Moozeeck

Kombinovani prašak


UPUTSTVO ZA LEK


Kombinovaniprašak,oralniprašak,400mg/50mg, Pakovanje: ukupno 10 kom, kesica, 10 x 850 mg

Pakovanje: ukupno 200 kom, kesica, 200 x 850 mg


Proizvođač: Ivančić i sinovi d.o.o.


Adresa: Braće Trninić bb, Stari Banovci, Srbija


Podnosilac zahteva: Ivančić i sinovi d.o.o.


Adresa: Palmotićeva 13, Beograd, Srbija


KOMBINOVANI PRAŠAK, 400 mg/50 mg, oralni prašak INN: paracetamol, kofein


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Kombinovani prašak, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kombinovani prašak i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kombinovani prašak

 3. Kako se upotrebljava lek Kombinovani prašak

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kombinovani prašak

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KOMBINOVANI PRAŠAK I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Kombinovani prašak sadrži dva sastojka – paracetamol i kofein. Deluje kao blagi analgetik (lek protiv bolova) i antipiretik (lek protiv temperature).


  Preporučuje se za lečenje većine blagih do umerenih bolova kao što su glavobolja uključujući migrenu, bol u leđima, zubobolja, reumatski bolovi, dismenoreja (menstrualni bolovi), bol u grlu kao i kod febrilnih stanja tj. stanja sa povišenom telesnom temperaturom (kod prehlade i gripa).


  Nije efikasan u smanjenju zapaljenja, s obzirom da paracetamol nema klinički značajno dejstvo na zapaljenja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KOMBINOVANI PRAŠAK


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek KOMBINOVANI PRAŠAK ne smete koristiti:


  Ne uzimajte lek KOMBINOVANI PRAŠAK

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KOMBINOVANI PRAŠAK


  Odrasli, starije osobe i deca iznad 16 godina starosti: 1 do 2 kesice praška do 4 puta dnevno, sa dosta tečnosti. Ne prekoračiti 8 kesica u toku 24 sata.

  Interval između uzimanja leka ne treba da bude manji od četiri sata.


  Deca: Ne preporučuje se za decu ispod 16 godina starosti.


  Ako ste uzeli više leka KOMBINOVANI PRAŠAK nego što je trebalo


  U slučaju da ste uzeli više leka nego što bi trebalo, neophodna je hitna medicinska pomoć čak i ako se osećate dobro, jer postoji rizik od kasnijeg ozbiljnog oštećenja jetre.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek KOMBINOVANI PRAŠAK

  Nikada ne uzimajte duplu dozu kako bi nadomestili to što ste zaboravili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek KOMBINOVANI PRAŠAK


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i ostali lekovi, KOMBINOVANI PRAŠAK može imati neželjena dejstva, ali se ona ne moraju pojaviti

  kod svih pacijenata.


  Prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko:


 5. KAKO ČUVATI LEK KOMBINOVANI PRAŠAK


  Rok upotrebe

  2 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Rok upotrebe leka ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati lek KOMBINOVANI PRAŠAK van domašaja i vidokruga dece!

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek KOMBINOVANI PRAŠAK


Jedna kesica leka KOMBINOVANI PRAŠAK sadrži kao aktivne supstance: 400 mg paracetamola i 50 mg kofeina.

Pomoćne supstance: glukoza, monohidrat.


Kako izgleda lek KOMBINOVANI PRAŠAK i sadržaj pakovanja

Lek KOMBINOVANI PRAŠAK je oralni prašak bele boje, jednoličnog izgleda. Oralni prašak je spakovan u papir/polietilen kesice.

Dostupna pakovanja leka KOMBINOVANI PRAŠAK su:


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet: Ivančić i sinovi d.o.o., Palmotićeva 13, Beograd, Srbija

Proizvođač: Ivančić i sinovi d.o.o., Braće Trninić bb, Stari Banovci, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


KOMBINOVANI PRAŠAK, oralni prašak, 400 mg/50 mg, 10 kesica: 515-01-6106-11-001 od 27.03.2012.


KOMBINOVANI PRAŠAK, oralni prašak, 400 mg/50 mg, 200 kesica: 515-01-6107-11-001 od 27.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z