endo Apoteke Apoteke

Ramipril

tabl. 28x2,5mg
CENA: 249,74 din.

tabl. 28x10mg
CENA: 379,24 din.

tabl. 28x5mg
CENA: 380,03 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Ramipril, tablete, 2,5 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Ramipril, tablete, 5 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Ramipril, tablete, 10 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Proizvođač: Hemofarm A.D.


Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.


Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Ramipril, 2,5 mg, tablete Ramipril, 5 mg, tablete Ramipril, 10 mg, tablete


INN: ramipril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Ramipril i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ramipril

 3. Kako se upotrebljava lek Ramipril

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ramipril

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RAMIPRIL I ČEMU JE NAMENJEN?


  Ramipril sadrži aktivnu supstancu ramipril. On pripada grupi lekova koji se zovu ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima).


  Ramipril deluje tako što:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RAMIPRIL


  Lek Ramipril ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RAMIPRIL


  Lek Ramipril uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Ramipril, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah prestanite sa uzimanjem leka Ramipril i idite kod lekara, ukoliko primetite neki od sledećih ozbiljnih neželjenih efekata – možda Vam je neophodna hitna medicinska intervencija:  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK RAMIPRIL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Ramipril posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ramipril Aktivne supstance su: Ramipril, 2,5 mg, tablete:

1 tableta sadrži:

ramipril 2,5 mg


Ramipril, 5 mg, tablete:


1 tableta sadrži:

ramipril 5 mg


Ramipril, 10 mg, tablete:


1 tableta sadrži:

ramipril 10 mg


Ostali sastojci su:


Ramipril, 2,5 mg, tablete:Kako izgleda lek Ramipril i sadržaj pakovanja


Ramipril, 2,5 mg, tablete:


Ovalna tableta, ravna, svetlo žute boje sa podeonom crtom na jednoj strani tablete i na bočnim stranama tablete. Sa jedne strane podeone crte je utisnuto R, a sa druge strane 2. Dimenzije tableta su 10,0 x 5,0 mm.


Ramipril, 5 mg, tablete:


Ovalna tableta, ravna, svetlo ružičaste boje, sa podeonom crtom na jednoj strani tablete i na bočnim stranama tablete. Sa jedne strane podeone crte je utisnuto R, a sa druge strane 3. Dimenzije tableta su 8,8 x 4,4 mm.


Ramipril, 10 mg, tablete:


Ovalna tableta, ravna, bele do skoro bele boje, sa podeonom crtom na jednoj strani tablete kao i na bočnim stranama tablete. Sa jedne strane podeone crte je utisnuto R, a sa druge strane 4. Dimenzije tableta su 11,0 x 5,5 mm.


Veličina pakovanja: 28 tableta Blister (oPA-Al-PVC/Al) Nosilac dozvole i proizvođač

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Ramipril, 2,5 mg: 515-01-8152-11-001 od 20.03.2013.

Ramipril, 5 mg: 515-01-8173-11-001 od 20.03.2013.

Ramipril, 10 mg: 515-01-8174-11-001 od 20.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines