FISKocr

Aspirin 500


UPUTSTVO ZA LEK


Aspirin® 500; šumeća tableta; 500 mg

Pakovanje: ukupno 12 kom, strip, 6 x2 šumeće tablete


Proizvođač: Bayer Bitterfeld GmbH


Adresa: OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, Bitterfeld-Wolfen, Nemačka Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija


Broj rešenja:515-01-06150-13-001 od 12.09.2014. za lek Aspirin ® 500, šumeće tablete, 12 x (500mg)


Aspirin® 500,

500 mg, šumeća tableta acetilsalicilna kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Aspirin 500, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Aspirin 500 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin 500

 3. Kako se upotrebljava lek Aspirin 500

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Aspirin 500

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja:515-01-06150-13-001 od 12.09.2014. za lek Aspirin ® 500, šumeće tablete, 12 x (500mg)


 1. ŠTA JE LEK Aspirin 500 I ČEMU JE NAMENjEN


  Aspirin 500 je namenjen za upotrebu kod odraslih osoba i dece starije od 16 godina. Acetilsalicilna kiselina, aktivna supstanca ovog leka, deluje tako što ublažava bol i snižava povišenu telesnu temperaturu.


  Ovaj lek se upotrebljava:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Aspirin 500


  Lek Aspirin 500 ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Aspirin 500


  Lek Aspirin 500 uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ovaj lek se primenjuje oralno.


  Odrasli i osobe starije od 16 godina: 1 šumeća tableta (što odgovara 500 mg acetilsalicilne kiseline) na svakih 4- 6 sati, po potrebi. Ne treba prekoračiti dozu od 6 šumećih tableta (što odgovara 3 g acetilsalicline kiseline) u toku 24 sata.


  Deca: Deci mlađoj od 16 godina ne treba davati ovaj lek.


  Stariji od 65 godina: Starije osobe ne treba da uzimaju ovaj lek bez prethodnog konsultovanja sa lekarom, s


  Broj rešenja:515-01-06150-13-001 od 12.09.2014. za lek Aspirin ® 500, šumeće tablete, 12 x (500mg)


  obzirom na to da je verovatnije da će se kod njih javiti neželjena dejstva.


  Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre ili bubrega: posavetujte se sa lekarom, jer može biti potrebno smanjenje doze.


  Način primene: u potpunosti rastvorite tabletu, najbolje u pola čaše vode i kada stvaranje mehurića potpuno prestane, popijte sav sadržaj iz čaše.

  Uzmite lek nakon obroka ili uz mleko, naročito ako imate probavne smetnje. Ovaj lek ne treba uzimati na prazan stomak.


  Uvek uzimajte najmanju dozu kojom se postiže dejstvo.


  Ovaj lek treba primenjivati samo kada postoje simptomi bola ili groznice. Kada se simptomi povuku, primenu treba prekinuti.


  Ako bol traje duže od 5 dana, groznica duže od 3 dana, ako se simptomi pogoršavaju ili se pojave drugi simptomi, morate prekinuti lečenje i zatražiti savet lekara.


  Ako ste uzeli više leka Aspirin 500 nego što je trebalo


  Glavni simptomi predoziranja su: glavobolja, vrtoglavica, zvonjenje u ušima, zamućen vid, pospanost, znojenje, ubrzano disanje, mentalna zbunjenost, mučnina, povraćanje i povremeno proliv.


  Savetuje se da se obratite lekaru i da mu pokažete pakovanje i uputstvo za lek.


  U slučaju predoziranja ili slučajnog unosa leka, odmah zatražite savet lekara ili farmaceuta.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Lek Aspirin 500, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Sledeća skala učestalosti se koristi za procenu frekvencije neželjenih dejstava:

  Veoma često: Često:

  češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

  Povremeno: Retko:

  kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  Veoma retko:

  ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek


  Često:

 5. KAKO ČUVATI LEK Aspirin 500


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe

  3 godine


  Nemojte koristiti lek Aspirin 500 posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Aspirin 500Kako izgleda lek Aspirin 500 i sadržaj pakovanja


Šumeća tableta.

Okrugla, bela tableta sa oznakom proizvođača (Bayer krst) sa jedne strane.

12 (6x2) šumećih tableta u strip pakovanju, u kutiji. Strip pakovanje se sastoji od četvoroslojne folije (papir/PE/Aluminijum/Surlyn). Pakovanje se sastoji od 6 strip pakovanja koji sadrže po dve tablet odvojene perforacijom.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Broj rešenja:515-01-06150-13-001 od 12.09.2014. za lek Aspirin ® 500, šumeće tablete, 12 x (500mg)


Nosilac dozvole: Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


Proizvođač: Bayer Bitterfeld GmbH, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, Bitterfeld-Wolfen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April 2014


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-06150-13-001 od 12.09.2014.


Broj rešenja:515-01-06150-13-001 od 12.09.2014. za lek Aspirin ® 500, šumeće tablete, 12 x (500mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z