Moozeeck

Kalii chloridi


UPUTSTVO ZA LEK


Kalii chloridi, oralni prašak, 1 g Pakovanje: kesica, 10 x 1 g


Proizvođač: UFAR d.o.o.

Adresa: Lipovički put 308b, 11460 Beograd - Barajevo

Podnosilac zahteva: UFAR d.o.o.

Adresa: Lipovički put 308b, 11460 Beograd – Barajevo


Kalii chloridi, 1 g, oralni prašak


INN: kalijum-hlorid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kalii chloridi i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kalii chloridi

 3. Kako se upotrebljava lek Kalii chloridi

 4. Moguća neželjena dejstva leka Kalii chloridi

 5. Kako čuvati lek Kalii chloridi

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Kalii chloridi I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek sadrži kalijum-hlorid. Koristi se za nadoknadu kalijuma. Nedostatak kalijuma u Vašem organizmu mogao je nastati zbog:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Kalii chloridi


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Kalii chloridi ne smete koristiti:


  Ovaj lek se ne sme koristiti u sledećim slučajevima:

  Praćenje lečenja

  Ukoliko imate problema sa srcem ili bubrezima a lek Kalii chloridi koristite dugotrajno,

  Vaš lekar će vas uputiti na laboratorijsku analizu krvi, kako bi se odredila količina kalijuma i drugih sastojaka u Vašoj krvi.

  Lekar će proveriti i rad Vašeg srca.


  Uzimanje leka Kalii chloridi sa hranom ili pićima


  Prašak se rastvori u čaši vode i uzima postepeno uz jelo ili odmah posle jela.


  Primena leka Kalii chloridi u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Obavestite svog lekara ako ste trudni ili planirate trudnoću.

  Lek Kalii chloridi se ne preporučuje u periodu trudnoće u dojenja, osim ukoliko lekar smatra da je neophodno.


  Uticaj leka Kalii chloridi na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije poznato da lek utiče na psihofizičke sposobnosti.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Kalii chloridi


  Lek Kalii chloridi ne sadrži pomoćne supstance.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Kalii chloridi


  Lek Kalii chloridi uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar.


  Doziranje zavisi od koncentracije kalijuma u serumu.

  Odrasli: 2-4 g dnevno (25-50 mmol) podeljeno u 2-4 doze, maksimalno 150 mmol dnevno. Deca: 1-3 mmol/kg dnevno, podeljeno u 2-4 doze, maksimalno 3 mmol/kg dnevno.


  Način primene

  Prašak se rastvori u čaši vode i uzima postepeno uz jelo ili odmah posle jela.


  Dužina terapije

  Terapija, uz praćenje koncentracije kalijuma u krvi, traje sve dok se ne obezbedi stabilna količina kalijuma u organizmu.

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek.


  Ukoliko mislite da lek Kalii chloridi suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Ako ste uzeli više leka Kalii chloridi nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Kalii chloridi nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom! Ponesite kutiju leka.


  Možda ćete osetiti blažu glavobolju ili neravnomeran rad srca.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Kalii chloridi


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Nastavite sa uobičajenom terapijom.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Kalii chloridi


  Ne treba prekidati terapiju bez savetovanja sa Vašim lekarom. Kod dugotrajnije obustave uzimanja leka moguća je pojava hipokalijemije.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Neželjeni efekti su retki, jer se i u slučaju prekomernog unosa kalijum brzo izlučuje preko bubrega.


  Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti: Retko (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek),

  Nepoznata učestalost (ne može se proceniti iz raspoloživih podataka).


  Digestivni trakt

  Retko (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek): mučnina, povraćanje, proliv i bol u trbuhu, što zahteva smanjivanje doze ili eventualno prekid terapije.

  Nepoznata učestalost (ne može se proceniti iz raspoloživih podataka): teža oštećenja jednjaka, želuca ili

  tankog creva.

  Navedeni neželjeni efekti javili su se kod osoba sa zastojem u kretanju hrane kroz digestivni trakt i kod primene kalijuma u obliku tableta sa produženim oslobađanjem.


  Koža

  Retko (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek): svrab, raš, urtikarija


  Elektroliti

  Hiperkalijemija se može razviti u osoba sa poremećajem izlučivanja kalijuma ili kod poremećaja metabolizma kalijuma.


  Ukoliko imate problema sa srcem ili bubrezima može doći do pogoršanja stanja, u slučaju da se znatnije poveća koncentracija kalijuma u krvi.


  Ukoliko neko neželjeno postane ozbiljno, traje duže od nekoliko dana ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Kalii chloridi


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Kalii chloridi posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Kalii chloridi Sadržaj aktivnih supstanci:

Jedna kesica sadrži 1 g kalijum-hlorida, što odgovara 13.4 mmol jona kalijuma.


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Lek Kalii chloridi ne sadrži pomoćne supstance


Kako izgleda lek Kalii chloridi i sadržaj pakovanja Kartonska kutija sa 10 kesica. Svaka kesica sadrži 1 g praška. Beo ili skoro beo kristalni prašak ili bezbojni kristali.

Nosilac dozvole i Proizvođač:

UFAR d.o.o., Lipovički put 308b, 11460 Beograd-Barajevo


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-1568-12-001 od 22.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z