FISKocr

Microgynon 30


UPUTSTVOZA LEK


Microgynon® 30 obložena tableta 0,150 mg + 0,030 mg, Pakovanje: kutija sa 21 obloženom tabletom


Proizvođač: Bayer Schering Pharma Ag


Adresa: Berlin, Muellerstrasse 178, Nemačka

Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 88 b 11070 Novi Beograd


Microgynon® 30 0,150 mg /0,030 mg, obložena tableta Levonorgestrel / etinilestradiol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Microgynon 30 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Microgynon 30

 3. Kako se upotrebljava lek Microgynon 30

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Microgynon 30

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Microgynon 30 I ČEMU JE NAMENJEN


  Microgynon 30 je kombinovana tableta za kontracepciju (pilula ). Vi je koristite je da biste sprečili trudnoću. Ova tableta za kontracepciju sadrži dve vrste ženskih polnih hormona, estrogen i progestagen. Ti hormoni sprečavaju trudnoću delujući na tri načina: sprečavanjem otpuštanja jajne ćelije iz jajnika; čineći tečnost (sluz) u grliću vaše materice gušćom, što otežava da sperma uđe u matericu; sprečavanjem da sluzokoža Vaše materice dovoljno zadeblja da u njoj jajna ćelija može da raste.

  Lek Microgynon 30 30 je 21-dnevna tableta za kontracepciju – uzima se po jedna svakog dana tokom 21 dana, a

  zatim sledi 7 dana kada se tablete ne uzimaju.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Microgynon 30


  Koristi od primene tableta za kontracepciju uključuju:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Microgynon 30

  Kombinovane tablete za kontracepciju, kada se uzimaju pravilno, imaju stepen greške približno 1% godišnje. Stepen greške se povećava kada se tablete preskoče ili uzimaju na nepropisan način.


Jedno pakovanje leka Microgynon 30 sadrži 21 obloženu tabletu. Na blisteru je svaka tableta označena danom u nedelji kada treba da se popije. Uzmite tabletu otprilike u isto vreme svakog dana, sa malo tečnosti. Sledite smer strelice sve dok ne popijete svaku od 21 tablete.

Tokom sledećih 7 dana ne uzimate tablete. Menstruaciju treba da dobijete tokom ovih 7 dana. Krvarenje obično


počinje 2-3. dana po uzimanju poslednje Microgynon 30 tablete. Počnite sa uzimanjem tableta iz sledećeg pakovanja 8. dana čak iako krvarenje još traje. To znači da ćete novo pakovanje početi da koristite uvek istog dana u nedelji, kao što će i Vaša menstrualna krvarenja počinjati otprilike u istog dana svake

4 nedelje.


 1. KAKO ČUVATI LEK Microgynon 30


  Lek čuvati na temperaturi do 25° C.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na blisteru i kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili kantu za smeće. Pitajte svog farmaceuta šta da radite sa lekovima koje ne želite. Ovo će pomoći da se zaštiti životna sredina.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Microgynon 30


Svaka svetložutosmeđa obložena tableta sadrži: 0,150 mg levonorgestrela i 0,030 mg etinilestradiola. Pomoćne supstance:

Jezgro tablete Laktoza, monohidrat skrob, kukuruzni povidon 25000

talk

magnezijum-stearat


Omotač tablete saharoza

povidon 700 000

makrogol 6000

kalcijum-karbonat (E170) glicerol 85%

titan-dioksid (E171) gvožđe(III)-oksid, žuti (E172) montanglikol vosak


Kako izgleda lek Microgynon 30 i sadržaj pakovanja


Svaka kutija Microgynon 30 sadrži blister sa 21 svetložutosmeđom obloženom tabletom. Microgynon 30 obložene tablete se nalaze u blister pakovanju koje se sastoji od providnog PVC filma i aluminijumske folije. Blister sa obloženim tabletama se nalazi u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Bayer d.o.o., Novi Beograd

Bayer Schering Pharma Ag, Berlin,Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5885-11-001 od 05.06.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z