Moozeeck

Pikovit forte


UPUTSTVO ZA LEKPikovit forte, obložena tableta, 5000i.j.+400i.j.+60mg+1.5mg+1.7mg+2mg+6mikrograma+20mg+0.4mg+10mg+15mg Pakovanje: blister, 2×15 obloženih tableta (ukupno 30 obloženih tableta)


Proizvođač: KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, SrbijaPikovit forte, obložena tableta, 5000i.j.+400i.j.+60mg+1.5mg+1.7mg+2mg+6mikrograma+20mg+0.4mg+10mg+15mg


retinol, holekalciferol, askorbinska kiselina, tiamin, riboflavin, piridoksin, cijanokobalamin, nikotinamid, folna kiselina, kalcijum-pantotenat, tokoferol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek

Pikovit forte, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Pikovit forte i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pikovit forte

 3. Kako se upotrebljava lek Pikovit forte

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pikovit forte

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PIKOVIT FORTE I ČEMU JE NAMENJEN


  Obložene tablete Pikovit forte sadrže jedanaest najvažnijih vitamina u količinama koje odgovaraju dnevnim potrebama dece od 7 godina i starije. U tabletama nema šećera, koji je potreban za razvoj i razmnožavanje bakterija, pa tako ne utiču štetno na zube. Tablete sadrže manitol, maltitol i aspartame, što im daje prijatan ukus.


  Vitamini su materije visoke biološke vrednosti koje regulišu brojne biohemijske procese u organizmu. Vitamini iz grupe B (B1, B2, B6, B12, pantotenska kiselina i nikotinamid) učestvuju u metabolizmu ugljenih hidrata, belančevina i masti, kao i u radu nervnog sistema. Folna kiselina je značajna za stvaranje i obnavljanje krvnih zrnaca kao i za njihovo pravilno delovanje. Za razvoj epitelnih ćelija i sintezu vidnog pigmenta potreban je vitamin A. Vitamin D reguliše korišćenje kalcijuma i omogućava pravilnu mineralizaciju kostiju i zuba. Vitamin C pomaže resorpciju gvožđa i učestvuje u brojnim oksidoredukcionim procesima u organizmu. Vitamin E je fiziološki antioksidant koji štiti ćelijske membrane od oštećenja i održava njihovu funkcionalnu sposobnost.


  Obložene tablete Pikovit forte se preporučuju kada postoje veće potrebe za vitaminima kao i dodatak nepotpunoj i osiromašenoj ishrani:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PIKOVIT FORTE


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Pikovit forte ne smete koristiti:


  Kada uzimate lek Pikovit forte, posebno vodite računa:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PIKOVIT FORTE


  Lek Pikovit forte uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Doslovno se pridržavajte lekarskih uputstava. Za sve nedoumice obratite se lekaru ili farmaceutu. Uobičajena doza za decu stariju od 7 godina i odrasle jeste 1 obložena tableta na dan, posle jela. Obloženu tabletu Pikovit forte treba rastopiti u ustima.

  Kada se radi o nedostatku apetita, obložene tablete treba uzimati 2 meseca, a u slučaju drugih tegoba 2 do 3

  puta godišnje po mesec dana.

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Pikovit forte.


  Ako ste uzeli više leka Pikovit forte nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Pikovit forte nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  S obzirom na količinu aktivnih materija u jednoj tableti, mogućnost predoziranja je mala. Gutanje većeg broja tableta može da izazove poremećaje u želucu i crevima (nadimanje, proliv). Dugotrajno uzimanje veoma velikih doza leka (preko 30 dana) može da prouzrokuje hipervitaminozu vitamina A i D.

  Dugotrajno uzimanje većih doza vitamina B6 može da izazove perifernu neuropatiju.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Pikovit forte

  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Pikovit forte može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Ako lek uzimate u preporučenim dozama, neželjena dejstva se retko javljaju.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:

  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  javljaju kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju kod 1 do 10 na 1.000 korisnika

  Retko:

  javljaju kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Veoma retko:


  * Kod osetljivih osoba naročito ako se uzimaju doze znatno veće od propisanih.


  U slučaju reakcija preosetljivosti, prekinite terapiju i obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PIKOVIT FORTE


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  3 godine


  Nemojte koristiti lek Pikovit forte posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage i svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Pikovit forte

- Aktivne supstance su: retinolpalmitat, holekalciferol, askorbinska kiselina, tiamin-nitrat, riboflavin,

piridoksin-hidrohlorid, cijanokobalamin, nikotinamid, folna kiselina, kalcijum-pantotenat, tokoferolacetat. Svaka obložena tableta sadrži:

5000 i.j. retinolpamitata (vitamin A); 400 i.j. holekalciferola (vitamin D3); 60 mg askorbinske kiseline (vitamin C); 1,5 mg tiamin-nitrata (vitamin B1); 1,7 mg riboflavina (vitamin B2); 2 mg piridoksin- hidrohlorida (vitamin B6); 6 mikrograma cijanokobalamina (u obliku 0,1 % cijanokobalamina u manitolu, (vitamin B12)); 20 mg nikotinamida; 0,4 mg folne kiseline; 10 mg kalcijum-pantotenata; 15 mg tokoferolacetata (u obliku 50% granulata, (vitamin E)).

- Pomoćne supstance u jezgru tablete su: maltitol (E965); maltitol, tečni; manitol (E421); aspartam (E951); aroma mandarine; polisorbat 80; glicerol; ricinusovo ulje, nerafinisano; magnezijum-stearat (E572); silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni.

- Pomoćne supstance koje ulaze u sastav obloge tablete su: maltitol (E965); titan-dioksid (E171); beta- karoten (E160a); povidon; Capol 600 Pharma.


Kako izgleda lek Pikovit forte i sadržaj pakovanja


Obložene tablete su narandžaste boje i okruglog, bikonveksnog oblika.

Na raspolaganju su kutije sa 30 obloženih tableta. U kutiji su 2 blistera (PVC/ PE/PVDC folija i

aluminijumska folija) sa po 15 obloženih tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija

KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D, Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-5413-11-001 od 15.06.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z