Moozeeck

Zorkaptil


UPUTSTVO ZA LEK


Zorkaptil®, tablete, 12,5 mg

Pakovanje: ukupno 40 tableta, boca plastična, 1 x 40 tableta


Zorkaptil®, tablete, 25 mg

Pakovanje: ukupno 40 tableta, blister, 2 x 20 tableta


Zorkaptil®, tablete, 50 mg

Pakovanje: ukupno 40 tableta, boca plastična, 1 x 40 tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Zorkaptil®, tablete, 12,5 mg, 25 mg, 50 mg INN: kaptopril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Zorkaptil i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zorkaptil

 3. Kako se upotrebljava lek Zorkaptil

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zorkaptil

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZORKAPTIL I ČEMU JE NAMENJEN?


  Zorkaptil spada u grupu lekova koji se zovu inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori). Deluje tako što širi krve sudove i olakšava protok krvi kroz njih.

  Zorkaptil se upotrebljava u lečenju povišenog krvnog pritiska i srčane slabosti. Koristi se i u ranoj fazi nakon infarkta srca, da poboljša preživljavanje i smanji dodatne komplikacije, a ima i povoljno dejstvo u terapiji oboljenja bubrega kod osoba sa dijabetesom (smanjuje oštećenje bubrega kod dijabetičara koji

  primaju insulin).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZORKAPTIL


  Lek Zorkaptil ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZORKAPTI


  Oralna primena.

  Pokušajte da uzimate Zorkaptil svakog dana u isto vreme, najbolje ujutru. Ovaj lek se može uzimati pre, tokom ili nakon obroka.

  Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu koju treba da uzimate u zavisnosti od Vašeg stanja.


  Uobičajeno doziranje:

  Odrasli: Visok krvni pritisak: preporučena početna doza je 12,5-25 mg, dva puta dnevno. Vaš lekar može

  postepeno da poveća ovu dozu do 100-150 mg dnevno. Isto tako, može biti potrebno da uzimate i druge lekove za sniženje krvnog pritiska.

  Starijim osobama i osobama sa poremećajem bubrežne funkcije lekar može propisati manje početne doze leka.

  Srčana slabost: početna doza je 6,25 mg ili 12,5 mg, dva ili tri puta dnevno; postepeno se može povećavati do maksimalne doze od 150 mg dnevno.

  Srčani udar: početna doza je 6,25 mg; postepeno se može povećavati do maksimalne doze od 150 mg

  dnevno.

  Oboljenje bubrega kod dijabetičara: preporučena doza je 75-100 mg dnevno u podeljenim dozama. Deca: početna doza je oko 0,3 mg/kgTT; postepeno se može povećavati.


  Za decu sa poremećajem bubrežne funkcije, prevremeno rođene bebe, novorođenčad i odojčad početna doza je 0,15 mg/kgTT.


  Ako ste uzeli više leka Zorkaptil nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu ovog leka nego što bi trebalo, odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Zorkaptil

  U slučaju da ste zaboravili da uzmete lek, nastavite sa terapijom, u istoj dozi i istom vremenskom intervalu kao i u prethodnom periodu.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Zorkaptil


  Nemojte prestati sa uzimanjem ovog leka sve dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Zorkaptil može imati neželjena dejstva.

  Ukoliko primetite neku od sledećih neželjenih reakcija prekinite da uzimate ovaj lek i odmah se obratite lekaru.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ZORKAPTIL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  4 (četiri) godine.

  Nemojte koristiti lek Zorkaptil posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji

  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek ZORKAPTIL Aktivne supstance su: Zorkaptil tablete, 12,5 mg:

1 tableta sadrži: 12,5 mg kaptoprila.


Zorkaptil tablete, 25 mg:

1 tableta sadrži: 25 mg kaptoprila.


Zorkaptil tablete, 50 mg:

1 tableta sadrži: 50 mg kaptoprila.


Ostali sastojci su:


Zorkaptil tablete, 12,5 mg, 25 mg, 50 mg:Kako izgleda lek ZORKAPTIL i sadržaj pakovanja


Zorkaptil tablete, 12,5 mg:

Okrugle, ravne tablete, bele boje. Mogu imati slab miris na sumpor.

Bela plastična bočica od polietilena visoke gustine (HDPE) zatvorena zatvaračem od polietilena niske gustine (LDPE).


Zorkaptil tablete, 25 mg:

Četvrtaste bikonveksne tablete zaobljenih ivica, bele boje. Mogu imati slab miris na sumpor.

PVC/AL blister.


Zorkaptil tablete, 50 mg:

Ovalne, blago bikonveksne tablete zaobljenih ivica, bele boje, sa podeonom crtom na jednoj strani. Mogu imati slab miris na sumpor.

Bela plastična bočica od polietilena visoke gustine (HDPE) zatvorena zatvaračem od polietilena niske gustine (LDPE).


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2012.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Zorkaptil tablete, 12,5 mg: 515-01-2715-12-001 od 11.12.2012

Zorkaptil tablete, 25 mg: 515-01-2716-12-001 od 11.12.2012

Zorkaptil tablete, 50 mg: 515-01-2717-12-001 od 11.12.2012

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z