FISKocr

Miokarpin


UPUTSTVOZALEK


Miokarpin; kapi za oči, rastvor; 2%,

Pakovanje: bočica, 1 x 10mL


Proizvođač: Hemomont d.o.o.

Adresa: Ul.Ilije Plamenca bb, 81 000 Podgorica, Republika Crna Gora

Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Miokarpin, 2 %, kapi za oči, rastvor

INN: pilokarpin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Miokarpin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Miokarpin

 3. Kako se upotrebljava lek Miokarpin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Miokarpin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MIOKARPIN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Miokarpin sadrži aktivnu supstancu pilokarpin-hidrohlorid, koja pripada grupi parasimpatomimetika (stimulatori muskarinskih receptora).


  Miokarpin se primenjuje kao miotik (lek za skupljanje zenice) u terapiji :

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MIOKARPIN


  Lek Miokarpin ne smete koristiti ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MIOKARPIN


  Lek Miokarpin uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Način primene:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Miokarpin može imati neželjena dejstva.


  Lokalna: osećaj peckanja ili bockanja u oku, smetnje vida, suzenje, cilijarni spazam, vaskularna kongestija (suženje krvnih sudova) vežnjače, površinski keratitis, akomodativna kratkovidost (posebno u mlađih osoba sa većom akomodativnom sposobnošću), otežano prilagođavanje oka na tamu, slabiji vid pri lošem osvetljenju (posebno u starijih osoba i osoba sa zamućenjem sočiva), zamućenje očnog sočiva (pri dugotrajnoj primeni), ablacija (odlubljivanje) retine (izuzetno retko). Takođe i krvarenje u staklastom telu i staza papile očnog živca. CNS: temporalne (slepoočni deo), periorbitalne (oko očne duplje) ili supraorbitalne glavobolje (posebno kod mlađih pacijenata na početku terapije).

  Sistemska: povišen krvni pritisak, ubrzan rad srca, grč bronha i pojačano lučenje bronhijalnih žlezda, edem pluća (prisustvo vode u plućima), pojačano lučenje pljuvačke, znojenje, grčevi mišića, mučnina, povraćanje, proliv (retko).

  Sistemska toksičnost češća je kod odraslih nego u dece.


  Ukoliko primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija leka Miokarpin, a nisu pomenuti u uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK MIOKARPIN


  Rok upotrebe:


  2 godine (neotvorena bočica).


  Lek ne treba koristiti po isteku roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje:


  Čuvati lek Miokarpin van domašaja dece!


  Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Posle otvaranja, čuvati na temperaturi do 25º C i iskoristi u roku od 28 dana.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Miokarpin


Aktivne supstance su:


1 ml kapi za oči, rastvora sadrži: pilokarpin-hidrohlorid 20,0 mg


Ostali sastojci su:


Benzalkonijum-hlorid (konzervans), natrijum-citrat, natrijum-hlorid, dinatrijum-edetat , hipromeloza, voda za injekcije.


Kako izgleda lek Miokarpin i sadržaj pakovanja


Bistar, bezbojni rastvor.

Bočica od bezbojnog stakla sa 10 ml rastvora koja je zatvorena gumenim zatvaračem preko koga se nalazi

aluminijumska kapica. U posebnoj kesici nalazi se sterilna kapaljka sa zatvaračem koja služi za doziranje leka.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač:

Hemomont d.o.o., Ul.Ilije Plamenca bb, 81 000 Podgorica, Republika Crna Gora


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Maj, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Miokarpin (pilokarpin), 2 %, kapi za oči, rastvor, 10ml: 515-01-8921-11-001 od 15.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org