Moozeeck

Panadol Extra


UPUTSTVO ZA LEK


Panadol® Extra; film tableta, 500mg + 65mg Pakovanje: ukupno 12 film tableta, blister, 1 x 12 film tableta Pakovanje: ukupno 24 film tableta, blister, 2 x 12 film tableta


Proizvođač: GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN LTD


Adresa: Dungarvan, Co.Waterford, Knockbrack, Irska

Podnosilac zahteva: GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED - PREDSTAVNIŠTVO

Adresa: Omladinskih brigada 88, Beograd


Panadol® Extra, 500mg+ 65mg, film tableta paracetamol, kofein


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Panadol Extra, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Panadol Extra i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Panadol Extra

 3. Kako se upotrebljava lek Panadol Extra

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Panadol Extra

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PANADOL EXTRA I ČEMU JE NAMENJEN


  Panadol Extra sadrži dva aktivna sastojka: paracetamol i kofein. Paracetamol je analgetik (lek protiv bolova) i antipiretik (pomaže u snižavanju telesne temperature kad imate groznicu). Kofein svojim dejstvom pojačava dejstvo paracetamola.


  Panadol Extra je blag analgetik i antipiretik, namenjen za ublažavanje blagih do umerenih bolova. Lek se preporučuje za terapiju bolnih i febrilnih stanja, kao što su glavobolja, uključujući migrenu, bol u leđima, zubobolja, neuralni bol, reumatski bolovi i menstrualni bolovi, kao i za olakšanje simptoma prehlade, gripa i bola u grlu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PANADOL EXTRA

  Lek Panadol Extra ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PANADOL EXTRA


  Ukoliko mislite da lek Panadol Extra suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Odrasli i deca iznad 12 godina:


  Uzmite 1-2 film tablete sa dovoljnom količinom vode najviše 4 puta dnevno.


  Vremenski razmak između uzimanja tableta ne sme da bude manji od 4 sata. Ne sme se uzeti više od 8 tableta u toku 24 časa.


  Ne sme se premašiti preporučena doza.

  Lek se ne sme primenjivati duže od tri dana bez nadzora lekara. Ukoliko simptomi potraju i nakon lečenja obratite se Vašem lekaru.

  Osim ukoliko nije pod nadzorom lekara, produžena kontinuirana primena ovog leka može biti štetna. Izbegavajte istovremenu primenu kafe, čaja i drugih proizvoda koji sadrže kofein, zbog mogućih neželjenih

  dejstava kofeina (nesanica, drhtanje mišića, nelagodan osećaj u grudima).


  Ako ste uzeli više leka Panadol Extra nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Panadol Extra nego što bi trebalo, odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta!


  U slučaju predoziranja neophodno je da se odmah obratite lekaru, čak i u slučaju da se dobro osećate, jer postoji rizik za teško oštećenje jetre.

  Ukoliko simptomi traju uprkos lečenju ili glavobolja postane stalna, javite se svom lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Panadol Extra


  Nikada ne uzimajte duplu dozu kako bi nadomestili to što ste zaboravili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Panadol Extra


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i lek Panadol Extra može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne javljaju kod svih.


  Prestanite da uzimate lek i obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko ste doživeli neka od navedenih i/ili neka druga neželjena dejstva: alergijske reakcije (kao što je osip na koži, svrab, nekad problem sa disanjem ili oticanje usana, jezika, grla, lica).


  Sledeća navedena neželjena dejstva se mogu javiti veoma retka (javljaju se ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek) i obično se povlače nakon prestanka upotrebe leka: perutanje kože ili ulceracije (oštećenja sluzokože) u ustima, anafilaksa (teška životno ugrožavajuća alergijska reakcija), angioedem, trombocitopenija (smanjenje broja krvnih pločica koje se može javiti kod česte i dugotrajne upotrebe), modrice ili krvarenje koje ne možete da objasnite, osip, problem sa disanjem pri ranijoj primeni aspirina ili nesteroidnih antireumatika, pri čemu su se isti simptomi javili i pri uzimanju ovog leka, poremećaj jetre.


  Neželjena dejstav koja se javljaju sa nepoznatom učestalošću su nervoza i vrtoglavica.


  Kada se uz preporučeni režim doziranja ovog leka unosi uobičajena količina kofeina iz hrane i napitaka, posledični povećan unos kofeina može dovesti do neželjenih dejstava kao što su nesanica, nemir, anksioznost, razdražljivost, glavobolje, GIT smetnje i palpitacije (svesna spoznaja lupanja srca).


 5. KAKO ČUVATI LEK PANADOL EXTRA

  Rok upotrebe


  4 godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek Panadol Extra držati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25˚C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Panadol Extra


Svaka tableta Panadol Extra kao aktivnu supstancu sadrži 500 mg paracetamola i 65 mg kofeina.


Pomoćne supstance koje ulaze u sastav tabletnog jezgra: skrob, preželatinizovani; skrob, kukuruzni; povidon K 25; kalijum-sorbat; talk; stearinska kiselina; kroskarmeloza-natrijum; voda, prečišćena


Pomoćne supstance koje ulaze u sastav obloge (filma) tablete: hipromeloza (6 cps); i triacetin.


Kako izgleda lek Panadol Extra i sadržaj pakovanja


Bele duguljaste film tablete oblika kapsule. Na jednoj strani je utisnuto PANADOL EXTRA.


Blister od providne ili neprovidne PVC (250 ili 300 mikrometara) folije i aluminijumske folije (20 mikrometara). Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija.


Pakovanje: blister, 1x12 film tableta

blister, 2x12 film tableta


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED - PREDSTAVNIŠTVO, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi

Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:


GLAXOSMITHKLINE DUNGARVAN LTD, Dungarvan, Co.Waterford, Knockbrack, Irska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Kutija sa 12 film tableta: 515-01-05855-13-001 od 13.03.2014.

Kutija sa 24 film tablete: 515-01-05856-13-001 od 13.03.2014.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z