Moozeeck

Ecosal Easi-Breathe


UPUTSTVO ZA LEK


Ecosal Easi-Breathe, suspenzija za inhalaciju pod pritiskom, 100 mikrograma/doza, Pakovanje: kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1 x 200 dozaProizvođač:


Adresa:

 1. TEVA Czech Industries S r.o

 2. NORTON Waterford T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland

 1. Ostravska 29, Opava-Komarov, Češka

 2. Cork Road, IDA Industrial Park, Waterford, Irska


Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Ecosal Easi-Breathe, suspenzija za inhalaciju pod pritiskom, 100 mikrograma/doza INN salbutamol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ecosal Easi-Breathe i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ecosal Easi-Breathe

 3. Kako se upotrebljava lek Ecosal Easi-Breathe

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ecosal Easi-Breathe

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ECOSAL EASI-BREATHE I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Ecosal Easi-Breathe sadrži aktivnu supstancu salbutamol-sulfat, koji pripada grupi lekova koji se nazivaju agonisti beta 2 adrenergičkih receptora. Salbutamol je bronhodilatator i deluje tako što širi disajne puteve u plućima, i na taj način omogućava olakšani udisaj i izdisaj. Time se ublažava osećaj nedostatka daha, zviždanja u grudima i stezanja u grudima.


  Lek Ecosal Easi-Breathe se koristi za lečenje astme. On se takođe može koristiti za sprečavanje astme izazvane fizičkim naporom ili astme izazvane reakcijom na alergene (supstance na koje ste alergični npr. kućnu prašinu, polen, pseću dlaku, mačju dlaku, dim cigareta, itd.) ili za lečenje otežanog disanja udruženog sa reverzibilnom opstrukcijom disajnih puteva (npr. hronična opstruktivna bolest pluća [HOBP]).


  Ova vrsta lekova je poznata kao „lekovi za ublažavanje simptoma“. Možete koristiti neki drugi lek za sprečavanje napada astme (“lek za prevenciju”). Takođe, Vaš lek za sprečavanje napada možete bezbedno koristiti sa ovim lekom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ECOSAL EASI-BREATHE


  Lek Ecosal Easi-Breathe ne smete koristiti:


  Uzimanje leka Ecosal Easi-Breathe sa hranom ili pićima


  Nije primenljivo.


  Primena leka Ecosal Easi-Breathe u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  U periodu trudnoće i dojenja lek Ecosal Easi-Breathe se može koristiti samo po preporuci lekara.


  Uticaj leka Ecosal Easi-Breathe na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Ecosal Easi-Breathe ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Ecosal Easi-Breathe


  Nije primenjivo.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ECOSAL EASI-BREATHE

  Ovaj lek uvek koristite tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Doza se prilagođava individualno, prema uputstvima Vašeg lekara, na osnovu ranije terapije astme. Uobičajena doza leka Ecosal Easi-Breathe je:

  Odrasli i starije osobe:

  Da bi se postigli najbolji rezultati sa ovim lekom, treba da ga koristite onda kada je to potrebno za ublažavanje simptoma astme i drugih stanja sa sličnim simptomima, kao što su zviždanje u grudima, nedostatak daha i


  stezanje u grudima. Početna doza je jedan udah. Ova doza se može povećati na dva udaha ukoliko je potrebno.


  Da biste sprečili astmu izazvanu fizičkim naporom ili alergenima (npr. kućna prašina, polen itd.), udahnite dva puta, 10-15 minuta pre fizičkog napora ili pre izlaganja poznatim alergenima.


  Ne smete uzimati više od osam udaha tokom perioda od 24 sata. Sačekajte da prođe 4 sata između dve doze.


  Deca:

  Za ublažavanje simptoma astme, kao što su zviždanje u grudima, nedostatak daha i stezanje u grudima, uobičajena doza za decu mlađu od 12 godina je jedan udah, kao početna doza. Ona se može povećati ukoliko je potrebno na dva udaha.

  Za decu stariju od 12 godina treba pogledati uputstva za doziranje kod odraslih, koja su navedena gore. Uobičajena doza za decu mlađu od 12 godina za sprečavanje napada astme izazvanih fizičkim naporom ili

  alergenima (npr. kućna prašina, polen itd.), je jedan udah 10-15 minuta pre fizičkog napora ili izlaganja

  poznatim alergenima. Ona se može povećati ukoliko je potrebno na dva udaha.

  Za decu stariju od 12 godina treba pogledati uputstva za doziranje kod odraslih, koja su navedena gore. Uobičajena doza za decu mlađu od 12 godina za redovnu terapiju astme je do 2 udaha 4 puta na dan.

  Ne smete uzimati više od osam udaha tokom perioda od 24 sata. Sačekajte da prođe 4 sata između dve doze.


  Upotreba inhalatora


  Važno

  Pre upotreba ovog leka, molimo vas pažljivo pročitajte ovo uputstvo i pridržavajte ga se.

  Odrasla osoba treba uvek da nadgleda decu dok koriste lek Ecosal Easi-Breathe. Deci može biti potrebna pomoć pri upotrebi inhalatora.


  Uvek imajte u vidu sledeće:


Rad inhalatora je kontrolisan udahom, što znači da se doza isključivo oslobađa udahom.


Otvaranje

Da biste otvorili inhalator, presavijte zatvarač preko nastavka za usta.


Testirajte sprej inhalatora tako što ćete ga dva puta prsnuti u vazduh pre prve upotrebe kao i ukoliko ga niste koristili pet ili više dana. Da biste testirali sprej svog inhalatora, odvrnite gornji deo tako da možete da vidite metalni kanister u njemu. Skinite zatvarač, protresite inhalator i prsnite aerosol tako što ćete pritisnuti kanister svojim prstom ili palcem. Vratite zatvarač i gornji deo na mesto

 1. Snažno protresite inhalator.


 2. Držite inhalator u uspravnom položaju i otvorite ga tako što ćete presaviti zatvarač preko nastavka za usta.


 3. Izdahnite uobičajeno koliko možete. Zatim čvrsto stegnite usnama nastavak za usta. Držite inhalator u uspravnom položaju vodeći računa da šakom ne pokrijete otvore za vazduh. Udahnite polako i duboko kroz nastavak za usta. Nemojte prestati da dišete kada se iz inhalatora oslobodi doza u usta. Nastavite sve dok ne udahnete duboko.


 4. Izvadite inhalator iz usta i zadržite dah 10 sekundi ili onoliko dugo koliko možete. Zatim polako izdahnite.


 5. Nakon upotrebe, držite svoj inhalator u uspravnom položaju i odmah ga zatvorite.


 6. Ukoliko Vam je potrebno više udisaja, vratite zatvarač, sačekajte oko jedan minut i potom ponovite sve od koraka 1.


 7. Šta treba da uradite ukoliko Vaš inhalator prestane ispravno da radi?

  Ukoliko Vaš inhalator ne radi ispravno, odvrnite gornji deo i pritisnite kanister na dole. Važno je da redovno čistite svoj inhalator kako biste sprečili taloženje naslaga iz aerosola i začepljenje inhalatora. Ukoliko Vam se čini da inhalator ne radi, možda je začepljen i trebalo bi da ga očistite kako je dole detaljno opisano.


  Ukoliko Vaš inhalator i dalje ne radi, vratite ga svom lekaru ili farmaceutu.


  Čišćenje inhalatora


  Vaš inhalator uvek mora da bude čist, posebno nastavak za usta. Na ovaj način ćete sprečiti taloženje naslaga iz aerosola. Da biste sprečili da se Vaš inhalator začepi, morate ga čistiti jednom nedeljno.


  1. Da biste očistili svoj inhalator, odvrnite i skinite gornji deo inhalatora. Vrh inhalatora uvek treba da bude suv.


  2. Skinite metalni kanister sa donjeg dela inhalatora. Metalni kanister nemojte stavljati u vodu.


  3. Ispirajte donji deo inhalatora toplom tekućom vodom najmanje 30 sekundi.


  4. Otresite suvišnu vodu i dobro osušite donji deo inhalatora (ostavite ga ukoliko je moguće da se suši preko noći) ali ga nemojte izlagati direktnom izvoru toplote. Vratite kanister na donji deo inhalatora. Vratite zatvarač i zavrnite gornji i donji deo inhalatora kako biste ih ponovo spojili.


Ukoliko se nastavak za usta ne osuši adekvatno to će izazvati više problema sa začepljivanjem.


Ukoliko morate da upotrebite svoj inhalator pre nego što se osuši, otresite vodu sa plastičnog nastavka za usta i vratite kanister na mesto. Isprobajte inhalator tako što ćete dva puta prsnuti u vazduh pre nego što uzmete svoju uobičajenu dozu. Ponovo operite i osušite nastavak za usta kako je gore opisano.


Ako ste uzeli više leka Ecosal Easi-Breathe nego što je trebalo

Važno je da uzimate lek Ecosal Easi-Breathe onako kako Vam je lekar propisao, i farmaceut naznačio na pakovanju leka. Svoju dozu ne smete da povećavate bez saveta lekara.


Ukoliko slučajno uzmete veću dozu od propisane, možete osetiti da Vam srce lupa brže nego uobičajeno, da osećate podrhtavanje ili napetost, možete imati glavobolju a Vaša koža može izgledati crvena i biti vruća. Ova dejstva obično nestaju posle nekoliko sati ali o tome treba da obavestite svog lekara što pre. Vaš lekar će možda želeti da proveri nivo kalijuma u vašoj krvi.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Ecosal Easi-Breathe


Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Narednu dozu leka uzmite u predviđeno vreme.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Ecosal Easi-Breathe


Nemojte prekidati terapiju čak i ukoliko se osećate bolje, osim ukoliko Vam tako ne preporuči Vaš lekar. Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi primene leka, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i Ecosal Easi-Breathe može da izazove neželjena dejstva, mada ona ne moraju da se jave kod svakoga.


  Odmah se obratite svom lekaru ukoliko se kod Vas jave alergijske reakcije (reakcije preosetljivosti). Tu spadaju:


 2. KAKO ČUVATI LEK ECOSAL EASI-BREATHE


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Ukoliko se ovaj lek suviše ohladi, skinite metalni kanister sa inhalatora i grejte ga u svojim rukama nekoliko minuta pre upotrebe. Kanister nemojte zagrevati na bilo koji drugi način.

  Aerosol u kanisteru pod pritiskom. Ne smete ga bušiti, lomiti ili spaljivati, čak iako izgleda kao da je prazan. Nemojte koristiti ovaj lek nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na unutrašnjem pakovanju i kutiji.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Rok upotrebe

  3 godine.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C. Ne zamrzavati.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ecosal Easi-Breathe

Jedna oslobođena doza sadrži 0.124 mg salbutamol-sulfata što odgovoara 100 mikrograma (0,1 mg) salbutamola.


Pomoćne supstance: Etanol, bezvodni; propelent HFA-134a


Kako izgleda lek Ecosal Easi-Breathe i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje leka: Aluminijumski kontejner (kapaciteta 14 mL) zatvoren ventilom (pumpom) za doziranje. Nominalni kapacitet jedne doze koja se oslobađa prilikom jedne aktuacije iznosi 25 mikrolitara. Aluminijumski kontejner se nalazi smešten u polipropilenskom aktivatoru za inhalaciju ( raspršivaču) plave boje, zatvoren poklopcem od polipropilena tamnoplave boje. Raspršivač je sa donje strane zatvoren posebnim delom koji štiti aluminijumski kontejner. Svaki aluminijumski kontejner sadrži ukupno 200 doza.


Izgled: jednolična suspenzija, bez vidljivih oštećenja pumpe i raspršivača.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: TEVA Serbia d.o.o.,

Makenzijeva 24, Beograd


Proizvođač:


TEVA Czech Industries S r.o, Ostravska 29, Opava-Komarov, Češka


NORTON Waterford T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland, Cork Road, IDA Industrial Park, Waterford, Irska


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je

odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:

515-01-05167-13-001 od 24.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z