FISKocr

Donepezil Sandoz


UPUTSTVO ZA LEK


Donepezil Sandoz® , film tablete, 5 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Donepezil Sandoz® , film tablete, 10 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Proizvođač: Lek S.A.


Adresa: Domaniewska 50C, 02-672 Varšava, Poljska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Donepezil Sandoz® 5 mg film tableta

Donepezil Sandoz® 10 mg film tableta


donepezil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK Donepezil Sandoz


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Donepezil Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Donepezil Sandoz

Aktivna supstanca je: donepezil-hidrohlorid. Donepezil Sandoz 5 mg film tableta

Jedna film tableta sadrži 5 mg donepezil-hidrohlorida.

Donepezil Sandoz 10 mg film tableta

Jedna film tableta sadrži 10 mg donepezil-hidrohlorida.


Ostali sastojci su:

Jezgro tablete

Celuloza, mikrokristalna Laktoza, monohidrat Skrob, kukuruzni Magnezijum-stearat


Film (obloga) tablete Polivinilalkohol

Talk

Titan-dioksid (E171) Makrogol/PEG 3350 Lecitin

Donepezil Sandoz 10 mg: gvožđe(III)-oksid, žuti (E172)


Kako izgleda lek Donepezil Sandoz® i sadržaj pakovanja


Donepezil Sandoz 5 mg film tableta

Bele, okrugle film tablete, bez podeone linije,prečnika 7.1mm ± 0.3mm.


Donepezil Sandoz 10 mg film tableta

Žute, okrugle film tablete sa podeonom linijom, prečnika 9.1mm ± 0.3mm.. Film tableta se može podeliti na jednake polovine.


U kartonskoj kutiji se nalazi 4 PVC/Al blister sa po 7 film tableta (ukupno 28 film tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač: Lek S.A.

Domaniewska 50C, 02-672 Varšava, Poljska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept; moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ∆ Donepezil Sandoz®, film tableta, 28 x (5mg): 515-01-0648-12-001 od 22.05.2013.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ∆ Donepezil Sandoz®, film tableta, 28 x (10mg): 515-01-0649-12-001 od 22.05.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org