FISKocr

Visus


UPUTSTVO ZA LEK


VISUS® kapi za oči, rastvor, 50 mikrograma/mL

Pakovanje: ukupno 2,5 mL, bočica sa kapaljkom, 1 x 2,5mL


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Visus® kapi za oči, rastvor, 50 mikrograma/ml INN: latanoprost


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Visus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre primene leka Visus

 3. Kako se upotrebljava lek Visus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Visus

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VISUS I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Visus pripada grupi lekova pod nazivom analozi prostaglandina. Deluje na taj način što povećava normalni protok tečnosti iz očne jabučice u cirkulaciju.

  Lek Visus se koristi za lečenje stanja pod nazivom glaukom otvorenog ugla i očna hipertenzija. Za oba je zajednički porast očnog pritiska koji se na kraju može odraziti na Vaš vid.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE PRIMENE LEKA VISUS


  Lek Visus se može koristiti kod odraslih (uključujući i starije) ali se njegova primena ne preporučuje kod mlađih od 18 godina.


  Lek Visus se ne sme koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VISUS


Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekar preporučio. Ukoliko niste sigurni, konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.


Preporučena doza kod odraslih (uključujući i starije) je po jedna kap u bolesno oko jednom dnevno. Najbolji efekat se postiže ukoliko se latanoprost koristi uveče.


Dozu leka Visus kapi za oči od jednom dnevno ne treba povećavati s obzirom da se pokazalo da veća doza može umanjiti dejstvo leka.


Visus kapi koristite kako Vam je lekar rekao i ne prekidajte sa upotrebom dok Vam lekar ne kaže.


Kontaktna sočiva

Ukoliko nosite kontaktna sočiva, treba ih skinuti pre primene kapi u oči, pri čemu se mogu vratiti najranije 15 minuta nakon ukapavanja leka.


Uputstvo za upotrebu


 1. Operite ruke i smestite se u udoban položaj, sedeći ili stojeći.

 2. Odvrnite poklopac bočice.

 3. Prstom nežno povucite na dole donji kapak obolelog oka.

 4. Vrh bočice približite oku bez dodirivanja.

 5. Istisnite samo jednu kap u obolelo oko i pustite donji kapak.

 6. Zatvorite kapak prstom i držite oko zatvoreno 1 minut.

 7. Ovo ponovite i u drugom oku ukoliko Vam je Vaš lekar to naložio.

 8. Nakon korišćenja leka čvrsto zatvorite poklopac bočice.


Ukoliko koristite više oftalmoloških lekova za lokalnu primenu, treba ih primeniti sa razmakom od najmanje pet minuta.


Ako ste primili više leka Visus nego što je trebalo


Ukoliko mislite da ste primili više leka od onoga što je predviđeno, odmah se obratite Vašem lekaru ili medicinskoj sestri!


Ukoliko u oko nanesete previše kapi, možete osetiti slabu iritaciju, suzenje i crvenilo oka. Ove reakcije su prolaznog karaktera, ali ukoliko Vas to zabrinjava, obratite se Vašem lekaru.


Obratite se svom lekaru ili farmaceutu ukoliko slučajno progutate lek Visus, kapi za oči.


Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Visus


Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


Šta se dešava ako naglo prestanete da uzimate lek Visus


Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Visus, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Veoma česta neželjena dejstva (kod više od 1 na 10 pacijenata):

 2. KAKO ČUVATI LEK VISUS


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  18 meseci. Nemojte koristiti lek Visus posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja je 28 dana u uslovima čuvanja na temperaturi do 25 ºC .


  Čuvanje:


  Čuvati u frižideru na temperaturi od 2 – 8 ºC.

  Čuvati bocu u kartonskoj kutiji u cilju zaštite od svetlosti.

  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja je 28 dana u uslovima čuvanja na temperaturi do 25 ºC . Ukoliko nije u potpunosti upotrebljena, preostalu količinu leka treba odbaciti posle 28 dana nakon prvog otvaranja bočice.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Visus


Aktivne supstance su:


1 ml rastvora sadrži 50 mikrograma latanoprosta.


Pomoćne supstance:Kako izgleda lek Visus i sadržaj pakovanja


Bistar bezbojan rastvor.

Providna plastična boca (LDPE) sa providnom kapaljkom (LDPE) i belim zatvaračem (HDPE) sa zaštitnim prstenom.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Oktobar,2012.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Visus® kapi za oči, rastvor, 1 x 2,5 mL (50mcg/mL): 515-01-4054-11-001 od 11.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z