FISKocr

Desloratadin Teva


UPUTSTVO ZA LEK


Desloratadin Teva, film tableta, 10x5mg Desloratadin Teva, film tableta, 30x5mgProizvođač:


Adresa:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pliva Hrvatska d.o.o.

Pallagi út. 13, Debrecen H-4042, Mađarska Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Podnosilac zahteva: Teva Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Broj rešenja: 515-01-2745-12-001 od 30.08.2013. za lek Desloratadin Teva, film tableta, 10x5mg Broj rešenja: 515-01-2746-12-001 od 30.08.2013. za lek Desloratadin Teva, film tableta, 30x5mg


Desloratadin Teva, 5 mg, film tableta


INN: desloratadin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Desloratadin Teva i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Desloratadin Teva

 3. Kako se upotrebljava lek Desloratadin Teva

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Desloratadin Teva

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-2745-12-001 od 30.08.2013. za lek Desloratadin Teva, film tableta, 10x5mg Broj rešenja: 515-01-2746-12-001 od 30.08.2013. za lek Desloratadin Teva, film tableta, 30x5mg


 1. ŠTA JE LEK DESLORATADIN TEVA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Desloratadin Teva sadrži aktivnu supstancu desloratadin koja predstavlja antihistaminik

  (lek protiv alergije) koji ne izaziva pospanost. Ovaj lek vam pomaže u kontroli alergijske reakcije i pratećih simptoma.


  Desloratadin Teva ublažava simptome alergijskog rinitisa (upala nosnih puteva izazvana alergijom, na primer: polenska groznica i alergija na grinje).Ti simptomi uključuju: kijanje, svrab ili curenje iz nosa, svrab nepca i crvenilo, svrab i suzenje očiju.


  Desloratadin Teva se takođe koristi za ubalžavanje simptoma povezanih sa urtikarijom (promene na koži usled alergije). Ti simptomi uključuju pojavu koprivnjače i svrab kože.

  Desloratadin Teva je namenjen lečenju odraslih i adolescenata (uzrasta 12 godina i starijih). Simptomi su ublaženi tokom čitavog dana i to Vam pomaže da normalno obavljate Vaše dnevne

  aktivnosti, kao i da normalno spavate.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DESLORATADIN TEVA


  Lek Desloratadin Teva ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DESLORATADIN TEVA


  Odrasli i adolescenti (uzrast 12 godina i stariji): Uzeti jednu tabletu jednom dnevno. Progutati celu tabletu uz čašu vode, bez obzira na vreme obroka.


  U pogledu dužine lečenja treba da znate da će lekar odrediti od kojeg tipa alergijskog rinitisa bolujete pa će u skladu sa tim odlučiti koliko bi dugo trebalo da uzimate lek Desloratadin Teva.

  Ako bolujete od intermitentnog alergijskog rinitisa (simptomi su prisutni manje od 4 dana u nedelji ili manje od 4 nedelje), lekar će dati preporuku o trajanju lečenja nakon procene vaše istorije bolesti. Ukoliko bolujete od perzistentnog alergijskog rinitisa (simptomi su prisutni 4 ili više dana u nedelji i duže od 4 nedelje), lekar Vam može propisati dugotrajnije lečenje.

  Dužina lečenja urtikarije razlikuje se od pacijenta do pacijenta, pa je zato neophodno da striktno sledite uputstva svog lekara.

  Ako ste uzeli više leka Desloratadin Teva nego što je trebalo


  Uzimajte lek Desloratadin Teva onako kako Vam je prepisao Vaš lekar. Ne bi trebalo da se jave ozbiljni problemi kod slučajnog predoziranja. Međutim, ako ste uzeli više tableta Desloratadin Teva nego što vam je propisano, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Desloratadin Teva


  Broj rešenja: 515-01-2745-12-001 od 30.08.2013. za lek Desloratadin Teva, film tableta, 10x5mg Broj rešenja: 515-01-2746-12-001 od 30.08.2013. za lek Desloratadin Teva, film tableta, 30x5mg


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće, a zatim lek nastavite da uzimate po uobičajenom rasporedu uzimanja. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primenom leka Desloratadin Teva, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Desloratadin Teva

  O prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar.

  Ako imate bilo koja pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Desloratadin Teva može veoma retko dovesti do pojave teških alergijskih reakcija ( teškoće pri disanju, pojava šištanja, svrab, pojava koprivnjače i oticanja). Ako se pomenute reakcije pojave kod Vas,

  odmah potražite medicinsku pomoć.


  Kao i svi drugi lekovi, tako i lek Desloratadin Teva može dovesti do pojave neželjenih dejstava, mada se ona ne javljaju kod svih korisnika ovog leka.


  Uočena neželjena dejstva su bila skoro ista kao kod uzimanja placebo tablete. Međutim, pojava umora, suvih usta i glavobolje zabeležena je češće kod one grupe pacijenata koja je uzimala placebo.

  Kod populacije adolsecenata, najčešće zabeleženo neželjeno dejstvo je bila glavobolja.


  Tokom marketinškog istraživanja desloratadina, dole navedena neželjena dejstva su zabeležena vrlo retko (pojavila su se kod manje od jednog u 10.000 korisnika ovog leka):

 5. KAKO ČUVATI LEK DESLORATADIN TEVA


  Lek čuvajte van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti Desloratadin Teva nakon isteka roka upotrebe. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan u navedenom mesecu.


  Čuvanje

  Lek Desloratadin Teva ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Obavestite Vašeg farmaceuta ukoliko primetite bilo kakve promene u izgledu film tableta.

  Lekovi se ne smeju uklanjati putem otpadnih voda niti putem otpada iz domaćinstva. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam nisu više potrebni. Te mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Desloratadin Teva

Aktivna supstanca je desloratadin. Jedna tableta sadrži 5 mg desloratadina.

Lista pomoćnih supstanci

Jezgro tablete:

Celuloza, mikrokristalna Skrob, preželatinizovan

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni Talk


Film tablete (Opadry II 32B30509 blue) Laktoza, monohidrat

Hipromeloza, 15cp (E464)

Indigo karmin aluminijum lak (E132) Titan-dioksid (E 171)

Makrogol 400


Broj rešenja: 515-01-2745-12-001 od 30.08.2013. za lek Desloratadin Teva, film tableta, 10x5mg Broj rešenja: 515-01-2746-12-001 od 30.08.2013. za lek Desloratadin Teva, film tableta, 30x5mg


Mastilo (Opacode S-1-18086 white): Šelak

Titan-dioksid (E 171)

Propilenglikol


Kako izgleda lek Desloratadin Teva i sadržaj pakovanja

Plave, okrugle, bikonveksne film tablete, sa utisnutom oznakom “D5“bele boje na jednoj strani.


OPA/Al/PVC-aluminijumski blister. Kartonska kutija sa jednim ili tri blistera. Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: Teva Srbija d.o.o. Makenzijeva 24 Beograd, Srbija


Proizvođač

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi ut 13

Debrecen H-4042 Mađarska


Pliva Hrvatska d.o.o.

Priklaz baruna Filipovića 25 Zagreb

Hrvatska


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun 2013.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:


Desloratadin Teva, 10x5 mg, film tableta: 515-01-2745-12-001 od 30.08.2013. Desloratadin Teva, 30x5 mg, film tableta: 515-01-2746-12-001 od 30.08.2013.


Broj rešenja: 515-01-2745-12-001 od 30.08.2013. za lek Desloratadin Teva, film tableta, 10x5mg Broj rešenja: 515-01-2746-12-001 od 30.08.2013. za lek Desloratadin Teva, film tableta, 30x5mg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org