Δ Gabagamma® 100, 100 mg, kapsula, tvrda

gabapentin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Gabagamma 100 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gabagamma 100

 3. Kako se upotrebljava lek Gabagamma 100

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Gabagamma 100

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Gabagamma 100 I ČEMU JE NAMENJEN


  Gabagamma 100 pripada grupi lekova koji se koriste za lečenje epilepsije i perifernog neuropatskog bola (dugotrajan bol izazvan oštećenjem nerava).

  Aktivni sastojak leka Gabagamma 100 je gabapentin.


  Gabagamma 100 se koristi za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Gabagamma 100


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Gabagamma 100 ne smete koristiti:


  -ukoliko ste alergični (preosetljivi) na gabapentin ili bilo koji drugi sastojak leka Gabagamma 100


  Kada uzimate lek Gabagamma 100, posebno vodite računa:  Ne očekuje se da lek Gabagamma 100 stupa u interakcije, tj. menja dejstva drugih antiepileptika ili oralnih kontraceptiva.

  Lek Gabagamma 100 može uticati na rezultate nekih laboratorijskih testova, pa ako treba da ispitate

  mokraću, obavestite Vašeg lekara ili bolničko osoblje da uzimate lek Gabagamma 100.


  Uzimanje leka Gabagamma 100 sa hranom ili pićima


  Lek Gabagamma 100 se može uzimati sa ili bez hrane.


  Primena leka Gabagamma 100 u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Trudnoća

  Lek Gabagamma 100 ne treba uzimati tokom trudnoće, osim ako Vam nije drugačije savetovao Vaš lekar. Ako ste reproduktivno sposbna žena, treba da koristite efikasne mere kontracepcije.

  Nema specifičnih studija koje su ispitivale primenu gabapentina kod trudnica, ali se zna da drugi lekovi koji se koriste za lečenje epilepsije povećavaju rizik od oštećenja ploda, naročito kada se primenjuje više lekova istovremeno. Stoga, kad god je to moguće, treba pokušati lečenje samo jednim antiepileptikom tokom trudnoće, ali isključivo prema savetu Vašeg lekara.


  Odmah obavestite Vašeg lekara ako ste zatrudneli, mislite da ste trudni ili planirate da zatrudnite dok uzimate lek Gabagamma 100. Nemojte naglo obustaviti primenu leka Gabagamma 100 pošto može doći do napada, što može imati ozbiljne posledice po Vas i Vašu bebu.


  Dojenje

  Gabapentin, aktivna supstanca leka Gabagamma 100, izlučuje se u mleko dojilja. Pošto se ne zna njegovo dejstvo na odojče, ne preporučuje se da dojite tokom uzimanja leka Gabagamma 100.


  Uticaj leka Gabagamma 100 na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Gabagamma 100 može da izazove vrtoglavicu, pospanost i zamor. Ne treba da upravljate motornim vozilom, rukujete složenim mašinama ili učestvujete u potencijalno opasnim aktivnostima sve dok se ne uverite da li lek Gabagamma 100 utiče na Vašu sposobnost obavljanja ovih radnji.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Gabagamma 100


  Lek Gabagamma 100 sadrži laktozu (jednu vrstu šećera). Ako Vam je poznato da ne podnosite neke vrste šećera,

  razgovarajte sa Vašim lekarom pre nego što počnete da uzimate ovaj lek.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Gabagamma 100


  Lek Gabagamma 100 uvek uzimajte tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni treba to da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Vaš lekar će utvrditi koja doza leka je odgovarajuća za Vas.


  Ako ste starija osoba (imate 65 i više godina), treba da uzimate uobičajene doze leka Gabagamma 100, osim ako imate problema sa bubrezima. Vaš lekar može propisati različiti režim primene i/ili dozu ako imate problema sa bubrezima.


  Ne prekidajte primenu leka sve dok Vam lekar to ne kaže.


  Način primene

  Lek Gabagamma 100 je namenjen za oralnu upotrebu. Uvek progutajte kapsule bez žvakanja, sa dosta vode.


  Epilepsija:


  Odrasli i adolescenti

  Uzmite propisani broj kapsula. Vaš lekar će Vam obično postepeno povećavati dozu. Početna doza je obično

  između 300 mg i 900 mg, svakog dana. Posle toga, doza se može postepeno povećavati prema preporuci lekara do maksimalne doze od 3600 mg, svakog dana. Lekar će Vam savetovati da dnevnu dozu uzimate podeljenu u tri jednake doze (jedna doza ujutru, druga doza u podne, a treća doza uveče).

  Deca uzrasta 6 godina i starija

  Dozu za Vaše dete izračunaće lekar na osnovu telesne mase deteta. Lečenje se započinje malom početnom

  dozom, koja se postepeno povećava tokom otprilike 3 dana. Uobičajena doza za kontrolu epilepsije je 25-35 mg/kg/dan. Obično se daje podeljena u tri doze, tako da se jedna kapsula uzima ujutru, druga u podne, a treća uveče.


  Primena leka Gabagamma 100 se ne preporučuje kod dece mlađe od 6 godina. Periferni neuropatski bol

  Odrasli

  Uzmite propisani broj kapsula. Vaš lekar će obično postepeno povećavati broj kapsula koje treba da uzimate do postizanja terapijskog efekta. Početna doza je obično između 300 mg i 900 mg, svakog dana. Posle toga,


  doza se može postepeno povećavati prema preporuci lekara do maksimalne doze od 3600 mg, svakog dana. Lekar će Vam savetovati da dnevnu dozu uzimate podeljenu u tri jednake doze, tj. jednu dozu ujutru, drugu dozu u podne, a treću dozu uveče.


  Ako imate problema sa bubrezima ili ste na hemodijalizi


  Vaš lekar može odrediti drugačiji režim doziranja i/ili dozu ako imate problema sa bubrezima ili ste na hemodijalizi.


  Ako ste uzeli više leka Gabagamma 100 nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Gabagamma 100 nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Doze više od preporučenih mogu da dovedu do povećanja neželjenih dejstava uključujući gubitak svesti, vrtoglavicu, dvostruki vid, nerazgovetan govor, pospanost i proliv. Odmah pozovite svog lekara ili idite u hitnu službu najbliže bolnice. Ponesite sa sobom preostale kapsule, kao i pakovanje, tako da se može lako pročitati koji lek ste uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Gabagamma 100


  Ukoliko zaboravite da uzmete neku dozu, uzmite je čim se setite osim ukoliko je vreme za Vašu narednu dozu.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Gabagamma 100


  Nemojte prekidati da uzimate lek Gabagamma 100 ukoliko Vam to ne kaže Vaš lekar. Ukoliko se Vaša terapija prekida to treba uraditi postepeno tokom perioda od najmanje nedelju dana. Ukoliko naglo prestanete da uzimate lek Gabagamma 100 ili pre nego što Vam to kaže Vaš lekar, povećaće se rizik od ponovne pojave ili pogoršanja epileptičkih napada.


  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


Kao i svi lekovi i lek Gabagamma 100 može da izazove neželjena dejstva iako se ona neće javiti kod svih pacijenata.


Sledeća neželjena dejstva mogu biti ozbiljna i zahtevaju da se odmah javite lekaru ukoliko se pojave:


Ukoliko neko od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK Gabagamma 100


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Gabagamma 100 posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Uslovi čuvanja


  Čuvati na temperaturi do 25OC, u originalnom pakovanju.


  Upozorenje na vidljive znake neispravnosti


  Nemojte koristiti lek Gabagamma 100 ako primetite vidljive znakove neispravnosti.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Gabagamma 100

Lek Gabagamma 100 sadrži aktivnu supstancu, gabapentin Ostali sastojci:

sadržaj kapsule:

laktoza, bezvodna skrob, kukuruzni talk


omotač kapsule: želatin

titan dioksid (E171)

Kako izgleda lek Gabagamma 100 i sadržaj pakovanja Izgled kaspula:

Tvrda želatinska kapsula, veličine 3, sa belim neprovidnim telom i kapicom, ispunjena pahom bele boje.


Sadržaj pakovanja:

2 blistera (2x10), PVC/Al blister u kartonskoj kutiji. 5 blistera (5x10), PVC/Al blister u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:


Wörwag Pharma GmbH & Co.KG-PREDSTAVNIŠTVO Bulevar Zorana Đinđića 65/III, Beograd – Novi Beograd, Srbija Tel/fax: 011/630 2920

e-mail:woerwag@sbb.rs


Proizvođač:

Wörwag Pharma GmbH&Co.KG, Calwer Straße 7, 71034 Böblingen, Nemačka Tel: +49 (0) 7031 6204-0

Fax:+49 (0) 7031 6204-620


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Gabagamma100, 20 kapsula, tvrdih: 515-01-5276-12-001 od 14.03.2013.

Gabagamma100, 50 kapsula, tvrdih: 515-01-5277-12-001 od 14.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines